Finnish Trust Network (FTN)

Logo FTN

Omówienie

Finnish Trust Network (FTN) jest agregatorem tożsamości cyfrowych (identyfikatorów cyfrowych) wydawanych fińskim obywatelom i organizacjom przez Finance Finland (Finanssiala), grupę fińskich banków, i Mobiilivarmenne, grupę fińskich operatorów telekomunikacyjnych. Sygnatariusze mogą używać poświadczeń FTN do uwierzytelnienia swojej tożsamości i złożenia e-podpisu za pomocą Bramy tożsamości cyfrowej lub zdalnego podpisu cyfrowego (podpis w chmurze) w Adobe Acrobat Sign.  Obie usługi są świadczone przez Intesi Group.

W przypadku podpisywania za pomocą usługi FTN uzyskuje się następujący typ podpisu:

  • Zaawansowany podpis elektroniczny (AES) zgodny z regulacjami dotyczącymi elektronicznej identyfikacji i usług zaufania (eIDAS).

W przypadku stosowania podpisu w chmurze za pomocą FTN w Acrobat Sign usługa Intesi Group wydaje certyfikat cyfrowy na podstawie tożsamości sygnatariusza uwierzytelnionej przez usługę FTN. Szczegóły te są zapisane w raporcie kontroli dokumentu. Aby dowiedzieć się więcej na temat zakupu tej usługi bezpośrednio od Adobe, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub przedstawicielem ds. obsługi klienta.

Dla administratorów

W przypadku stosowania zdalnego podpisu cyfrowego (podpisu w chmurze) przy użyciu FTN należy zapoznać się z dokumentacją Konfigurowanie dostawców podpisów w chmurze, aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania dostawcy tożsamości z ograniczeniami.

W przypadku stosowania zweryfikowanego podpisu elektronicznego za pomocą bramy cyfrowej tożsamości i konta FTN zapoznaj się z dokumentacją Brama cyfrowej tożsamości, aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania dostawcy tożsamości cyfrowej do użytku z usługą Acrobat Sign w organizacji.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?