Adobe Fill & Sign to usługa, dzięki której można w prosty sposób wypełniać i podpisywać formularze online. Podpisz formularz, wpisując lub rysując swój podpis albo dodając obraz. Wysyłaj uzupełnione formularze do innych osób i w bezpieczny sposób przechowuj w usłudze Adobe Document Cloud.

 

Usługa Adobe Fill & Sign obsługuje formularze następujących typów plików:

 • PDF: usługa Adobe Fill & Sign obsługuje większość plików PDF. Jednak poniższe dwa typy plików PDF nie są obsługiwane na tym etapie:
  • Zabezpieczone pliki PDF — podczas przesyłania zabezpieczonego pliku PDF pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że plik ma ograniczenia w zakresie edycji i nie będzie on obsługiwany.
  • Niektóre formularze LiveCycle Designer — w przypadku dynamicznych plików XFA PDF utworzonych przez LiveCycle pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że format XFA nie jest obsługiwany.
 • Pliki Microsoft Office: DOC, DOCX, XLS, XLSx, PPT, PPTX
 • Pliki obrazów: JPG, PNG, GIF, TIF
 • Pliki tekstowe: TXT, RTF, ODT

Uwaga:

Można przesłać maksymalnie 100 plików, przy czym rozmiar każdego z nich może wynosić najwyżej 100 MB.

Wypełnianie formularza

 1. Zaloguj się na stronie głównej usługi Document Cloud pod adresem https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. W sekcji Szybki start kliknij Wypełnij i podpisz.

  Wybierz Wypełnij i podpisz
 3. Wybierz dokument PDF, który chcesz podpisać i wypełnić — możesz zrobić to na jeden z poniższych sposobów — a następnie kliknij Kontynuuj:

  • Wybierz plik PDF z listy ostatnio używanych plików lub listy plików.
  • Możesz również dodać plik PDF z komputera lub przeciągnąć i upuścić plik PDF na oznaczonym obszarze.
  Wybierz plik

  Wybrany dokument PDF jest przygotowywany jako formularz i wyświetlany w oknie przeglądarki z odpowiednimi narzędziami i opcjami.

  Uwaga:

  Pliki PDF chronione hasłem nie są obsługiwane. Musisz usunąć hasło przed przesłaniem plików PDF.

 4. Wypełnij lub dodaj tekst w formularzu, klikając Dodaj tekst  na pasku narzędzi. Kliknij miejsce w dokumencie, w którym chcesz dodać tekst, a następnie zacznij pisać.

  Dodawanie tekstu do formularza

  Skorzystaj z paska narzędzi pola, aby wprowadzić odpowiednie zmiany:

  • Aby przenieść pole tekstowe, przesuwaj wskaźnik myszy bliżej granicy pola, aż zobaczysz uchwyt przeciągania, a następnie złap pole i przesuń je zgodnie z potrzebą. Aby przenieść wszystkie pozostałe pola, wybierz pole i przeciągnij je zgodnie z potrzebą.
  • Aby zmienić rozmiar pola tekstowego, na pasku narzędzi należy użyć przycisków czcionki w górę lub w dół — pierwsze dwa przyciski z lewej strony.
   Aby zmienić rozmiar wszystkich innych pól, użyj niebieskiego okrągłego uchwytu, a następnie przytrzymaj pole i zmień jego rozmiar.
  • Aby zmienić typ pola, kliknij menu Opcje (...) i wybierz żądane pole.
  • Aby usunąć pole lub wpisany tekst, kliknij przycisk kosza.
 5. Dodaj adnotacje lub symbole: narzędzia adnotacji są wyświetlane na pasku narzędzi — Krzyżyk, Symbol zaznaczenia, Kółko, Linia i Kropka. Można wykorzystać te narzędzia adnotacji, aby wypełnić pola zaznaczenia lub przyciski opcji, a także obrysować, podkreślić lub przekreślić tekst.

  Pasek narzędzi Wypełnij i podpisz

  Kliknij adnotację na pasku narzędzi, by ją wybrać, a następnie na formularzu kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić adnotację. (Każde kliknięcie dodaje zaznaczoną adnotację w odpowiednim miejscu w formularzu). Aby zatrzymać wklejanie adnotacji, kliknij narzędzie Dodaj tekst na pasku narzędzi.

  Aby dostosować pozycję pola, wybierz adnotację i użyj klawiszy strzałek na klawiaturze. Użyj klawisza Shift wraz z klawiszami strzałek, aby precyzyjnie ustawić pole.

  Uwaga:

  Zmień rozmiar pierwszej umieszczonej adnotacji, aby dodać do dokumentu pole wyboru lub przycisk opcji, a kolejne dodawane adnotacje będą miały ten sam rozmiar i będą zawierać pozostałe pola.

