Używaj usługi Adobe Document Cloud do przechowywania i udostępniania dużych plików online. Można w łatwy sposób przesyłać pliki w usłudze Document Cloud i zarządzać nimi z komputera lub urządzenia mobilnego.

Logowanie w usłudze Adobe Document Cloud

Przejdź do strony głównej w usłudze Document Cloud i zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

Na pasku bocznym kliknij pozycję Pliki. Wyświetlone zostaną wszystkie Twoje pliki i foldery.

Twoje pliki przechowywane w usłudze Adobe Document Cloud
Lista plików przechowywanych w usłudze Adobe Document Cloud

Po wybraniu pliku będą widoczne dostępne polecenia dla pliku, zależnie od jego typu. Na przykład po wybraniu pliku PDF pojawią się wszystkie polecenia oprócz Utwórz PDF. W podobny sposób po wybraniu folderu widoczne są tylko polecenia charakterystyczne dla folderu, takie jak Zmień nazwę, Przenieś, Pobierz oraz Usuń.

Przesyłanie plików

Usługa Adobe Document Cloud oferuje wiele sposobów przesyłania plików do chmury. Aby dodać pliki, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W sekcji Szybki start na stronie głównej Document Cloud kliknij polecenie Prześlij plik. Wybierz plik lub pliki, które chcesz przesłać w oknie dialogowym Przesyłanie pliku, a następnie kliknij opcję Otwórz.

 • Jeśli przesyłasz pliki do nowego lub pustego folderu, otwórz folder i kliknij ikonę Przesyłanie pliku w prawym górnym rogu okna aplikacji. Przeciągnij pliki z komputera do okna aplikacji.

Podczas przesyłania plików w usłudze Document Cloud pojawia się pasek postępu i pliki są skanowane pod kątem występowania wirusów.

Przesyłanie plików w folderze

Zarządzanie plikami

Aby zmienić nazwę pliku

 1. Wybierz plik, a następnie kliknij opcję Zmień nazwę na prawym panelu.
 2. Zmień nazwę, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

Aby pobrać plik

 • Wybierz plik, a następnie kliknij opcję Pobierz na prawym panelu.
Pobieranie pliku

Aby przenieść jeden lub więcej plików do innego folderu

 1. Wybierz pliki, a następnie kliknij opcję Przenieś na prawym panelu.
 2. Wybierz odpowiedni folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś.

Jeśli chcesz utworzyć folder, kliknij ikonę Nowy folder w prawym górnym rogu strony. Podaj nazwę folderu i kliknij przycisk Utwórz.

Aby udostępnić jeden lub więcej plików

 1. Wybierz pliki, a następnie kliknij przycisk Udostępnij na prawym panelu.
 2. Na panelu udostępniania można zaprosić ludzi do obejrzenia lub zrecenzowania pliku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapoznaj się sekcją Udostępnianie i śledzenie plików PDF online.

Aby usunąć jeden lub więcej plików

 1. Wybierz pliki, a następnie kliknij opcję Usuń na prawym panelu.
 2. Kliknij przycisk Kontynuuj.

Można również wybrać folder do przeniesienia, usunięcie lub zmiany nazwy.

Sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie plików

Pliki można sortować wg nazwy, daty modyfikacji, daty otwarcia, daty dodania lub rozmiaru

Aby wyszukać pliki przesłane do usługi Document Cloud, wpisz słowo kluczowe w polu Szukaj na górze okna aplikacji, a następnie naciśnij klawisz Enter. Pojawi się lista wszystkich zapisanych dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania.

 1. Kliknij pozycję Nazwa w nagłówku.

 2. Wybierz filtr z menu wyskakującego Sortuj według.

  Sortowanie plików

Podgląd plików

 1. Aby podejrzeć plik, wybierz go. Zostanie wyświetlony mały podgląd w panelu po prawej stronie. Można również przejrzeć informacje o pliku, np. typ, data modyfikacji i rozmiar.
  W trybie podglądu można wykonywać takie operacje jak usuwanie, pobieranie lub zmiana nazwy pliku za pomocą narzędzi znajdujących się w panelu po prawej stronie.
 2. Aby uzyskać większy podgląd pliku, kliknij sam plik w celu otwarcia go w trybie pełnego podglądu.
  W trybie pełnego podglądu można eksportować pliki PDF lub tworzyć je, wypełniać i podpisywać formularze PDF, organizować strony w formacie PDF i wysyłać dokumenty do podpisania. Opcje różnią się w zależności od wybranego typu dokumentu.
 3. Możesz również udostępnić dokument z trybu pełnego podglądu, klikając ikonę udostępnienia pliku (), znajdującą się na górnym pasku narzędzi.
 4. Wyświetlacz HUD jest wyświetlany przez cały czas, chyba że zdecydowano, że zostanie on odpięty .
 5. Aby ponownie przypiąć wyświetlacz HUD, najedź kursorem myszy na dolą część podglądu, a gdy zostanie wyświetlony HUD, kliknij ikonę dokowania na dole .

Aby zamknąć pełny podgląd i wrócić do widoku pliku, kliknij strzałkę powrotu w górnym lewym rogu okna aplikacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online