Używanie usługi Adobe Document Cloud PDF dla usług SharePoint i OneDrive w ramach pakietu Office 365

Adobe Document Cloud PDF dla usług SharePoint i OneDrive w ramach pakietu Office 365 to zintegrowany pakiet usług PDF, które umożliwiają wykonywanie następujących czynności:

 • Otwieranie i wyświetlanie plików PDF w trybie online za pomocą wysokiej jakości internetowego podglądu dokumentów Adobe PDF.
 • Tworzenie plików Adobe PDF, które zachowują czcionki, formatowanie i układy.
 • Modyfikowanie istniejących dokumentów PDF poprzez usuwanie, zmianę kolejności stron lub ich obracanie w pliku PDF.
 • Łączenie wielu plików pakietów Microsoft i plików PDF w jeden plik PDF, który można wykorzystać do archiwizacji lub rozpowszechniania.
 • Eksportowanie plików PDF do edytowalnych dokumentów w formatach Microsoft Word, Excel, PowerPoint lub RTF za pomocą urządzenia mobilnego lub w trybie online, zachowując czcionki, formatowanie i układy.
 • Dodawanie komentarzy do plików PDF przy użyciu notatek, podświetleń i narzędzi do rysowania odręcznego, aby tworzyć notatki podczas przeglądania plików PDF.

Obsługiwane przeglądarki

Program Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive jest obsługiwany we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach, takich jak Microsoft Edge, Chrome, Firefox i Safari.

Uwaga:
 • Jeśli korzystasz z przeglądarki Microsoft Edge, zobacz artykuł Konfiguracja przeglądarki dla przeglądarki Edge.
 • Integracja z usługą Document Cloud nie przebiegnie pomyślnie, jeśli w przeglądarce zostaną zablokowane pliki cookie innych firm. Upewnij się, że pliki cookie innych firm są odblokowane dla używanej przeglądarki.

Otwieranie PDF online

Otwieranie i wyświetlanie plików PDF w trybie online za pomocą wysokiej jakości internetowego podglądu dokumentów Adobe PDF. Aby otworzyć plik PDF, kliknij go.

Klikanie pliku PDF w celu jego otworzenia

Plik PDF zostanie wyświetlony w podglądzie Adobe Document Cloud. Z górnego menu można dodawać adnotacje, wyszukiwać słowa, pobierać pliki PDF i edytować je w celu organizowania stron, łączenia plików i eksportowania ich do innych formatów.

Operacje na plikach PDF

A. Cofanie lub ponawianie zmian B. Dodaj adnotacje C. Wymaż rysunek D. Znajdź w dokumencie E. Pobierz plik, wydrukuj plik PDF, zaloguj się F. Edycja w celu organizowania stron, łączenia plików oraz eksportowania i konwertowania na plik PDF G. Otwórz w aplikacji komputerowej Acrobat 

Można również skorzystać z jednej z następujących metod otwierania pliku PDF w trybie online w podglądzie Adobe Document Cloud.

 1. Wybierz plik PDF z poziomu Eksploratora plików w usłudze OneDrive lub SharePoint. 
 2. Z górnego menu wybierz Otwórz > Otwórz w usłudze Adobe Document Cloud.
Otwieranie pliku PDF z poziomu paska menu

Kliknij plik PDF prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz > Otwórz w usłudze Adobe Document Cloud.

Otwieranie pliku PDF w usłudze Adobe Document Cloud

Na stronie podglądu wybierz Otwórz > Otwórz w usłudze Document Cloud.

Otwieranie pliku z poziomu podglądu usług SharePoint lub OneDrive

Otwieranie plików PDF w aplikacji komputerowej

Podczas przeglądania plików PDF w internetowej przeglądarce plików PDF można wybrać otwarcie ich w aplikacji komputerowej. Obsługiwane są następujące wersje aplikacji komputerowych:

 • Adobe Acrobat Pro (wersja 22.001.20142 i nowsze)
 • Adobe Acrobat Reader (wersja 22.001.20142 i nowsze)
 • Adobe Acrobat Standard (wersja 22.001.20142 i nowsze)
Uwaga:

Aby otworzyć pliki w aplikacji komputerowej, dodaj konto SharePoint/OneDrive do programu Adobe Acrobat lub Acrobat Reader. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Łączenie kont w usługach przechowywania online w celu uzyskania dostępu do plików w programie Acrobat.

Aby otworzyć plik PDF w aplikacji komputerowej, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie podglądu usługi Adobe Document Cloud wybierz Otwórz w aplikacji komputerowej z paska narzędzi.

  Otwórz w aplikacji komputerowej

  Uwaga:

  Przycisk Otwórz w aplikacji komputerowej nie jest dostępny dla plików udostępnionych w OneDrive.

 2. Plik PDF zostanie otwarty w aplikacji Adobe Acrobat lub Acrobat Reader. Jeśli są zainstalowane obie aplikacje, program Adobe Acrobat ma pierwszeństwo przed aplikacją Acrobat Reader.

Konwersja pliku do PDF

Dokumenty pakietu Microsoft Office można konwertować do wysokiej jakości plików Adobe PDF, które zachowują czcionki, formatowanie i układy.

Ten dodatek umożliwia konwersję z następujących popularnych typów pliku do PDF:

Konwertuj do PDF z Obsługiwane rozszerzenia nazw plików
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Formaty plików obrazu .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
Rich Text Format .rtf
Plik tekstowy .txt
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Format formularza Wypełnij i podpisz .form

Kroki konwersji pliku do formatu PDF:

 1. W Eksploratorze plików usług OneDrive lub SharePoint wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz przekonwertować na format PDF, a następnie wybierz Adobe Document Cloud > Utwórz plik Adobe PDF.
  • Z górnego menu wybierz Adobe Document Cloud > Utwórz plik Adobe PDF.
  Konwersja pliku do PDF

   

  Uwaga: jeżeli zainstalowano wiele programów obsługi plików, należy wykonać następujące czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz przekonwertować na format PDF, a następnie wybierz Operacje > Adobe Document Cloud > Utwórz plik Adobe PDF.
  • Z górnego menu wybierz Operacje > Adobe Document Cloud > Utwórz plik Adobe PDF.
  Tworzenie pliku PDF

  • W oknie podglądu usługi Document Cloud wybierz Edycja > Konwertuj na plik PDF.
  Tworzenie pliku PDF z poziomu podglądu

 2. Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się do usługi Adobe Document Cloud. Zaloguj się, używając identyfikatora Adobe ID i hasła. 

 3. Podczas tworzenia pliku PDF w oknie podglądu zostanie wyświetlony Eksplorator usługi OneDrive. Zaznacz plik, który chcesz przekonwertować na format PDF, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Uwaga:

  Upewnij się, że funkcja blokowania wyskakujących okienek w przeglądarce jest wyłączona, aby wyświetlić Eksploratora usługi OneDrive i wybrać plik.

  Otwarte okno dialogowe usługi OneDrive

  Plik zostanie przekonwertowany na format PDF i zapisany z powrotem w bibliotece dokumentów OneDrive lub SharePoint. Zostanie również wyświetlony podgląd pliku.

Łączenie plików w PDF

Można łączyć do dwunastu plików PDF w jeden plik PDF. Poza plikami PDF funkcja Połącz pliki obsługuje wiele innych typów pliku.

Uwaga:

Nie można łączyć plików PDF, które są zabezpieczone, chronione hasłem, zawierają elementy 3D lub są częścią portfolio PDF.

