Rozwiązanie Digital Publishing Solution (DPS 2015) jest teraz częścią produktu Adobe Experience Manager Mobile.

Podczas tworzenia projektu może wystąpić opóźnienie ze względu na konfigurowanie programu Report Suite. W trakcie konfigurowania projekt może mieć stan „Oczekujące”. Program Report Suite w projekcie ze stanem „Oczekujące” może powodować problemy podczas używania aplikacji do czasu zakończenia konfigurowania.

Jeżeli stan projektu to „Oczekujące”, oznacza to, że wystąpił problem podczas tworzenia projektu. Aby zakończyć tworzenie projektu, wypróbuj jedną z następujących opcji:

  • Poczekaj. Proces tworzenia projektu może działać w tle i po pewnym czasie może zostać zakończony pomyślnie. Poczekaj około 10 minut, a następnie odśwież przeglądarkę, aby sprawdzić, czy stan projektu został zmieniony.
  • Wymuś wznowienie procesu tworzenia. Można wymusić wznowienie procesu tworzenia projektu, edytując projekt. Aby wznowić tworzenie projektu, zaznacz projekt, kliknij ikonę Edytuj projekt, a następnie kliknij przycisk Zapisz. 

Jeżeli powyższe czynności nie pozwolą rozwiązać problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe.