Wypełnianie i podpisywanie formularzy online

Adobe Wypełnij i podpisz to usługa, dzięki której można w prosty sposób wypełniać i podpisywać formularze online. Podpisz formularz, wpisując lub rysując swój podpis albo dodając obraz. Wysyłaj uzupełnione formularze do innych osób i w bezpieczny sposób przechowuj w usłudze Adobe Document Cloud.

Formaty plików obsługiwane przez usługę Wypełnij i podpisz

Usługa Adobe Wypełnij i podpisz obsługuje formularze następujących typów plików:

 • PDF: usługa Adobe Wypełnij i podpisz obsługuje większość plików PDF. Jednak poniższe dwa typy plików PDF nie są obsługiwane na tym etapie:
  • Zabezpieczone pliki PDF — podczas przesyłania zabezpieczonego pliku PDF pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że plik ma ograniczenia w zakresie edycji i nie będzie on obsługiwany.
  • Niektóre formularze LiveCycle Designer — w przypadku dynamicznych plików XFA PDF utworzonych przez LiveCycle pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że format XFA nie jest obsługiwany.
 • Pliki Microsoft Office: DOC, DOCX, XLS, XLSx, PPT, PPTX
 • Pliki obrazów: JPG, PNG, GIF, TIF
 • Pliki tekstowe: TXT, RTF, ODT
Uwaga:

Można przesłać maksymalnie 100 plików, przy czym rozmiar każdego z nich może wynosić najwyżej 100 MB.

Wypełnianie formularza

 1. Zaloguj się do usługi Acrobat na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij polecenie Podpisz elektronicznie > Wypełnij i podpisz.

  Wybierz Wypełnij i podpisz

 3. Wybierz dokument PDF, który chcesz podpisać i wypełnić — możesz zrobić to na jeden z poniższych sposobów — a następnie kliknij Kontynuuj:

  • Wybierz plik PDF z listy Ostatnio używane lub listy Dokumenty.
  • Dodaj plik PDF z komputera lub przeciągnij plik PDF i upuść go w podświetlonym obszarze.
  • Pliki można także przeciągać i upuszczać do narzędzia Wypełnij i podpisz na stronie Podpisz.
  Wybieranie plików z listy Ostatnio używane lub z listy Dokumenty

  Wybieranie plików z komputera

  Uwaga:

  Pliki PDF chronione hasłem nie są obsługiwane. Musisz usunąć hasło przed przesłaniem plików PDF.

 4. Wybrany dokument PDF jest przygotowywany jako formularz i wyświetlany w oknie przeglądarki z odpowiednimi narzędziami i opcjami. Wypełnij lub dodaj tekst w formularzu, zaznaczając Wpisz tekst w panelu po lewej stronie. Kliknij miejsce w dokumencie, w którym chcesz dodać tekst, a następnie zacznij pisać.

  Dodawanie tekstu do formularza

  Skorzystaj z paska narzędzi pola, aby wprowadzić odpowiednie zmiany:

  • Aby przenieść pole tekstowe, przesuwaj wskaźnik myszy bliżej granicy pola, aż zobaczysz uchwyt przeciągania, a następnie złap pole i przesuń je zgodnie z potrzebą. Aby przenieść wszystkie pozostałe pola, wybierz pole i przeciągnij je zgodnie z potrzebą.
  • Aby zmienić rozmiar pola tekstowego, na pasku narzędzi należy użyć przycisków czcionki w górę lub w dół — pierwsze dwa przyciski z lewej strony.
   Aby zmienić rozmiar wszystkich innych pól, użyj niebieskiego okrągłego uchwytu, a następnie przytrzymaj pole i zmień jego rozmiar.
  • Aby zmienić typ pola, kliknij menu Opcje (...) i wybierz żądane pole.
  • Aby usunąć pole lub  wpisany  tekst, kliknij przycisk kosza.
 5. Dodaj adnotacje lub symbole: narzędzia adnotacji są wyświetlane w panelu po lewej stronie – Krzyżyk, Symbol zaznaczenia, Kropka, Kółko i Linia. Można wykorzystać te narzędzia adnotacji, aby wypełnić pola zaznaczenia lub przyciski opcji, a także obrysować, podkreślić lub przekreślić tekst.