Poza plikami PDF dodatek umożliwia łączenie w plik PDF następujących popularnych typów plików:

Konwertuj do PDF z Obsługiwane rozszerzenia nazw plików
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Formaty plików obrazu .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
Rich Text Format .rtf
Plik tekstowy .txt
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Format formularza Wypełnij i podpisz .form

Łączenie plików w plik PDF krok po kroku:

 1. W Eksploratorze plików usług OneDrive lub SharePoint wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz pliki, które chcesz połączyć, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Adobe Document CloudPołącz pliki Adobe.
  • Z górnego menu wybierz Adobe Document CloudPołącz pliki Adobe.
  Łączenie plików w PDF

   

  Uwaga: jeżeli zainstalowano wiele programów obsługi plików, należy wykonać następujące czynności:

  • Zaznacz pliki i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Operacje > Adobe Document Cloud > Połącz pliki Adobe.
  • Z górnego menu wybierz Operacje > Adobe Document Cloud > Połącz pliki Adobe.
  Łączenie plików w PDF

  • W oknie podglądu usługi Document Cloud wybierz Edycja > Połącz pliki.
  Łączenie plików z widoku usługi Document Cloud

 2. Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się do usługi Adobe Document Cloud. Zaloguj się, używając identyfikatora Adobe ID i hasła. 

 3. Wyświetlony zostanie podgląd wybranego pliku. Aby dodać więcej plików, kliknij przycisk Wstaw pliki. Aby usunąć plik, zaznacz plik i kliknij ikonę Usuń . Program Acrobat dodaje -combined do nazwy pliku. Wprowadź nazwę nowego pliku i kliknij przycisk Połącz.

  Podgląd zaznaczonych plików

  • (Opcjonalnie) Jeśli plik ma kilka stron, jest wyświetlany jako stos. Zatrzymaj wskaźnik myszy nad plikiem i kliknij przycisk strzałki, aby go rozwinąć. Za pomocą metody „przeciągnij i upuść” zmień kolejność stron, w łączonym pliku PDF.
  • (Opcjonalnie) Rozmieść pliki w widoku siatki lub listy za pomocą opcji pod przyciskiem Zapisz. Aby powiększyć lub zmniejszyć podgląd miniaturki, można także użyć przycisku + lub - w prawym dolnym rogu okna.

  Pliki są łączone w plik PDF i zapisywane z powrotem w bibliotece dokumentów usługi OneDrive lub SharePoint. Zostanie również wyświetlony podgląd pliku.

Eksportowanie plików PDF do programu Word/Excel/PowerPoint

Pliki PDF można konwertować na pliki programów Microsoft Word/Excel/PowerPoint, format Rich Text Format lub pliki obrazów.

Dodatek Adobe PDF przeprowadza OCR w plikach PDF, które zawierają obrazy, grafikę wektorową, ukryty tekst lub kombinację tych elementów. Na przykład dodatek przeprowadza OCR na plikach PDF utworzonych z zeskanowanych dokumentów. Dodatek przeprowadza również OCR w przypadku tekstu, którego nie może zinterpretować, ponieważ tekst był nieprawidłowo zakodowany w aplikacji źródłowej.

Uwaga:

Funkcja OCR zapewnia konwersję obrazów tekstu (skanowanego tekstu) na edytowalne znaki, dzięki czemu można przeszukiwać, poprawiać i kopiować tekst.

Dodatek pozwala na eksport z pliku PDF do następujących typów plików:

Eksportuj plik PDF do formatu

Obsługiwane rozszerzenia nazw plików

Microsoft Word

.doc, .docx

Microsoft Excel

.xlsx

Microsoft PowerPoint

.pptx

Rich Text Format

.rtf

Obraz

.jpg, .tiff, .png

Eksportowanie pliku PDF krok po kroku:

 1. W Eksploratorze plików usług OneDrive lub SharePoint wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy plik PDF, który chcesz wyeksportować, a następnie wybierz Adobe Document Cloud > Eksportuj plik Adobe PDF.
  • Zaznacz plik PDF, który chcesz wyeksportować, a w górnym menu wybierz Adobe Document CloudEksportuj plik Adobe PDF.
  Eksportowanie pliku PDF do innego formatu

   

