Rozwiąż komunikat „Wystąpił błąd podczas próby dezinstalacji aplikacji Adobe”.

Dowiedz się, co zrobić, gdy nie można odinstalować poprzedniej wersji aplikacji Creative Cloud.

Problem

Podczas próby odinstalowania poprzedniej wersji aplikacji Creative Cloud nie można dokonać dezinstalacji.

W systemie Windows

Podczas próby dezinstalacji poprzedniej wersji aplikacji Creative Cloud z menu Panel sterowania > Programy i funkcje pojawia się następujący komunikat o błędzie:

„Wystąpił błąd podczas próby odinstalowania aplikacji [Nazwa aplikacji]. Być może została już ona odinstalowana. Czy chcesz usunąć aplikację [Nazwa aplikacji] z listy Programy i Funkcje?”

Ekran błędu podczas odinstalowywania aplikacji Creative Cloud
Podczas próby odinstalowania aplikacji Creative Cloud wystąpił błąd

W systemie Mac

Ten problem nie występuje w systemie macOS.

Rozwiązanie

Jeśli aplikacja Creative Cloud na komputer jest już zainstalowana na komputerze, można użyć jej do odinstalowania aplikacji. W tym celu wykonaj następujące czynności:  

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop.

 2. Otwórz kartę Aplikacje i przewiń do sekcji Zainstalowane.

  Przewiń do sekcji Zainstalowane

 3. Kliknij ikonę Więcej opcji obok aplikacji, którą chcesz odinstalować. Następnie wybierz opcję Odinstaluj.

  Wybierz opcję Odinstaluj

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować program.

Zainstaluj aplikację Creative Cloud na komputer, jeśli jeszcze jej nie zainstalowano.

Aby zainstalować aplikację Creative Cloud na komputer i odinstalować poprzednią wersję aplikacji Adobe z poziomu aplikacji Creative Cloud na komputer, wykonaj następujące kroki:

 1. Dwukrotnie kliknij pobrany plik, aby uruchomić instalator.

  macOS: Pobrany plik ma nazwę Creative_Cloud_Installer.dmg

  Windows: Pobrany plik ma nazwę Creative_Cloud_Set-Up.exe.

 2. Gdy otworzy się okno instalatora, zaloguj się na swoje konto

 3. Rozpocznie się instalacja. Po zainstalowaniu aplikacja Creative Cloud zostanie automatycznie uruchomiona na komputerze.

 4. Otwórz kartę Aplikacje i przewiń do sekcji Zainstalowane.

  Przewiń do sekcji Zainstalowane

 5. Kliknij ikonę Więcej opcji obok aplikacji, którą chcesz odinstalować. Następnie wybierz opcję Odinstaluj.

  Wybierz opcję Odinstaluj

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować program.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?