Zarządzanie plikami przechowywanymi w usłudze Adobe Document Cloud i praca z nimi

Możesz używać usługi Adobe Document Cloud do przechowywania i udostępniania dużych plików online. Możesz w łatwy sposób przesyłać pliki w usłudze Document Cloud i zarządzać nimi z poziomu komputera lub urządzenia mobilnego. Pliki programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint można również wyświetlać i edytować bezpośrednio z poziomu przeglądarki.

Logowanie w usłudze Adobe Document Cloud

Zaloguj się do Acrobat online (strona główna Document Cloud) za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google). Strona główna zapewnia wprowadzenie, łatwą nawigację, jedno miejsce dla wszystkich dokumentów i umów oraz narzędzia pogrupowane według podobnych i powiązanych obiegów pracy.

Uwaga:

dotyczy użytkowników bezpłatnych kont w usłudze pamięci masowej Adobe w chmurze!

Tylko bezpłatni użytkownicy, którzy aktywnie korzystają z bezpłatnych planów Adobe, mogą korzystać ze wszystkich bezpłatnych korzyści, w tym z pamięci masowej Adobe w chmurze. Jeśli nie spełnisz tego wymogu, Twoje treści mogą zostać usunięte. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Zasadami przechowywania w pamięci masowej Adobe w chmurze dla nieaktywnych bezpłatnych kont.

Wyświetlanie plików

Na stronie głównej można wyświetlać ostatnio używane, oznaczone gwiazdkami lub udostępnione pliki. Karta Ostatnio używane jest kartą domyślną. Kliknij odpowiednią kartę, aby wyświetlić ostatnio używane, oznaczone gwiazdkami lub udostępniane pliki.

Twoje pliki przechowywane w usłudze Adobe Document Cloud
Lista ostatnio używanych plików przechowywanych w usłudze Adobe Document Cloud

Wyświetlanie wszystkich Twoich plików i folderów

Aby wyświetlić wszystkie pliki i foldery, przejdź do opcji Dokumenty > Twoje dokumenty. Dokumenty można filtrować według plików z gwiazdką, plików udostępnionych przez Ciebie lub plików udostępnionych przez innych.

Po wybraniu pliku będą widoczne dostępne polecenia dla pliku, zależnie od jego typu. Na przykład po wybraniu pliku PDF pojawią się wszystkie polecenia oprócz Utwórz PDF. Podobnie po wybraniu pliku programu Word, Excel lub PowerPoint zostanie wyświetlone polecenie Edytuj, które umożliwia edycję pliku bezpośrednio w przeglądarce.

Wyświetlanie wszystkich Twoich plików i folderów

Wyświetlanie umów i szablonów

Aby wyświetlić wszystkie umowy i szablony, kliknij polecenie Dokumenty > Wszystkie umowy. Umowy można dodatkowo filtrować według stanów, takich jak W toku, Oczekujące na Ciebie, Ukończone, Szablony i inne. Aby wyświetlić dodatkowe filtry, kliknij przycisk Pokaż więcej.

Wyświetlanie umów

Przesyłanie plików

Usługa Adobe Document Cloud oferuje wiele sposobów przesyłania plików do chmury. Aby dodać pliki, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na stronie głównej programu Adobe Acrobat kliknij opcję Prześlij plik. W oknie dialogowym przesyłania plików wybierz pliki do przesłania, a następnie kliknij opcję Otwórz. Pliki można też przeciągnąć z sekcji ostatnio używanych plików na stronie głównej programu Acrobat i upuścić je w oknie eksploratora plików.
Przesyłanie pliku ze strony głównej

 • Na stronie głównej programu Adobe Acrobat kliknij opcję Dokumenty, a następnie kliknij przycisk Prześlij plik w prawym górnym rogu okna aplikacji. W oknie dialogowym przesyłania plików wybierz pliki do przesłania, a następnie kliknij opcję Otwórz.
  Pliki można też przeciągnąć i upuścić w sekcji plików eksploratora plików.
Przesyłanie pliku

 • Jeśli przesyłasz pliki do nowego lub pustego folderu, otwórz folder i kliknij przycisk Prześlij plik. W oknie dialogowym przesyłania plików wybierz pliki do przesłania, a następnie kliknij opcję Otwórz.
  Pliki można też przeciągnąć i upuścić w obszarze aplikacji eksploratora plików.

Podczas przesyłania plików w usłudze Document Cloud pojawia się pasek postępu i pliki są skanowane pod kątem występowania wirusów.

Zarządzanie plikami

Aby zmienić nazwę pliku

 1. Wybierz plik, a następnie kliknij opcję Zmień nazwę na prawym panelu.
 2. Zmień nazwę, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

Aby pobrać plik

 • Wybierz plik, a następnie kliknij opcję Pobierz na prawym panelu.
Pobieranie pliku

Aby przenieść jeden lub więcej plików do innego folderu

 1. Wybierz pliki, a następnie kliknij opcję Przenieś na prawym panelu.
 2. Wybierz odpowiedni folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś.

Jeśli chcesz utworzyć folder, kliknij ikonę Nowy folder w prawym górnym rogu strony. Podaj nazwę folderu i kliknij przycisk Utwórz.

Aby udostępnić jeden lub więcej plików

 1. Wybierz pliki, a następnie kliknij przycisk Udostępnij na prawym panelu.
 2. Na panelu udostępniania można zaprosić ludzi do obejrzenia lub zrecenzowania pliku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapoznaj się sekcją Udostępnianie i śledzenie plików PDF online.

Aby usunąć jeden lub więcej plików

 1. Wybierz pliki, a następnie kliknij opcję Usuń na prawym panelu.
 2. Kliknij przycisk Kontynuuj.

Operację przeniesienia, usunięcia lub zmiany nazwy możesz też przeprowadzić na folderze.

Sortowanie i wyszukiwanie plików

Pliki można sortować według nazwy, daty modyfikacji lub rozmiaru.

Aby wyszukać pliki przesłane do usługi Document Cloud, kliknij ikonę wyszukiwania, a następnie wpisz słowo kluczowe w polu Szukaj na górze okna aplikacji i naciśnij klawisz Enter. Lista wszystkich zapisanych dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania pojawi się na ekranie.

Podgląd plików

Podgląd pokazuje migawkę wybranego pliku i czynności, które można na nim wykonać. Do podglądu można wybrać tylko jeden plik na raz.

Aby wyświetlić podgląd pliku:

 1. Na liście Ostatnio używane lub Twoje dokumenty przesuń wskaźnik myszy na plik i kliknij pole wyboru po lewej stronie. Na prawym panelu wyświetli się mały podgląd, zawierający typ pliku, datę i godzinę modyfikacji oraz listę dostępnych poleceń.

  Lista poleceń zależy od wybranego typu pliku. Na przykład w przypadku pliku PDF widoczne są wszystkie polecenia z wyjątkiem Konwertuj na plik PDF. W przypadku plików programu Word, Excel lub PowerPoint polecenie Edytuj umożliwia edycję dokumentu pakietu Office w trybie online.

  Następujące polecenia są dostępne dla wszystkich typów plików: Zmień nazwę, Przenieś, Pobierz i Usuń.

 2. Aby otworzyć plik w trybie pełnego podglądu, kliknij jego nazwę lub miniaturę. Tryb pełnego podglądu pokazuje zawartość pliku oraz listę operacji, które można na nim wykonać.

Aby zamknąć pełny podgląd i wrócić do widoku dokumentów, kliknij strzałkę powrotu w górnym lewym rogu okna przeglądarki.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?