Podręcznik użytkownika Anuluj

Wdrażanie pakietów

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 8. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 9. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 10. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 11. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 12. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Za pomocą serwisu Adobe Admin Console administratorzy tworzą pakiety zawierające aplikacje i usługi Adobe, które mają zostać przekazane użytkownikom końcowym.

Po utworzeniu pakietu i pobraniu go na komputer można użyć jednej z następujących metod dystrybucji pakietu i instalowania zawartych w nim aplikacji:

Dwukrotne kliknięcie pliku pakietu

Windows

Dwukrotnie kliknij plik setup.exe znajdujący się w folderze „Build” pakietu.

Uwaga:

Jeśli pakiet zawierający program Acrobat jest wdrażany za pomocą usługi MSI zamiast pliku setup.exe, to program ten nie zostanie zainstalowany.

macOS

Dwukrotnie kliknij plik .pkg znajdujący się w folderze „Build” pakietu.

Aby dostosować opcje instalacji, zmodyfikuj plik Info.plist:

 1. Otwórz plik Info.plist w następującej lokalizacji:

  [pakiet]/Build/xyz_install.pkg/Contents/Info.plist

 2. Dodaj następujący wpis z odpowiednią ścieżką w znaczniku string, aby ustawić niestandardowy katalog instalacyjny na komputerze klienckim, w którym mają zostać zainstalowane aplikacje.

  <key>IFPkgFlagDefaultLocation</key>

  <string>[Ścieżka katalogu instalacyjnego]</string>

 3. Dodaj w pliku następujący wpis z odpowiednim językiem w znaczniku string:

  <key>InstallLanguage</key>

  <string>pl_PL</string>

 4. Dwukrotnie kliknij plik .pkg.

Rozpocznie się instalacja pakietu.

Korzystanie z narzędzi innych firm

Aplikacje i usługi Adobe zawarte w pakiecie można wdrażać za pomocą następujących narzędzi innych firm:

Korzystanie z wiersza poleceń

Windows

W wierszu poleceń należy podać dodatkowe, wymagane parametry. Natomiast jeśli uruchamia się plik Setup.exe dwukrotnym kliknięciem, to przyjmowane są wartości domyślne tych parametrów.

Znaczenie parametrów polecenia:

[ADOBEINSTALLDIR] to katalog na komputerze klienckim, w którym zostaną zainstalowane aplikacje.

[INSTALLLANGUAGE] to język, w którym zostaną zainstalowane aplikacje.

Składnia

setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=]

Przykład składni:

setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA

Położenie pliku setup.exe:

[Pakiet]\Build

Wdrażanie aktualizacji

Początkowa wersja pakietu będzie zawierać zarówno aplikacje, jak i ich najnowsze aktualizacje. Gdy zostaną udostępnione aktualizacje, można skorzystać z następujących opcji, aby je przekazać użytkownikom końcowym:

 • Jeśli w pakiecie wdrożeniowym uwzględniono narzędzie Remote Update Manager (co jest zachowaniem domyślnym), to można użyć dowolnego programu wdrożeniowego, aby uruchomić to narzędzie na komputerze klienckim. Procesy aktualizacji będą uruchamiane z uprawnieniami administratora. Aktualizacje są pobierane z serwera Adobe.

  Jeśli masz wewnętrzny serwer aktualizacji Adobe, wybierz go podczas tworzenia pakietu. Narzędzie Remote Update Manager pobiera aktualizacje z serwera wewnętrznego, a nie z serwera Adobe, co zmniejsza obciążenie sieci.

 • Aby zmniejszyć obciążenie sieci, można również zainstalować wewnętrzny serwer aktualizacji Adobe. Do skonfigurowania takiego serwera, który będzie udostępniać aktualizacje zarówno do systemu Windows, jak i macOS, używa się narzędzia AUSST.

 • Pakiet zawierający tylko aktualizacje można utworzyć w serwisie Admin Console. Taki pakiet wdraża się następnie za pomocą dowolnie wybranego narzędzia.

 
Uwaga:

Nie jest obsługiwane wdrażanie aplikacji w wersji Creative Cloud 2019 i nowszych w środowisku opartym na numerach seryjnych lub w starszym modelu licencji dla urządzeń. Aby wdrożyć wersje Creative Cloud 2019 i nowsze, należy wybrać licencje imienne lub licencje urządzeń współużytkowanych. Zapoznaj się z omówieniem metod licencjonowania Adobe.

Wdrażanie aplikacji UWP

Utworzenie pakietu zawierającego aplikacje Universal Windows Platform (UWP) spowoduje wystąpienie nieoczekiwanego błędu podczas wdrażania na komputerze użytkownika końcowego. Szczegółowe informacje podano w dokumencie dotyczącym problemów i ograniczeń.

Lokalizacje plików dziennika

Poniżej przedstawiono lokalizacje plików dziennika odpowiadające poszczególnym narzędziom wdrożeniowym firmy Adobe:

Komponent

Nazwa pliku dziennika

Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)

AdobeUpdateServerSetupTool.log

Exception Deployer

ExceptionDeployer.log

Remote Update Manager (RUM)

RemoteUpdateManager.log

Creative Cloud Packager (CCP)

Dziennik PDApp ma nazwę PDApp.log

Dziennik narzędzia Package Builder ma następującą nazwę:
AdobePBhhmmss_ddmmyy.log
— gdzie hhmmss_ddmmyy = godzina|minuta|sekunda_dzień|miesiąc|rok

Dzienniki licencjonowania:

 • Windows: %temp%\oobelib.log
 • macOS: /tmp/oobelib.log

Dzienniki pobierania i instalacji produktów Creative Cloud

Jeśli w następującym katalogu zostanie umieszczony plik „asu.trace”, narzędzie Creative Cloud Packager utworzy plik dziennika umożliwiający diagnozowanie problemów z pobieraniem:

 • Windows: %temp%
 • macOS: ~/Library/Logs

Plik wynikowy DLM.log jest tworzony w następującej lokalizacji:

 • Windows: %temp%\AdobeDownload
 • macOS: ~/Library/Logs/AdobeDownload

Listę błędów Windows (na przykład 12150) w dzienniku DLM.log podano w artykule Dla programistów: Komunikaty o błędach Windows.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?