Dowiedz się, jak zainstalować najnowszą wersję programu Adobe FrameMaker i Adobe RoboHelp po pobraniu z Adobe.com oraz jak znaleźć zasoby rozwiązywania kodów błędów.

Pobieranie i instalacja z witryny Adobe.com

 1. Pobierz produkt z witryny Adobe.com

 2. Otwórz plik instalatora pobrany z witryny Adobe.

 3. Znajdź plik Set-up.exe w folderze produktu.

 4. Kliknij dwukrotnie plik Set-up.exe, by go uruchomić.

 5. Gdy otworzy się okno instalatora, zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID oraz hasła, jeśli jeszcze się nie zalogowano.

 6. Wykonuj instrukcje pojawiające się na monitach aż do zakończenia instalacji.

Instalacja z płyty DVD (wersja 2019 i wcześniejsze)

Uwaga:

Instalacja z płyty DVD jest obsługiwana tylko dla wersji 2019 i wcześniejszych wydań FrameMaker i RoboHelp. Najnowsza wersja jest dostępna tylko w witrynie Adobe.com w ramach subskrypcji.

 1. Włóż dysk DVD do napędu DVD.

 2. Znajdź plik Set-up.exe w folderze produktu.

 3. Kliknij dwukrotnie plik Set-up.exe, by go uruchomić.

 4. Gdy otworzy się okno instalatora, zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID oraz hasła, jeśli jeszcze się nie zalogowano.

 5. Wykonuj instrukcje pojawiające się na monitach aż do zakończenia instalacji.