Dodawanie podpisu lub inicjałów do formularza

 1. Aby otworzyć formularz, który chcesz podpisać, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w poprzedniej sekcji — Wypełnianie formularza.

 2. Na pasku narzędzi kliknij ikonę Podpisz, a następnie wybierz, czy chcesz dodać swój podpis lub tylko inicjały.

  Dodawanie podpisu lub inicjałów

  Jeżeli dodano już podpisy lub inicjały, będą one wyświetlane jako dostępne opcje.

 3. Wybierz dodany podpis lub inicjały z opcji funkcji Podpisz, a następnie kliknij w miejscu w formularzu, gdzie chcesz dodać podpis. Przejdź do następnego etapu.

  Jeżeli po raz pierwszy korzystasz z podpisywania, zostanie wyświetlony panel Podpis lub inicjały. Poniżej znajduje się przykład panelu Podpis.

  Dodawanie podpisów w panelu

  Wpisz: wpisz swoje nazwisko w polu.

  Rysuj: narysuj swój podpis w polu za pomocą myszki, panelu dotykowego lub ekranu dotykowego. Aby narysować podpis ponownie lub poprawić błędy, użyj przycisku Wyczyść.

  Uwaga:

  Wpisz imię i nazwisko w polu Wprowadź swoje imię i nazwisko w stopce, jeśli pole nie zostało automatycznie wypełnione danymi.

  Obraz: przeglądaj i wybierz obraz podpisu.

  Aby użyć obrazu jako podpisu:

  • Podpisz się czarnym tuszem na czystym, pustym arkuszu białego papieru. Podpis należy umieścić na środku arkusza papieru, aby na skanie lub fotografii tego podpisu nie były widoczne krawędzie.
  • Zrób zdjęcie arkusza z podpisem lub zeskanuj go. Jeśli robisz zdjęcie podpisu, upewnij się, że arkusz jest odpowiednio oświetlony, a na podpis nie pada cień.
  • Przenieś zdjęcie lub skan na dysk komputera. Program Acrobat/Reader obsługuje formaty JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF i BMP. Nie musisz kadrować obrazu. Jeśli zdjęcie lub skan są względnie czyste, program Acrobat/Reader importuje sam podpis.

  Zapisz: zaznaczenie tego pola spowoduje bezpieczne zapisanie dodanego podpisu do przyszłego użytku.

  Usuń podpis: aby usunąć zapisany podpis z profilu, kliknij przycisk Usuń znajdujący się obok podpisu.

  Usuwanie podpisów
 4. Kliknij Zastosuj, a następnie kliknij miejsce na formularzu, w którym chcesz umieścić podpis lub inicjały.

  Aby przesunąć podpis lub inicjał, kliknij pole, zaznaczając je, a następnie skorzystaj z klawiszy strzałek. Aby usunąć pole, skorzystaj z opcji w pasku narzędzi pola. Aby zmienić rozmiar, użyj niebieskiego uchwytu po prawej stronie, jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Zmiana rozmiaru podpisu za pomocą niebieskiego uchwytu

  Uwaga:

  Gdy formularz został podpisany i wysłany, dane wprowadzone w opcji Fill & Sign (pola tekstowe, adnotacje i podpisy) nie będą już edytowalne. Możesz dodać inne dane, ale nie możesz usunąć ani zmodyfikować danych dodanych przed wysłaniem formularza.

Wysyłanie wypełnionego formularza

Możesz udostępnić łącze publiczne do formularza.

 1. Kliknij opcję Wyślij kopięw prawym górnym rogu, a następnie kliknij polecenie Utwórz łącze. Utworzona zostanie kopia formularza z certyfikatem Adobe Sign.

  Tworzenie łącza

  Plik zostanie przesłany do usługi Adobe Sign i utworzone zostanie łącze publiczne.

  Uwaga:

  Aby wprowadzić zmiany do formularza po utworzeniu łącza, należy utworzyć nowe łącze. Nie można edytować formularza, który został już podpisany.

 2. Kliknij opcję Kopiuj łącze, a następnie kliknij polecenie Zamknij.

 3. Udostępnij łącze odbiorcom w wiadomości e-mail.

  Kopia wypełnionego formularza zostanie zapisana na koncie Adobe Sign. Sekcja Ostatnio używane w dolnej części strony wyświetla wszystkie pliki ostatnio wypełnione przez Ciebie. Alternatywnie, aby zobaczyć listę wszystkich plików przesłanych do podpisu, kliknij opcję Do podpisania na pasku bocznym strony głównej Adobe Document Cloud i wybierz Umowy z listy rozwijanej.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online