Rozwiązanie Digital Publishing Solution (DPS 2015) jest teraz częścią produktu Adobe Experience Manager Mobile.

Brak dostępu do aplikacji dla systemu iOS

Po zainstalowaniu na urządzeniu aplikacji dla systemu iOS jej ikona jest przyciemniona i nie można uruchomić aplikacji.

Rozwiązanie

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Upewnij się, że w pliku .mobileprovision jest identyfikator urządzenia (UDID). Po wstawieniu identyfikatora UDID wybierz go przed aktualizacją pliku .mobileprovision. Upewnij się też, czy używana jest najnowsza wersja pliku .mobileprovision.
  • Sprawdź, czy certyfikat .p12 jest ważny. Upewnij się, czy wymagana jest aktualizacja certyfikatu.

Więcej informacji o tworzeniu odpowiednich plików i certyfikatów na potrzeby aplikacji dla systemu iOS można znaleźć w artykule Instrukcja publikowania aplikacji dla systemu iOS.