Korzystanie z funkcji OCR w usłudze Adobe Acrobat Export PDF

Adobe Acrobat Export PDF to internetowa usługa programu Acrobat. Dzięki niej można łatwo przekonwertować pliki PDF w edytowalne pliki programów Word, Excel i dokumenty w formacie RTF (Rich Text Format).

Nie można edytować plików PDF przy użyciu usługi Adobe Acrobat Export PDF. Do edycji plików PDF potrzebny jest program Acrobat. Patrz strona produktu Acrobat.

Usługa Adobe Acrobat Export PDF obsługuje optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) w przypadku konwersji pliku PDF na plik programu Word (.doc i .docx), Excel (.xlsx) lub RTF (rich text format). Funkcja OCR zapewnia konwersję obrazów tekstu (skanowanego tekstu) na edytowalne znaki, dzięki czemu można przeszukiwać, poprawiać i kopiować tekst. 

Gdy funkcja OCR jest włączona, usługa Adobe Acrobat Export PDF przeprowadza OCR w plikach PDF, które zawierają obrazy, grafikę wektorową, ukryty tekst lub kombinację tych elementów. (Na przykład usługa Adobe Acrobat Export PDF przeprowadza OCR na plikach PDF utworzonych z zeskanowanych dokumentów). Usługa Adobe Acrobat Export PDF przeprowadza również OCR w przypadku tekstu, którego nie może zinterpretować, ponieważ tekst był nieprawidłowo zakodowany w aplikacji źródłowej.

Obsługiwane języki

Usługa Adobe Acrobat Export PDF na potrzeby funkcji OCR obsługuje następujące języki:

Obsługiwane języki usługi Export PDF

Domyślne usługa OCR używa języka wybranego w oknie dialogowym Moje informacje. Mechanizm OCR wykorzystuje wybrany język do interpretacji skanowanego tekstu. Wybór właściwego języka poprawia dokładność konwersji, ponieważ mechanizm OCR przy konwersji wykorzystuje słowniki odpowiednie dla określonego języka. W przypadku języków niełacińskich, takich jak japoński, mechanizm OCR nie jest w stanie interpretować ani konwertować tekstu, jeśli nie zostanie wybrany prawidłowy język.

Korzystanie z internetowego interfejsu użytkownika usługi Acrobat Export PDF

Aby przeprowadzić OCR przy konwersji pliku PDF w usłudze Adobe Acrobat Export PDF, należy wykonać następujące czynności:

 1. Zaloguj się do interfejsu sieciowego Adobe Acrobat Export PDF i kliknij opcję Wybierz pliki PDF do eksportu.

 2. Kliknij opcję Wybierz pliki z komputera i przejdź do pliku PDF. Można również przeciągnąć plik do okienka. Aby wybrać plik z usługi Document Cloud, kliknij Document Cloud w lewym oknie i wybierz plik.

  UWAGA! Można wybrać wiele plików do eksportowania.

  Internetowy interfejs użytkownika usługi Export PDF
  Internetowy interfejs użytkownika usługi Export PDF

 3. Na liście rozwijanej Eksportuj do wybierz format, do którego chcesz wyeksportować plik PDF.

 4. Na liście rozwijanej Język dokumentu wybierz język dokumentu na potrzeby rozpoznawania tekstu.

 5. Kliknij przycisk Eksportuj do <format>, aby wyeksportować zawartość. 

 6. Wybrany plik PDF zostanie wysłany do serwera i jego zawartość zostanie wyeksportowana do żądanego formatu. Kliknij ikonę Pobierz, aby zapisać ten plik na komputerze lub urządzeniu.

  Pobieranie wyeksportowanego pliku

Korzystanie z programu Acrobat Reader w celu eksportu pliku PDF

Do eksportowania pliku PDF można również użyć darmowej aplikacji Acrobat Reader na komputer. Aplikacja korzysta z usługi online Acrobat Export PDF w tle.

 1. Otwórz plik PDF, który chcesz przekonwertować w programie Acrobat Reader, a następnie kliknij pozycję Adobe Acrobat Export PDF w prawym oknie.

 2. Sprawdź rozpoznany język dokumentu tuż nad przyciskiem Konwertuj: Język dokumentu<wybrany język>. Jeśli wybrany język jest prawidłowy, przejdź do następnego kroku.

  W przeciwnym razie, aby zmienić wybrany język:

    i.) Kliknij Zmień.

  Eksportowanie plików PDF z programu Acrobat Reader

    ii.) W oknie dialogowym Ustawienia OCR wybierz odpowiedni język na liście Rozpoznaj język w i kliknij OK.

 3. Kliknij Konwertuj, aby rozpocząć proces konwersji.

 4. Gdy plik zostanie skonwertowany, pojawi się monit z potwierdzeniem i łączem, za pomocą którego możesz otworzyć lub zapisać przekształcony plik.

  Potwierdzenie

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online