  Uwaga: jeżeli zainstalowano wiele programów obsługi plików, należy wykonać następujące czynności:

  • Kliknij plik PDF prawym przyciskiem myszy i wybierz Operacje > Adobe Document Cloud > Eksportuj plik Adobe PDF.
  • Z górnego menu wybierz Operacje > Adobe Document Cloud > Eksportuj plik Adobe PDF.
  Eksportowanie pliku PDF

  • Otwórz plik PDF. W oknie podglądu Document Cloud wybierz Edycja > Eksportuj PDF na pasku narzędziowym.
  Eksportowanie pliku PDF

 2. Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się do usługi Adobe Document Cloud. Zaloguj się, używając identyfikatora Adobe ID i hasła. 

 3. Zostanie wyświetlona strona usługi Adobe Export PDF. Wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz żądany format pliku.
  2. Wybierz z listy rozwijanej Język dokumentu język eksportowanego dokumentu.
  Wybieranie formatu pliku oraz języka dokumentu

 4. Kliknij przycisk Konwertuj na [ wybrany format].

  (Na przykład na zrzucie ekranu w kroku 3 powyżej nazwa przycisku jest wyświetlana jako Konwertuj na DOCX).

 5. Wybrany plik PDF zostanie wyeksportowany do żądanego formatu o tej samej nazwie i zostanie otwarty do podglądu. Wyeksportowany dokument jest automatycznie zapisywany w bibliotece dokumentów usługi OneDrive lub SharePoint.

  Uwaga:

  Lokalizacja folderu zapisanego pliku zostanie otwarta po wyeksportowaniu pliku PDF do takich typów plików, jak .rtf, .jpeg, .jpg, .png czy .tiff.

Organizowanie pliku PDF

Istniejące dokumenty PDF można modyfikować poprzez usuwanie, zmianę kolejności stron lub ich obracanie.

Kroki, które trzeba wykonać, aby zorganizować strony w pliku PDF:

 1. W Eksploratorze plików usług OneDrive lub SharePoint wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy plik PDF, który chcesz organizować, i wybierz Adobe Document Cloud > Organizuj strony Adobe.
  • Zaznacz plik PDF, który chcesz wyeksportować. Z menu górnego wybierz Adobe Document Cloud > Organizuj strony Adobe.
  Organizowanie stron w pliku PDF

   

  Uwaga: jeżeli zainstalowano wiele programów obsługi plików, należy wykonać następujące czynności:

  • Kliknij plik PDF prawym przyciskiem myszy i wybierz Operacje > Adobe Document Cloud > Organizuj strony Adobe.
  • Z górnego menu wybierz Operacje > Adobe Document Cloud > Organizuj strony Adobe.
  Organizowanie stron

  • Otwórz plik PDF. W oknie podglądu usługi Document Cloud wybierz na pasku narzędzi Edycja > Organizuj strony.
  Organizowanie stron z menu Edycja na pasku narzędzi

 2. Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się do usługi Adobe Document Cloud. Zaloguj się, używając identyfikatora Adobe ID i hasła. 

  Zostanie wyświetlona strona Organizuj strony. Wyświetla ona miniatury wybranych plików PDF. Użyj przycisku + lub - w prawym dolnym rogu okna, aby powiększyć lub zmniejszyć podgląd miniatury.

  Miniatury stron
  Polecenia dla strony są wyświetlane po najechaniu wskaźnikiem myszy na miniaturę strony.

 3. Aby wstawić plik, kliknij ikonę Wstaw , wybierz lokalizację, w której chcesz wstawić strony, a następnie wybierz plik, który chcesz wstawić.

  Wstaw pliki

  Aby wyodrębnić strony, kliknij ikonę wyodrębniania , a następnie wybierz strony, które chcesz wyodrębnić z pliku PDF.

