ID.me

ID.me

Omówienie

ID.me ma siedzibę w McLean, w stanie Wirginia (USA) i oferuje rozwiązania weryfikacji tożsamości przez Internet, przez wideo (wirtualna rozmowa „twarzą w twarz”) oraz bezpośrednio. Zrzeszające w swojej sieci ponad 93 mln użytkowników usługi weryfikacji tożsamości ID.me są używane przez wiele firm, a także federalnych i stanowych agencji rządowych w całych Stanach Zjednoczonych.

ID.me zapewnia następujące rozwiązania (reguły weryfikacji tożsamości) zintegrowane z usługą Adobe Acrobat Sign w celu weryfikacji tożsamości sygnatariusza:

Wymiana uwierzytelniania opartego na wiedzy

W tym rozwiązaniu do weryfikacji tożsamości sygnatariusza stosowany jest jeden ważny dowód, na przykład osobisty numer telefonu komórkowego, państwowy dokument tożsamości lub paszport.

Tożsamość wzmocniona

To rozwiązanie wymaga dwóch dowodów: dokumentu (państwowy dokument tożsamości, paszport) oraz numeru telefonu, a w przypadku niepowodzenia weryfikacji za pomocą numeru telefonu – zrobienia sobie zdjęcia. 

NIST LOA3

Rozwiązanie to umożliwia wykorzystanie weryfikacji opartej na wiedzy, a selfie nie jest wymagane.

NIST IAL2/AAL2

To rozwiązanie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi tożsamości cyfrowej wysokiego bezpieczeństwa określonymi przez rząd federalny USA. Korzystając z wytycznych opracowanych przez National Institute of Standards and Technology (NIST), użytkownicy mogą zweryfikować swoją tożsamość za pomocą opcji samoobsługowej lub czatu wideo.

Dla administratorów

Aby korzystać z usług dostawcy tożsamości cyfrowej za pomocą usługi Acrobat Sign, klient musi zawrzeć umowę uprawniającą do korzystania z usług tego dostawcy. Więcej informacji na temat konfigurowania dostawcy tożsamości cyfrowej do użytku z usługą Acrobat Sign w danej organizacji można znaleźć w dokumentacji Bramy cyfrowej tożsamości.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online