Wdrażanie pakietów

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Integracja z Canvas LMS
   3. Integracja z systemem Blackboard Learn
   4. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   5. Kivuto — często zadawane pytania
   6. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Konfigurowanie identyfikatorów
   1. Typy identyfikatorów | omówienie
   2. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
   3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Federated ID
    1. Omówienie logowania SSO
    2. Konfigurowanie konektora Azure i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
     2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
     3. Konektor Azure — częste pytania
    3. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
     2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
     3. Usługa federacji Google — częste pytania
    4. Ogólny SAML
     1. Konfigurowanie logowanie SSO z użyciem innych usług SAML
     2. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi Microsoft Azure ADFS
     3. SSO — częste pytania
     4. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
    5. Logowanie SSO w segmencie edukacji
     1. Konfigurowanie jednokrotnego logowania (SSO) na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
     2. Częste pytania
     3. Aplikacja Dovetail
   4. Potwierdzanie prawa własności domeny
   5. Dodawanie domen i zarządzanie nimi
   6. Łączenie domen z katalogami
   7. Tworzenie relacji powierniczej do katalogu, aby dodać już zajęte domeny
   8. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania
  2. Ustawienia zasobów
  3. Ustawienia uwierzytelniania
  4. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  5. Ustawienia serwisu Admin Console
  6. Zarządzanie szyfrowaniem
 4. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Interfejs User Management API (UMAPI)
    5. Microsoft Azure Sync
    6. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi przypisanymi użytkownikom w przedsiębiorstwie
   3. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   4. Zarządzanie integracjami aplikacji
   5. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   6. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   7. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   8. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Migracja z modelu licencji dla urządzeń
   6. Zarządzanie profilami
   7. Narzędzie Licensing Toolkit
   8. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 5. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 6. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager 6.x Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Sign dla przedsiębiorstw lub zespołów
   2. Administrator subskrypcji zespołowej Adobe Sign
   3. Zarządzanie produktem Adobe Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
   2. Pierwsze kroki
 7. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   4. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   5. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   6. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   7. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 8. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Realizacja wniosku o zakup
  6. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  7. Pomoc VIP Select
 9. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 10. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Za pomocą serwisu Adobe Admin Console administratorzy tworzą pakiety zawierające aplikacje i usługi Adobe, które mają zostać przekazane użytkownikom końcowym.

Po utworzeniu pakietu i pobraniu go na komputer można użyć jednej z następujących metod dystrybucji pakietu i instalowania zawartych w nim aplikacji:

Dwukrotne kliknięcie pliku pakietu

Windows

Dwukrotnie kliknij plik setup.exe znajdujący się w folderze „Build” pakietu.

Uwaga:

W przypadku wdrożenia pakietu zawierającego program Acrobat DC za pomocą usługi MSI zamiast pliku setup.exe, program ten nie zostanie zainstalowany.

macOS

Dwukrotnie kliknij plik .pkg znajdujący się w folderze „Build” pakietu.

Aby dostosować opcje instalacji, zmodyfikuj plik Info.plist:

 1. Otwórz plik Info.plist w następującej lokalizacji:

  [pakiet]/Build/xyz_install.pkg/Contents/Info.plist

 2. Dodaj następujący wpis z odpowiednią ścieżką w znaczniku string, aby ustawić niestandardowy katalog instalacyjny na komputerze klienckim, w którym mają zostać zainstalowane aplikacje.

  <key>IFPkgFlagDefaultLocation</key>

  <string>[Ścieżka katalogu instalacyjnego]</string>

 3. Dodaj w pliku następujący wpis z odpowiednim językiem w znaczniku string:

  <key> InstallLanguage </key>

  <string>pl_PL</string>

 4. Dwukrotnie kliknij plik .pkg.

Rozpocznie się instalacja pakietu.

Korzystanie z narzędzi innych firm

Poniżej przedstawiono sekwencję działań podczas wdrażania pakietów.

 1. Po utworzeniu pakietu w serwisie Adobe Admin Console zostanie on pobrany na komputer.

 2. Aplikacje i usługi Adobe zawarte w pakiecie można wdrażać za pomocą następujących narzędzi innych firm:

Korzystanie z wiersza poleceń

Windows

W wierszu poleceń należy podać dodatkowe, wymagane parametry. Natomiast jeśli uruchamia się plik Setup.exe dwukrotnym kliknięciem, to przyjmowane są wartości domyślne tych parametrów.