  Wyodrębnij strony z pliku PDF

 4. Aby usunąć strony, wykonaj następujące czynności:

  • Aby usunąć pojedynczą stronę, zatrzymaj wskaźnik myszy na miniaturze strony, a następnie kliknij ikonę Usuń  wyświetlaną w widoku miniatur stron.
  • Aby usunąć wiele stron, zaznacz strony, które chcesz usunąć, i kliknij ikonę Usuń  wyświetlaną na pasku narzędzi.
 5. Aby obrócić strony, wykonaj następujące czynności:

  • Aby obrócić pojedynczą stronę, najedź wskaźnikiem myszy na miniaturę strony, a następnie kliknij ikonę Obróć w lewo lub Obróć w prawo wyświetlaną w widoku miniatur stron.
  • Aby obrócić wiele stron, zaznacz strony i kliknij ikonę Obróć w lewo lub Obróć w prawo wyświetlaną na pasku narzędzi.
 6. Aby zmienić kolejność stron, przeciągnij miniaturę strony w nowe miejsce. Numeracja stron dokumentu zostanie zmieniona.

 7. Aby zapisać zmiany w istniejącym pliku, kliknij przycisk Zapisz. Wpisz nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz. Plik zostanie zapisany z powrotem w bibliotece dokumentów usługi OneDrive lub SharePoint.

Dodawanie komentarzy do pliku PDF

Funkcje komentowania w usłudze Document Cloud umożliwiają dodawanie notatek podczas przeglądania i odczytywania dokumentów. Do plików PDF można dodawać komentarze za pomocą tekstu, notatek, podświetleń i narzędzi rysowania. Aby dodać komentarze, wykonaj następujące czynności:

Uwaga:
 • Gdy dwóch użytkowników jednocześnie wyświetli ten sam plik PDF, dodanie komentarzy do pliku PDF spowoduje wyświetlenie monitu o odświeżenie strony u drugiego użytkownika w celu uzyskania najnowszej wersji pliku PDF.
 • Nie można dodawać komentarzy do plików PDF, które są zabezpieczone, chronione lub przeznaczone tylko do odczytu. Takich plików nie można też edytować. Przyciski komentowania i edycji dla takich plików są ukryte.
 • Nie można dodawać komentarzy do plików PDF z urządzeń przenośnych za pomocą przeglądarek.
 • Panel komentarzy jest widoczny po prawej stronie po dodaniu notatki, kliknięciu istniejącego komentarza lub otwarciu pliku z istniejącymi komentarzami.
 1. Otwórz plik PDF w podglądzie usługi Document Cloud.

 2. Kliknij na pasku narzędzi, aby wybrać żądane narzędzie adnotacji, i kliknij miejsce, w którym ma zostać umieszczona notatka. Dostępne są następujące typy komentarzy:

  • Komentarz tekstowy: kliknij i wprowadź tekst w miejsce, w którym chcesz dodać tekst do pliku PDF.
  • Notatka: zaznacz i kliknij miejsce, w którym ma zostać umieszczona notatka.
  • Podświetl tekst: zaznacz, aby podświetlić tekst w pliku PDF.
  • Narzędzie rysowania: wybierz narzędzie rysowania i oznacz plik PDF.
  Uwaga:

  Gdy używasz adnotacji Dodaj tekst, ten sam tekst zostaje opublikowany jako komentarz i pojawia się w panelu komentarzy.

  Dodawanie komentarzy do pliku PDF

  A. Dodaj komentarz tekstowy B. Dodaj notatkę C. Podświetl tekst D. Użyj narzędzia rysowania 

  Po zaznaczeniu dowolnego tekstu w pliku PDF dostępne są następujące dodatkowe narzędzia do komentowania:

  • Przekreśl tekst: wybierz, aby przekreślić tekst.
  • Podkreśl tekst: wybierz, aby podkreślić tekst.
  Dodatkowe narzędzia przy zaznaczaniu tekstu w pliku PDF

  A. Podświetl tekst B. Przekreśl tekst C. Podkreśl tekst D. Kopiuj tekst 

 3. W przypadku adnotacji dokonanych za pomocą narzędzi, takich jak Komentarz tekstowy, Podświetlenie tekstu, Narzędzie do rysowania, Przekreślenie tekstu i Podkreślenie tekstu, komentarze są dodawane natychmiast. W przypadku adnotacji typu Notatka panel komentarzy wyświetla się po prawej stronie. Wpisz komentarz i kliknij przycisk Opublikuj.

 4. Usługa Document Cloud automatycznie zapisuje plik PDF w ciągu 30 sekund. Aby natychmiast zapisać plik PDF, kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi.

  Zapisywanie pliku PDF

Zmiana wyglądu komentarzy

Aby zmienić kolor komentarzy, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz komentarz. Zostanie wyświetlone wyskakujące okno.

  Zmienianie koloru komentarza

  Uwaga:

  Można również wybrać i zmienić grubość linii w adnotacji narzędzia do rysowania oraz dostosować rozmiar czcionki w adnotacji typu Dodaj tekst.

 2. Kliknij kolor, aby otworzyć panel kolorów.

 3. Wybierz żądany kolor i wciśnij przycisk Zapisz.

Cofanie lub ponawianie zmian

Narzędzie cofania i ponawiania

 • Aby cofnąć zmiany, kliknij ikonę undo.pngcofnięcia na pasku narzędzi.
 • Aby ponowić zmiany, kliknij ikonę redo.png ponowienia na pasku narzędzi.

Edycja komentarzy, usuwanie komentarzy lub wymazywanie rysunku

Aby edytować komentarz, wykonaj następujące czynności:

 • Wybierz komentarz. Panel komentarzy jest wyświetlany w po prawej stronie. W menu opcji (...) kliknij przycisk Edytuj.
 • Aby edytować adnotację typu Dodaj tekst, zaznacz komentarz tekstowy i wprowadź zmiany.

Aby usunąć komentarze, zaznacz komentarz i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Panel komentarzy jest wyświetlany w po prawej stronie. W menu opcji (...) kliknij przycisk Usuń.
 • W wyskakującym oknie kliknij ikonę Usuń .
Usuwanie komentarzy

Aby wymazać komentarze w formie rysunków, wykonaj następujące czynności:

 • Wybierz narzędzie Wymaż rysunek na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij części rysunku, który chcesz wymazać.
Narzędzie Wymaż rysunek

Często zadawane pytania

Niedozwolone są formaty nazw plików wymienione poniżej:

 • Nazwy katalogów specjalnych „.” i „..
 • Nazwy plików lub pliki z następującymi rozszerzeniami: CON, PRN, AUX, NUL, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 i LPT9.
 • Nazwy plików kończące się spacją lub kropką.
 • Nazwy plików rozpoczynające się kropką.
 • Nazwy plików zawierające znak specjalny „#”.

Jeśli w usłudze OneDrive lub SharePoint znajduje się plik o długiej nazwie, usługa Adobe Document Cloud PDF dla pakietu Office 365 nie będzie mogła wykonać żądanej operacji i wyświetli komunikat o błędzie „Podczas przetwarzania plików wystąpił problem”.

Błąd podczas przetwarzania plików o długiej nazwie lub ścieżce

Rozwiązanie
Skróć nazwę pliku w usłudze OneDrive lub SharePoint, a następnie wykonaj operację za pomocą programu Adobe Document Cloud PDF dla Office 365.

Uwaga:

Interfejs API programu Microsoft Graph ogranicza użycie długiej nazwy lub ścieżki pliku. Firma Adobe współpracuje z firmą Microsoft w celu rozwiązania problemu.

Moduł Adobe Document Cloud PDF dla pakietu Office 365 jest widoczny tylko w zmodernizowanym widoku usług OneDrive i SharePoint. Aby użyć modułu Adobe Document Cloud PDF, kliknij opcję Wyjdź z widoku klasycznego w lewym dolnym rogu aplikacji OneDrive/SharePoint.

Wyjdź z widoku klasycznego

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto