Ochrona pliku PDF hasłem

Funkcja Chroń plik PDF pozwala zabezpieczyć plik PDF hasłem. Po ustawieniu hasła użytkownicy będą musieli podać hasło, aby wyświetlić plik PDF.
 

Proces zabezpieczania pliku PDF hasłem:

 1. Zaloguj się do usługi Acrobat na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij opcję Udostępnij > Chroń plik PDF.

  Wybór opcji Chroń plik PDF

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać pliki, które chcesz zabezpieczyć, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  • Wybierz pliki z listy Ostatnio używane lub Pliki.
  • Dodaj pliki z komputera lub przeciągnij pliki i upuść je w podświetlonym obszarze.
  • Pliki można także przeciągać i upuszczać do narzędzia Chroń plik PDF na stronie Udostępnij.
  Wybieranie plików z listy Ostatnio używane lub z listy Dokumenty

  Wybieranie plików z komputera

 4. W polu Ustaw hasło okna dialogowego Chroń plik PDF wpisz hasło i potwierdź je w kolejnym polu. Każde naciśnięcie klawisza aktywuje pomiar siły hasła. Kliknij przycisk Ustaw hasło.

  Wpisanie hasła, potwierdzenie i kliknięcie przycisku Ustaw hasło

 5. Plik PDF jest teraz chroniony hasłem. Aby wyświetlić plik PDF, wprowadź hasło w monicie okna podglądu.

  Wprowadzanie hasła w celu wyświetlenia chronionego pliku PDF

  Kopia chronionego pliku PDF jest przechowywana na Twoim koncie Adobe Document Cloud. Sekcja Ostatnio używane w dolnej części strony głównej wyświetla wszystkie ostatnio zabezpieczone przez Ciebie pliki. Klikając opcję Dokumenty na górnym pasku menu, możesz też wyświetlić listę wszystkich plików.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?