Obsługa serwerów proxy w aplikacjach Creative Cloud

Uwaga:

Ten artykuł dotyczy aplikacji w wersji Adobe Creative Cloud 2019 i nowszych.

Subskrypcja Adobe Creative Cloud zapewnia dostęp do różnych usług internetowych, takich jak zasoby (serwis Assets), czcionki (Adobe Fonts) oraz usługa Behance, a także aplikacji zaprojektowanych z myślą o działaniu w Internecie, takich jak Adobe XD oraz Adobe Dimension. W wielu przedsiębiorstwach stosuje się serwery proxy, aby kontrolować i ograniczać dostęp użytkowników do Internetu.

W tym artykule opisano różne poziomy obsługi środowisk proxy przez aplikacje i usługi Creative Cloud.

Uwierzytelnianie na serwerach proxy

Jeśli w Twoim środowisku korporacyjnym skonfigurowano serwer proxy stosujący podstawowe mechanizmy uwierzytelniania, zachowanie systemu będzie następujące.

Uwaga:

Niektóre serwery proxy umożliwiają administratorom określenie białej listy domen. Jeśli jesteś administratorem systemu w przedsiębiorstwie, przeczytaj ten dokument, aby dodać odpowiednie domeny do białej listy. Dzięki temu użytkownicy końcowi nie będą musieli podawać danych uwierzytelniania na serwerze proxy podczas otwierania aplikacji Creative Cloud.

Aplikacje na komputer

Gdy użytkownicy końcowi otworzą aplikację Creative Cloud, zostaną poproszeni o podanie danych uwierzytelniania na serwerze proxy.

 1. Tylko użytkownicy macOS:

  Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego macOS, to w przypadku, gdy w oknie Preferencje systemowe nie wprowadzono danych logowania do serwera proxy, program wyświetli następujące okno dialogowe:

  Wprowadź dane logowania w preferencjach systemu na swoim komputerze i kliknij przycisk Ponów próbę.

 2. Podaj dane uwierzytelniające na serwerze proxy.

  Uwaga:

  Jeśli używasz systemu Windows, to okno dialogowe zostanie wyświetlone po uruchomieniu aplikacji Creative Cloud.

 3. Zaznacz opcję Zapamiętaj dane uwierzytelniania na serwerze proxy i kliknij przycisk OK.

Aplikacja Creative Cloud Desktop

Jeśli przy pierwszym uruchomieniu aplikacja Creative Cloud Desktop wykryje serwer proxy, wyświetli prośbę o podanie danych uwierzytelniających do niego.

Wprowadź dane uwierzytelniające serwera proxy i zaznacz opcję Zapamiętaj.

Praca bez połączenia z siecią

Jeśli pracujesz bez połączenia z siecią, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Jeśli masz już połączenie z Internetem, przeczytaj dodatkowe informacje w poradniku dotyczącym rozwiązywania problemów z łącznością.

Wymagania dotyczące serwera proxy związane z bibliotekami Creative Cloud

W środowisku korporacyjnym usługa bibliotek Creative Cloud musi mieć możliwość nawiązania połączenia z adresem „localhost”, aby umożliwić prawidłową synchronizację panelu Biblioteki w poszczególnych aplikacjach. Zatem jeśli korzystasz z usługi bibliotek, skonfiguruj adresy „localhost” i 127.0.0.1 w taki sposób, aby omijały serwer proxy w systemie przedsiębiorstwa.

Mac: Jeśli stosujesz automatyczną konfigurację serwera proxy (PAC) lub protokół automatycznego wykrywania serwera proxy WWW (WPAD), musisz także włączyć opcję Wyklucz proste nazwy hosta (Exclude simple hostnames).

Uwaga: To ustawienie jest wymagane, jeśli ręcznie wpisujesz adres URL lub IP serwera proxy.

Więcej informacji na temat konfiguracji serwera proxy do obsługi bibliotek Creative Cloud podano w artykułach Konfiguracja serwera proxy do obsługi bibliotek oraz Konfiguracja serwera proxy przez administratora sieci.

Ustawienia serwera proxy

Obsługiwane rodzaje konfiguracji serwera proxy

W systemach Mac i Windows są obsługiwane następujące konfiguracje serwera proxy:

 • ustawianie opcji serwera proxy z użyciem adresu URL do automatycznej konfiguracji (PAC) — zarówno z uwierzytelnianiem, jak i bez
 • automatyczne wykrywanie serwera proxy (WPAD)
 • podstawowe opcje uwierzytelniania: jeśli użytkownik poda dane uwierzytelniające w aplikacji Creative Cloud, to usługa bibliotek Creative Cloud będzie korzystać z tych danych; natomiast jeśli ich nie poda, to panel Biblioteki Creative Cloud wyświetli monit o ich wprowadzenie;
 • biblioteki Creative Cloud oraz aplikacja Creative Cloud Desktop obsługują uwierzytelnianie Kerberos, natomiast produkty Creative Cloud w wersji 2015 nie zapewniają takiej obsługi.

Nieobsługiwane rodzaje konfiguracji serwera proxy

Nie są obsługiwane następujące konfiguracje serwera proxy:

 • uwierzytelnianie NTLM;
 • lokalny   plik  PAC.

Obsługa plików PAC

 • Aplikacja Creative Cloud Desktop i narzędzie Creative Cloud Packager obsługują zdalne pliki PAC z podstawowymi danymi uwierzytelniania (plik PAC zapisane na serwerze zdalnym i dostępne pod adresem URL). 
 • Aplikacja Creative Cloud Desktop i narzędzie Creative Cloud Packager nie obsługują plików PAC przechowywanych lokalnie.
 • Uwierzytelnianie NTLM nie jest obsługiwane.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?