Konfiguracja dostawców podpisów w chmurze

Omówienie

Jeśli konto lub grupa są skonfigurowane do akceptowania podpisów w chmurze (podpis cyfrowy, w którym certyfikat cyfrowy autora podpisu jest bezpiecznie przechowywany w chmurze), administratorzy konta lub grupy Adobe Acrobat Sign mogą z góry wybrać dostawców podpisów w chmurze, aby uprościć proces podpisywania. Dostawcy tożsamości (IdP) i dostawcy usług zaufania (TSP) z Cloud Signature Consortium mogą z góry wybrać integracje standardowe z usługą Acrobat Sign do użycia z podpisami w chmurze.

Wybranie z góry jednego lub większej liczby dostawców podpisów w chmurze umożliwia administratorom:

  • Definiowanie różnych dostawców/ustawień rozwiązania do obsługi tożsamości sygnatariuszy wewnętrznych lub zewnętrznych
  • Pokazywanie z góry wybranego preferowanego rozwiązania tożsamości
  • Zezwalanie sygnatariuszom na pomijanie ekranu wyboru rozwiązania obsługi tożsamości (jeśli z góry wybrano tylko jednego dostawcę)

Wszelkie ograniczenia dotyczące rozwiązań tożsamości, które mogą być używane do podpisywania umów, są blokowane w umowie w momencie jej wysłania.

Konfigurowanie

Ustawienia wstępnego wybierania dostawców podpisów w chmurze są włączone na poziomie konta przez administratora konta Acrobat Sign. Jeśli ustawienia na poziomie grupy są dozwolone, należy pamiętać, że spowoduje to zastąpienie wartości na poziomie konta. 

Po zapisaniu ustawień w interfejsie administratora Acrobat Sign każdy włączony dostawca (zgodnie z poniższym polem wyboru) będzie dostępny dla sygnatariusza podczas podpisywania. Nadawcy nie muszą wykonywać żadnych czynności, aby ustawienie zostało zastosowane, a zmiana ustawień dostawcy podpisów w chmurze nie wpływa na umowy w toku.

Ustawienia dostawcy podpisów w chmurze znajdują się w interfejsie użytkownika i są dostępne po wybraniu opcji Konto > Ustawienia konta > Podpisy cyfrowe.

Przechodzenie do menu Podpisy cyfrowe

Następnie podczas podpisywania sygnatariusz otrzymuje rozwijaną listę rozwiązań do obsługi tożsamości, z której można wybrać uwierzytelnianie tożsamości i ukończyć proces podpisywania.

Wybór odbiorcy

Jeśli sygnatariusz nie został wcześniej zweryfikowany lub ma istniejącą tożsamość cyfrową u jednego z akceptowalnych dostawców rozwiązania do obsługi tożsamości, na ekranie tym dostępne jest łącze umożliwiające konfigurację.

Należy pamiętać, że łącze domyślne jest skonfigurowane do strony w witrynie Adobe.com.

Konfiguracja według typu sygnatariusza

Administratorzy Acrobat Sign mogą skonfigurować różnych dostawców podpisów w chmurze do użytku przez sygnatariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Sekcja wyróżniona na żółto poniżej określa domyślne ustawienia dostawcy podpisów w chmurze dla wszystkich sygnatariuszy. Administratorzy mają możliwość używania innego zestawu ustawień dla odbiorców zewnętrznych poprzez zaznaczenie opcji Użyj różnych ustawień podpisu cyfrowego dla zewnętrznych sygnatariuszy (poniżej wyróżniona kolorem turkusowym).

Dostawcy upoważnieni do składania podpisów w chmurze

Konfigurowanie preferowanego dostawcy podpisów w chmurze

Gdy sygnatariusze zastosują podpis, opcja preferowanego dostawcy podpisów w chmurze jest wyświetlana jako z góry wybrana. Jeśli włączono więcej niż jednego dostawcę podpisów w chmurze, sygnatariusz może zmienić wybór na innego zatwierdzonego dostawcę podpisów w chmurze.

Preferowany dostawca podpisów w chmurze

Ograniczeni dostawcy tożsamości

Istnieją dostawcy tożsamości (IdP), którzy ograniczają dostęp do swoich usług komercyjnych do wstępnie autoryzowanych klientów. Oznacza to, że usługa nie będzie dostępna, dopóki usługodawca nie zezwoli na korzystanie z niej. Aby aktywować ograniczonego IdP, konto subskrypcji musi udostępnić swój identyfikator konta (wyróżniony na żółto poniżej) IdP w celu skonfigurowania usługi podpisywania w chmurze.

Identyfikator z ograniczonym dostępem

Jeśli sygnatariusze próbują korzystać z usług dostawcy podpisów w chmurze z ograniczeniami, do czasu uzyskania autoryzacji przez dostawcę IdP z ograniczeniami sygnatariusze będą zazwyczaj widzieć komunikat o błędzie od dostawcy. Przykłady ograniczonych IdP to BankID Sweden i NEM ID. Dostawcy niestandardowych podpisów w chmurze mają również zastrzeżenie dla autoryzowanych kont.

Uwaga:

Identyfikator konta jest własnością na poziomie konta. Wszystkie grupy z konta mają ten sam identyfikator konta, dlatego po uwierzytelnieniu IdP z ograniczeniami dla takiego konta zostaje on uwierzytelniony dla wszystkich grup tego konta.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto