Rozwiązanie Digital Publishing Solution (DPS 2015) jest teraz częścią produktu Adobe Experience Manager Mobile.

W tym dokumencie przedstawiono rozwiązania, które można zastosować w przypadku wyświetlenia komunikatów o błędach podczas korzystania z Narzędzia migracji do konwersji zawartości pakietu Digital Publishing Suite na zawartość rozwiązania Experience Manager Mobile.

Komunikaty o błędach po kliknięciu przycisku Migracja

Nie odnaleziono konta lub konto nie jest kontem aplikacji

Szczegóły: migracja folio jest możliwa tylko z konta pełniącego rolę aplikacji.

Rozwiązanie: sprawdź, czy identyfikator Adobe ID konta jest prawidłowy i czy przypisano mu rolę aplikacji w panelu DPS.

To żądanie migracji folio nakłada się na migrację w toku

Szczegóły: inna operacja migracji jest w toku, w której podejmowana jest próba migracji tego samego zestawu folio.

Rozwiązanie: poczekaj na zakończenie migracji w toku i spróbuj ponownie.

Żądanie migracji zawiera zbyt dużą liczbę folio. Maksymalna liczba folio na żądanie to 25.

Szczegóły: w przypadku jednej operacji migracji dopuszczalnych jest 25 folio lub pełna wersja.

Rozwiązanie: wybierz mniej niż 25 folio lub pełną wersję i spróbuj ponownie później.

Nie masz uprawnień do migrowania zawartości. Skontaktuj się z administratorem projektu.

Szczegóły: należy posiadać uprawnienia do dodawania zawartości i uruchomienia migracji.

Rozwiązanie: sprawdź swoje uprawnienia, aby upewnić się, że możesz dodawać zawartość.

Wystąpił błąd żądania migracji

Szczegóły: wystąpił błąd uniemożliwiający wykonanie żądania migracji.

Rozwiązanie: spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z zespołem wsparcia Adobe.

Komunikaty o błędach z logów migracji

Format folio „nazwa folio” jest za stary. Obsługiwane są tylko wersje 1.7.0 i późniejsze.

Format folio dla artykułu „nazwa artykułu” w folio „nazwa folio” jest za stary. Obsługiwane są tylko wersje 1.7.0 i późniejsze.

Szczegóły: migracja obsługuje tylko folio i artykuły w wersji 1.7.0 i późniejsze.

Rozwiązanie: skonwertuj folio do nowszego formatu.

W folio „nazwa folio” brakuje jednej z wymaganych metadanych (ID produktu, Data publikacji lub manifestXRef) i nie można go migrować.

Szczegóły: dane folio są niekompletne; brak jednego parametru. W przypadku publikacji z narzędzia Folio Producer ten błąd nie powinien się pojawiać; jeśli się pojawi, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Adobe.

Rozwiązanie: popraw brakujące dane i spróbuj ponownie.

Wystąpił problem z konwersją folio „nazwa folio” .

Wystąpił problem z konwersją artykułu „nazwa artykułu” w folio „nazwa folio”.

Szczegóły: najczęściej ten błąd oznacza problem z usługą migracji.

Rozwiązanie: skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe.

Folio „nazwa folio” jest uszkodzone i nie będzie migrowane.

Artykuł „nazwa artykułu” w folio „nazwa folio” jest uszkodzony i nie będzie migrowany.

Szczegóły: zazwyczaj ten błąd oznacza, że plik folio jest uszkodzony. Jeśli nie jest, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe DPS.

Rozwiązanie: napraw uszkodzone folio i spróbuj ponownie.

Orientacja „pozioma” folio „nazwa folio” nie jest obsługiwana.

Orientacja „pozioma” artykułu „nazwa artykułu” w folio „nazwa folio” nie jest obsługiwana.

Szczegóły: użytkownik wybrał niewłaściwą orientację folio do migracji. W interfejsie użytkownika nie jest stosowane automatyczne wykrywanie zalecanej orientacji dla folio. Jednak czasami nie jest to możliwe w etapie przed migracją lub wizualizacja zawiera folio w orientacji zarówno poziomej, jak i pionowej.

Rozwiązanie: wybierz odpowiednią orientację i spróbuj ponownie lub zignoruj ten błąd, jeśli nie jest istotny.

Folio „nazwa folio”: Wystąpił problem w komunikacji z usługą dystrybucji. Operacja nie powiodła się po pięciu próbach.

Wystąpił problem w komunikacji z usługą dystrybucji. Operacja nie powiodła się po pięciu powtórnych próbach.

Szczegóły: ten błąd wskazuje na problem w komunikacji ze starą usługą dystrybucji.

Rozwiązanie: spróbuj ponownie po jakimś czasie. Jeśli nie spowoduje to rozwiązania problemu, skontaktuj się z działem pomocy Adobe.

Nie znaleziono folio „nazwa folio” w usłudze dystrybucji.

Szczegóły: ten błąd wskazuje niezgodność w danych zwróconych przez usługę dystrybucji.

Rozwiązanie: spróbuj ponownie. Jeśli problem dalej występuje, skontaktuj się z działem pomocy Adobe.

Folio „nazwa folio”: wystąpił problem w komunikacji z serwerem. Operacja nie powiodła się po pięciu powtórnych próbach.

Wystąpił problem w komunikacji z serwerem. Operacja nie powiodła się po pięciu powtórnych próbach.

Szczegóły: ten błąd wskazuje na problem w komunikacji z usługą producenta.

Rozwiązanie: poczekaj i spróbuj ponownie. Jeśli problem dalej występuje, skontaktuj się z działem pomocy Adobe.

Wewnętrzny błąd serwera podczas migrowania folio „nazwa folio”. Skontaktuj się z działem pomocy firmy Adobe.

Szczegóły: zazwyczaj ten błąd oznacza poważny problem z usługą migracji.

Rozwiązanie: skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe.

Błąd generowania identyfikatora podczas migrowania folio „folio”. Skontaktuj się z działem pomocy firmy Adobe.

Szczegóły: ten błąd oznacza, że nie można migrować folio, ponieważ nazwa w nowym systemie nakłada się z istniejącą.

Rozwiązanie: skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe.

Artykuł „nazwa artykułu” w folio „nazwa folio” zawiera nieprawidłowy plik i nie będzie migrowany.

Szczegóły: ten błąd wskazuje, że jeden plik w określonym artykule ma nieprawidłową nazwę pliku; znaków „;” i „?” nie można używać w nazwach plików.

Rozwiązanie: zaktualizuj folio i usuń nieprawidłowe znaki.

Komunikaty ostrzeżenia z logów migracji

Folio „nazwa folio” z identyfikatorem „identyfikator folio” ma nieprawidłową wizualizację dla folio z identyfikatorem „nazwa folio” i nie będzie migrowane.

Szczegóły: ten komunikat nie oznacza faktycznego problemu. Konto użytkownika zawiera zduplikowane folio dla tej samej wizualizacji. Zazwyczaj te folio nie są dostępne z narzędzia Folio Producer i nie można ich usunąć. W zależności od różnych parametrów są one wyświetlane w przeglądarkach lub nie. Jeśli zduplikowane folio nie są problemem, sprawdź, czy migrowane folio jest kompletne i prawidłowe i zignoruj ten błąd. 

Rozwiązanie: jeśli migrowane jest nieprawidłowe folio, skontaktuj się z działem pomocy Adobe DPS, aby usunąć nieprawidłowe folio ze starego konta DPS i ponownie przeprowadzić migrację.

W folio „nazwa folio” jest „201” artykułów. Maksymalna liczna migrowanych artykułów dla wersji wstępnej wynosi „200”. Utworzona kolekcja jest niekompletna.

Szczegóły: to ograniczenie jest tymczasowe i wkrótce zostanie usunięte. 

Rozwiązanie: tego problemu nie można obejść.

Komunikaty informacyjne z logów migracji

Kolekcja „nazwa kolekcji” została utworzona z folio „nazwa folio”

Szczegóły: ten komunikat jest uwagą wiążącą stare folio z kolekcjami (jest to łącze do kolekcji w rozwiązaniu).