Rozwiązanie Digital Publishing Solution (DPS 2015) jest teraz częścią produktu Adobe Experience Manager Mobile.

Błąd: Nie można połączyć się z serwerem

Podczas tworzenia nowego projektu wyświetlany jest komunikat o błędzie:

„Nie można połączyć się z serwerem. Sprawdź połączenie lub spróbuj ponownie. Ten projekt mógł zostać utworzony ze stanem Oczekujący. Sprawdź listę projektów, czy nie ma na niej projektu”.

Komunikat o błędzie Nie można połączyć się z serwerem DPS

Rozwiązanie

Jeżeli projektu nie ma na liście, spróbuj utworzyć go ponownie.

Jeżeli projekt jest na liście, może być nieprawidłowo skonfigurowany. Aby go poprawić, poczekaj 10 minut, kliknij go w celu edycji projektu i kliknij przycisk Zapisz. Jeżeli projekt nadal będzie mieć stan Oczekujący, skontaktuj się z pomocą techniczną rozwiązania DPS Enterprise, aby uzyskać pomoc.

Dodatkowe informacje

Przy dużym obciążeniu serwerów mogą występować problemy z połączeniem z usługą. Firma Adobe dokłada wszelkich starań, aby poprawić stabilność serwerów i zapobiec występowaniu tego typu błędu.