  Pasek narzędzi Wypełnij i podpisz

  Kliknij adnotację na pasku narzędzi, by ją wybrać, a następnie miejsce w formularzu, w którym chcesz umieścić adnotację. (Każde kliknięcie dodaje zaznaczoną adnotację w odpowiednim miejscu w formularzu). Aby zatrzymać wklejanie adnotacji, kliknij narzędzie Dodaj tekst na pasku narzędzi.

  Aby dostosować pozycję pola, wybierz adnotację i użyj klawiszy strzałek na klawiaturze. Użyj klawisza Shift wraz z klawiszami strzałek, aby precyzyjnie ustawić pole.

  Uwaga:

  Zmień rozmiar pierwszej umieszczonej adnotacji, aby dodać do dokumentu pole wyboru lub przycisk opcji, a kolejne dodawane adnotacje będą miały ten sam rozmiar i będą zawierać pozostałe pola.

Podpisywanie lub dodawanie inicjałów do formularza

 1. Aby otworzyć formularz, który chcesz podpisać, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w poprzedniej sekcji — Wypełnianie formularza.

 2. Wybierz, czy chcesz dodać swój podpis, czy tylko inicjały.

  Dodawanie podpisu lub inicjałów

  Jeżeli dodano już podpisy lub inicjały, będą one wyświetlane jako dostępne opcje.

 3. Wybierz dodany podpis lub inicjały z opcji funkcji Podpisz, a następnie kliknij w miejscu w formularzu, gdzie chcesz dodać podpis. Przejdź do następnego etapu.

  Jeżeli po raz pierwszy korzystasz z podpisywania, zostanie wyświetlony panel Podpis lub inicjały. Poniżej znajduje się przykład panelu Podpis.

  Dodawanie podpisów w panelu

  Wpisz: wpisz swoje nazwisko w polu.

  Rysuj: narysuj swój podpis w polu za pomocą myszki, panelu dotykowego lub ekranu dotykowego. Aby narysować podpis ponownie lub poprawić błędy, użyj przycisku Wyczyść.

  Uwaga:

  Wpisz imię i nazwisko w polu Wprowadź swoje imię i nazwisko w stopce, jeśli pole nie zostało automatycznie wypełnione danymi.

  Obraz: przeglądaj i wybierz obraz podpisu.

  Aby użyć obrazu jako podpisu:

  • Podpisz się czarnym tuszem na czystym, pustym arkuszu białego papieru. Podpis należy umieścić na środku arkusza papieru, aby na skanie lub fotografii tego podpisu nie były widoczne krawędzie.
  • Zrób zdjęcie arkusza z podpisem lub zeskanuj go. Jeśli robisz zdjęcie podpisu, upewnij się, że arkusz jest odpowiednio oświetlony, a na podpis nie pada cień.
  • Przenieś zdjęcie lub skan na dysk komputera. Program Acrobat/Reader obsługuje formaty JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF i BMP. Nie musisz kadrować obrazu. Jeśli zdjęcie lub skan są względnie czyste, program Acrobat/Reader importuje sam podpis.

  Zapisz: zaznaczenie tego pola spowoduje bezpieczne zapisanie dodanego podpisu do przyszłego użytku.

  Usuń podpis: aby usunąć zapisany podpis z profilu, kliknij ikonę Usuń ( X ) znajdującą się obok podpisu.

