Konfiguracja programu Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive

Usługa Adobe Document Cloud udostępnia instalator internetowy i powiązane narzędzia do wdrażania programu Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive.

Obsługiwane przeglądarki

Program Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive jest obsługiwany we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach, takich jak Microsoft Edge, Chrome, Firefox i Safari.

Komunikat:

Od 1 października 2021 r. narzędzia programu Acrobat nie będą już obsługiwać starszych wersji przeglądarek Internet Explorer i Microsoft Edge.

Uwaga:

Integracja z usługą Document Cloud nie przebiegnie pomyślnie, jeśli w przeglądarce zostaną zablokowane pliki cookie innych firm. Upewnij się, że pliki cookie innych firm są odblokowane dla używanej przeglądarki.

Problem: Problem z trybem chronionym strefy zabezpieczeń przeglądarki Microsoft Edge

Problem ze strefą zabezpieczeń występuje, kiedy serwer Microsoft Office 365 i serwer usługi Document Cloud znajdują się w dwóch różnych strefach zabezpieczeń programu, a jedna z tych stref działa w trybie chronionym. W tej konfiguracji serwer firmy Microsoft nie może komunikować się z serwerem firmy Adobe, a plik cookie sesji nie może sprawdzić poprawności sesji użytkownika.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązania 1 lub 2 w sposób opisany poniżej: 

Uwaga:

Administrator musi wymusić tę konfigurację dla wszystkich użytkowników. W przeciwnym razie użytkownicy będą musieli skonfigurować ustawienia przeglądarki ręcznie.

Rozwiązanie 1: Żadne z adresów URL serwera nie są wymienione w strefie Zaufane

Upewnij się, że żaden z adresów URL serwera nie jest wymieniony w strefie Zaufane. Jeśli znajduje się na liście, usuń go z listy zaufanych stref.

Rozwiązanie 2: Skonfiguruj przeglądarkę, dodając wszystkie wpisy adresu URL serwera do strefy zaufanych witryn

Aby dodać witrynę do strefy Zaufane, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Panel sterowania i kliknij dwukrotnie ikonę Opcje internetowe.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia w oknie dialogowym Właściwości internetowe.

 3. Kliknij pozycję Zaufane witryny > Witryny.

 4. Dodaj witrynę *.microsoftonline.com do strefy Zaufane, jeśli nie została jeszcze dodana.

 5. Dodaj poniższy adres serwera firmy Adobe do strefy Zaufane, jeśli nie został jeszcze dodany.
  *.adobe.com
  *.acrobat.com
  *.adobe.io
  *.adobelogin.com

 6.  Zamknij okno dialogowe Zaufane witryny. Kliknij przycisk OK.

Ograniczenie w przeglądarce Edge stanowi problem z trybem chronionym strefy zabezpieczeń, w którym dwa serwery są skonfigurowane z różnymi strefami zabezpieczeń lub mają nieodpowiednie ustawienia trybu chronionego.

Dodaj witrynę https://adobe.io do listy wyjątków w ustawieniach prywatności przeglądarki. Aby dodać witrynę, wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce Edge kliknij ikonę opcji () w prawym górnym rogu, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.

  Ustawienia przeglądarki Edge

 2. Kliknij ikonę menu () > Prywatność i usługi.

  Kliknij opcję Prywatność i usługi

 3. Kliknij przycisk Wyjątki.

 4. Kliknij opcję Dodaj witrynę. Wprowadź adres https://adobe.io i kliknij przycisk Dodaj.

  Dodaj witrynę

Wdrażanie programu Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive

Wykonaj poniższe kroki, aby wdrożyć Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive.

 1. Kliknij przycisk Zainstaluj i skonfiguruj poniżej sekcji SharePoint OneDrive.

  Instalowanie i konfiguracja

 2. Wyświetli się okno dialogowe Uwaga dla administratora. Kliknij przycisk Kontynuuj.

  Uwaga:

  Jeśli użytkownik jest zalogowany jako użytkownik indywidualny, nadal będzie wyświetlać się komunikat Uwaga dla administratora. Wystarczy kliknąć przycisk Kontynuuj, ponieważ ten komunikat nie dotyczy użytkownika.

  Uwaga dla administratora

 3. Zostanie wyświetlona strona logowania Microsoft Online. Zaloguj się, podając swoje dane uwierzytelniające.

  Logowanie w witrynie Microsoft Online

 4. Wyświetl się okno uprawnień aplikacji. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli logujesz się jako administrator i chcesz wdrożyć aplikację tylko na swoim koncie, kliknij przycisk Akceptuj.
   W takim przypadku istnieje możliwość późniejszego wdrożenia aplikacji dla wszystkich użytkowników dzierżawy. Więcej informacji można znaleźć w części Wdrażanie dla wszystkich użytkowników.
  • Jeśli logujesz się jako administrator i chcesz wdrożyć aplikację na swoim koncie i kontach wszystkich użytkowników dzierżawy, zaznacz pole wyboru Zgoda w imieniu organizacji, a następnie kliknij przycisk Akceptuj.
  • Jeśli logujesz się jako użytkownik indywidualny, w oknie dialogowym uprawnień opcja Zgoda w imieniu organizacji nie będzie widoczna. Kliknij przycisk Akceptuj.
  Uwaga:

  Aplikacja nie zmienia żadnych uprawnień i wymaga zgody użytkownika w następującym celu:

  • Dostęp do profilu użytkownika.
  • Token dostępu do operacji obsługi plików.
  Uprawnienie do wdrażania programu obsługi plików PDF
  Wdrażanie aplikacji dla administratora

  Uprawnienia do wdrażania aplikacji
  Wdrażanie aplikacji dla wszystkich użytkowników dzierżawy

  Okno dialogowe uprawnień dla indywidualnych użytkowników
  Okno dialogowe uprawnień dla indywidualnych użytkowników

  Wdrażanie programu Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive zostało zakończone, a na zielonym pasku wyświetli się komunikat z potwierdzeniem. Z powodu buforowania wyświetlenie programu Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive zazwyczaj zajmuje do 48 godzin.

  Pomyślnie wdrożono program obsługi plików

Wdrażanie aplikacji dla wszystkich użytkowników

Aplikację można wdrożyć dla wszystkich użytkowników dzierżawy po ukończeniu wdrażania dla konta.

 1. W oknie potwierdzenia instalacji kliknij opcję Wdrażaj dla wszystkich użytkowników.

  Wdrażanie dla wszystkich użytkowników

 2. W oknie dialogowym Wdrażanie aplikacji Acrobat dla wszystkich użytkowników dzierżawy kliknij przycisk Kontynuuj.

  Okno dialogowe potwierdzenia wdrożenia dla wszystkich użytkowników dzierżawy

 3. Jeśli wyświetli się monit, zaloguj się za pomocą danych logowania firmy Microsoft.

 4. W oknie dialogowym uprawnień kliknij przycisk Akceptuj.

  Okno dialogowe uprawnień

  Wdrażanie programu Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive zostało zakończone, a na zielonym pasku wyświetli się komunikat z potwierdzeniem. Wdrożenie aplikacji opóźnia infrastruktura buforowania firmy Microsoft. Z powodu buforowania wyświetlenie programu Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive zazwyczaj zajmuje do 48 godzin.

  Komunikat z potwierdzeniem

Zarządzanie instalacją

Funkcja zarządzania użytkownikami nie jest obecnie obsługiwana w usłudze Azure Active Directory, nawet jeśli widoczna jest w niej aplikacja Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive.

Odinstalowywanie programu Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive

 1. Zaloguj się w serwisie https://portal.azure.com za pomocą konta administratora Microsoft.

 2. W lewym panelu kliknij kolejno Azure Active Directory > Aplikacje dla przedsiębiorstw.

 3. Kliknij opcję Wszystkie aplikacje. Na liście wdrożonych aplikacji kliknij pozycję Adobe Document Cloud.

  Centrum administracyjne usługi Azure Active Directory

 4. Kliknij przycisk Właściwości, a następnie Usuń.

  uninstall_application.png

  Uwaga:

  Infrastruktura buforowania firmy Microsoft opóźnia usunięcie aplikacji. Usuwanie programu Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive z konta może potrwać od 24 do 36 godzin. Po 24–36 godzinach wyloguj i zaloguj się ponownie na konto OneDrive i SharePoint. Program Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive został usunięty.

Często zadawane pytania

Instalacja

Nie. Firma Microsoft nie obsługuje instalacji aplikacji dla wybranych użytkowników lub grup użytkowników. Program Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive można zainstalować na koncie lub u wszystkich użytkowników dzierżawy. Aby zainstalować aplikację na swoim koncie i kontach wszystkich użytkowników dzierżawy, zaznacz pole wyboru Zgoda w imieniu organizacji w oknie dialogowym uprawnień firmy Microsoft. Aby zainstalować aplikację tylko na swoim koncie, odznacz tę opcję. 
Więcej informacji można znaleźć w punkcie 5 sekcji: Wdrażanie programu Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive.

Aby zainstalować program Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive dla użytkowników dzierżawy, przejdź do adresu URL https://documentcloud.adobe.com/o365pdf/bookmark.html i kliknij opcję Wdrażanie dla wszystkich użytkowników.
Więcej informacji można znaleźć w części: Wdrażanie aplikacji dla wszystkich użytkowników.

Wdrażanie dla wszystkich użytkowników

Tak. Jako użytkownik indywidualny możesz zainstalować aplikację na swoim koncie z AppSource lub strony internetowej firmy Adobe.

 • Po zainstalowaniu aplikacji sieć programu Adobe Acrobat staje się domyślną usługą PDF dla usług SharePoint i OneDrive. Na liście plików użytkownicy zobaczą teraz ikonę Adobe zamiast domyślnej ikony PDF.
Dokumenty PDF

 • Po wybraniu pliku na pasku poleceń użytkownicy zobaczą przycisk Document Cloud umożliwiający konwertowanie, eksportowanie lub łączenie. Ten przycisk będzie widoczny dla wszystkich użytkowników niezależnie od bieżącego stanu subskrypcji.
Opcje menu kontekstowego dla pliku PDF

 • Gdy użytkownik dzierżawy otworzy plik PDF, zostanie on wyświetlony w osadzonej przeglądarce Adobe Acrobat.

Przeglądarka Adobe Acrobat PDF

Po wdrożeniu programu Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive dla wszystkich użytkowników dzierżawy wszyscy nowo dodani użytkownicy uzyskają dostęp do aplikacji.

Nie. Nie można odinstalować ani ograniczyć używania aplikacji u wybranych użytkowników lub grup użytkowników. Aby usunąć aplikację, należy odinstalować ją z całej dzierżawy w konsoli administratora firmy Microsoft.

Instalację lub usunięcie aplikacji opóźnia infrastruktura buforowania firmy Microsoft. Instalacja programu Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive zajmuje do 48 godzin. Jeśli aplikacja nie zostanie zainstalowana po upływie 48 godzin, spróbuj ponownie zainstalować aplikację lub skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Platforma obsługi plików firmy Microsoft nie obsługuje obecnie programu Adobe Acrobat w aplikacjach SharePoint i OneDrive na stronie ostatnio używanych plików.

Korzystanie z darmowych i płatnych funkcji

 • Użytkownicy dzierżawy nie potrzebują subskrypcji programu Adobe Acrobat ani identyfikatora Adobe ID do wyświetlania plików PDF, wyświetlania zakładek, przeszukiwania plików PDF ani dodawania komentarzy i adnotacji do plików PDF. Po zainstalowaniu programu Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive w dzierżawie wszyscy użytkownicy dzierżawy automatycznie uzyskują dostęp do tych funkcji aplikacji i mogą z nich korzystać.

 • Aby utworzyć, zorganizować, połączyć lub wyeksportować plik PDF, użytkownicy dzierżawy muszą posiadać subskrypcję programu Adobe Acrobat i identyfikator Adobe ID. Mimo że wszyscy użytkownicy widzą te opcje na swoich kontach, tylko użytkownicy z aktywną subskrypcją będą mogli korzystać z tych funkcji.

Organizacja może korzystać ze starszej, wieczystej umowy licencyjnej w porównaniu z imienną umową licencyjną, która zawiera identyfikatory online licencjonowanych użytkowników. Aby przeprowadzić migrację do imiennej umowy licencyjnej, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Dane i bezpieczeństwo

Dokumenty są przechowywane w oryginalnej lokalizacji w usłudze SharePoint lub OneDrive. Operacje, takie jak wyświetlanie, komentowanie i wyszukiwanie są wykonywane na komputerze. Wszystkie wprowadzone zmiany zapisują się na koncie usługi SharePoint lub OneDrive. Jeśli tworzysz, organizujesz, łączysz lub eksportujesz dokument, jest on wysyłany do serwerów Adobe Document Cloud w celu przetwarzania przejściowego, lecz zostanie z nich usunięty w ciągu 24 godzin. Zmodyfikowany dokument zostanie zapisany z powrotem na koncie SharePoint lub OneDrive.

Gdy indywidualny użytkownik instaluje aplikację Adobe Acrobat dla usług SharePoint i OneDrive z AppSource lub strony internetowej firmy Adobe, firmie Adobe udostępnia się tylko dane kontaktowe do celów marketingowych. Jeśli administrator zainstaluje aplikację w dzierżawie, firmie Adobe nie udostępnia się żadnych danych kontaktowych użytkowników dzierżawy.

Inne

Odwiedź stronę pomocy technicznej https://documentcloud.adobe.com/o365pdf/support.html i dokonaj zgłoszenia pomocy technicznej.

Aby przekazać nam swoją opinię, otwórz dokument PDF. Kliknij przycisk opcji (...), a następnie kliknij przycisk Podziel się opinią.

Dzielenie się opinią z firmą Adobe

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto