Aplikacje wyświetlają monit o poświadczenia serwera proxy podane w usłudze Creative Cloud

Aplikacje Adobe w systemie maCOS wyświetlają czasem monit o dane uwierzytelniające serwera proxy, nawet jeśli podano je już w aplikacji Creative Cloud na komputer.

Opis problemu

Jeśli użytkownik znajduje się na uwierzytelniającym serwerze proxy, podaje dane uwierzytelniające w aplikacji Creative Cloud. Po uruchomieniu aplikacji Adobe ponownie wyświetla się okno z monitem o wprowadzenie danych uwierzytelniających serwera proxy (w celu przeprowadzania połączeń o autoryzację i licencjonowanie). Ma to miejsce pomimo tego, że użytkownik podał już dane.

Rozwiązanie

Ponownie podaj dane uwierzytelniające i wybierz opcję Zapisz w pęku kluczy.

Po wprowadzeniu danych uwierzytelniających do aplikacji i wybraniu opcji zapamiętania danych uwierzytelniających, monit o ponowne wprowadzenie danych uwierzytelniających serwera proxy nie powinien się już wyświetlać.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?