  Usuwanie podpisów

 4. Kliknij Zastosuj, a następnie kliknij miejsce na formularzu, w którym chcesz umieścić podpis lub inicjały.

  Aby przesunąć podpis lub inicjał, kliknij pole, zaznaczając je, a następnie skorzystaj z klawiszy strzałek. Aby usunąć pole, skorzystaj z opcji w pasku narzędzi pola. Aby zmienić rozmiar, użyj niebieskiego uchwytu po prawej stronie, jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Zmiana rozmiaru podpisu za pomocą niebieskiego uchwytu

  Uwaga:

  Gdy formularz został podpisany i wysłany, dane wprowadzone w opcji Wypełnij i podpisz (pola tekstowe, adnotacje i podpisy) nie będą już edytowalne. Możesz dodać inne dane, ale nie możesz usunąć ani zmodyfikować danych dodanych przed wysłaniem formularza.

Wysyłanie wypełnionego formularza

Po wypełnieniu formularza można udostępnić go innym. Aby udostępnić formularz, wykonaj następujące czynności:

Wyślij łącze do nieedytowalnej kopii wypełnionego i podpisanego formularza. Kopia jest poświadczona za pomocą Adobe Acrobat Sign. Odbiorcy nie mogą łatwo modyfikować kopii. Każda modyfikacja sprawia, że certyfikat staje się nieważny.

 1. Na górnym pasku narzędzi kliknij ikonę Uzyskaj łącze, a następnie kliknij opcję Uzyskaj łącze.

  Udostępnij łącze innym osobom

  Po utworzeniu łącza udostępniony plik jest otwierany w rozszerzeniu Acrobat. Udostępnij skopiowane łącze innym osobom.

Szczegółowe informacje dotyczące śledzenia dostępne są w przypadku plików udostępnianych za pomocą spersonalizowanego łącza dla poszczególnych osób. Kopia jest poświadczona za pomocą Adobe Acrobat Sign. Odbiorcy nie mogą łatwo modyfikować kopii. Każda modyfikacja sprawia, że certyfikat staje się nieważny.

 1. Kliknij ikonę Zaproś na górnym pasku narzędzi.

  Udostępnianie dokumentu innym osobom

 2. Wprowadź nazwę lub adres e-mail odbiorców, a następnie kliknij Zaproś.

  Udostępnianie zaproszenia

  Po udostępnieniu łącza plik udostępniony innym odbiorcom jest otwarty w przeglądarce Acrobat.

Usuwanie kopii tylko do odczytu i łączy publicznych

Za pomocą narzędzia Wypełnij i podpisz można usuwać kopie dokumentów udostępnione tylko do odczytu.

 1. Kopie dokumentów tylko do odczytu udostępnione przy użyciu narzędzia Wypełnij i podpisz są zapisywane w folderze archiwum. Na karcie Dokumenty kliknij Zarchiwizowane pod Wszystkie umowy na pasku nawigacyjnym po lewej stronie.

 2. Jeśli chcesz usunąć te udostępnione łącza, kliknij ikonę Profil w prawym górnym rogu okna programu Acrobat, a następnie wybierz UstawieniaUstawienia podpisu elektronicznego > Edytuj ustawienia.

  Edytowanie ustawień z profilu

 3. Zostanie wyświetlona strona Preferencje i ustawienia. Kliknij opcję Prywatność na lewym pasku nawigacyjnym. Na stronie Prywatność wprowadź adres e-mail, aby filtrować umowy powiązane z określonym użytkownikiem. Aby usunąć umowę, kliknij ikonę Usuń obok stanu.

  Filtrowanie umów według adresów e-mail

  Uwaga:

  Jeśli należysz do zespołu, opcja Prywatność do usuwania umów jest dostępna tylko dla przypisanych administratorów danych osobowych. Administratorzy konta muszą przypisać siebie jako Administratorów danych osobowych, aby uzyskać dostęp do opcji Prywatność. Otwórz kolejno: Admin Console (adminconsole.adobe.com) > Produkty i wybierz Administrator konta Sign i administrator danych osobowych jako rolę produktu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online