Znaczenie parametrów polecenia:

[ADOBEINSTALLDIR] to katalog na komputerze klienckim, w którym zostaną zainstalowane aplikacje.

[INSTALLLANGUAGE] to język, w którym zostaną zainstalowane aplikacje.

Składnia

setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=]

Przykład składni:

setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA

Położenie pliku setup.exe:

[Pakiet]\Build

Wdrażanie aktualizacji

Początkowa wersja pakietu będzie zawierać zarówno aplikacje, jak i ich najnowsze aktualizacje. Gdy zostaną udostępnione aktualizacje, można skorzystać z następujących opcji, aby je przekazać użytkownikom końcowym:

 • Jeśli w pakiecie wdrożeniowym uwzględniono narzędzie Remote Update Manager (co jest zachowaniem domyślnym), to można użyć dowolnego programu wdrożeniowego, aby uruchomić to narzędzie na komputerze klienckim. Procesy aktualizacji będą uruchamiane z uprawnieniami administratora. Aktualizacje są pobierane z serwera Adobe.

  Jeśli masz wewnętrzny serwer aktualizacji Adobe, wybierz go podczas tworzenia pakietu. Narzędzie Remote Update Manager pobiera aktualizacje z serwera wewnętrznego, a nie z serwera Adobe, co zmniejsza obciążenie sieci.

 • Aby zmniejszyć obciążenie sieci, można również zainstalować wewnętrzny serwer aktualizacji Adobe. Do skonfigurowania takiego serwera, który będzie udostępniać aktualizacje zarówno do systemu Windows, jak i macOS, używa się narzędzia AUSST.

 • Pakiet zawierający tylko aktualizacje można utworzyć w serwisie Admin Console. Taki pakiet wdraża się następnie za pomocą dowolnie wybranego narzędzia.

 
Uwaga:

Nie jest obsługiwane wdrażanie aplikacji w wersji Creative Cloud 2109 i nowszych w środowisku opartym na numerach seryjnych lub w starszym modelu licencji dla urządzeń. Aby wdrożyć wersje Creative Cloud 2109 i nowsze, należy wybrać licencje imienne lub licencje urządzeń współużytkowanych. Zapoznaj się z omówieniem metod licencjonowania Adobe.

Wdrażanie aplikacji UWP

Utworzenie pakietu zawierającego aplikacje Universal Windows Platform (UWP) spowoduje wystąpienie nieoczekiwanego błędu podczas wdrażania na komputerze użytkownika końcowego. Szczegółowe informacje podano w tym dokumencie.

Lokalizacje plików dziennika

Poniżej przedstawiono lokalizacje plików dziennika odpowiadające poszczególnym narzędziom wdrożeniowym firmy Adobe:

Komponent

Nazwa pliku dziennika

Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)

AdobeUpdateServerSetupTool.log

Exception Deployer

ExceptionDeployer.log

Remote Update Manager (RUM)

RemoteUpdateManager.log

Creative Cloud Packager (CCP)

Dziennik PDApp ma nazwę PDApp.log

Dziennik narzędzia Package Builder ma następującą nazwę:
AdobePBhhmmss_ddmmyy.log
— gdzie hhmmss_ddmmyy = godzina|minuta|sekunda_dzień|miesiąc|rok

Dzienniki licencjonowania:

 • Windows: %temp%\oobelib.log
 • macOS: /tmp/oobelib.log

Dzienniki pobierania i instalacji produktów Creative Cloud

Jeśli w następującym katalogu zostanie umieszczony plik „asu.trace”, narzędzie Creative Cloud Packager utworzy plik dziennika umożliwiający diagnozowanie problemów z pobieraniem:

 • Windows: %temp%
 • macOS: ~/Library/Logs

Plik wynikowy DLM.log jest tworzony w następującej lokalizacji:

 • Windows: %temp%\AdobeDownload
 • macOS: ~/Library/Logs/AdobeDownload

Listę błędów Windows (na przykład 12150) w dzienniku DLM.log podano w artykule Dla programistów: Komunikaty o błędach Windows.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto