Problem z usuwaniem informacji o licencji

Problem

W przypadku usunięcia poniższych informacji związanych z licencją:

 1. Plików w folderze OOBE:
  • W systemie macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/OOBE
  • W systemie Windows: <Drive Name>:\Users\<Username>\AppData\Local\Adobe\OOBE
 2. Wpisy związane z licencjami firmy Adobe (zaczynające się od nazw takich, jak Informacje użytkownika Adobe oraz Informacje aplikacji Adobe) przechowywane w poniższych bazach danych:
  1. W systemie macOS: Pęk kluczy
  2. W systemie Windows: Menedżer poświadczeń

Podczas pracy z aplikacjami Adobe mogą wystąpić następujące problemy.:

 1. Zalogowano się do usługi Creative Cloud, ale nie można używać aplikacji Adobe.
 2. Nie zalogowano się do aplikacji Creative Cloud na komputer, ale nadal można używać aplikacji Adobe.

Rozwiązanie

Jeśli uruchomiono aplikację Adobe:

 1. Wybierz opcję Pomoc > Wyloguj się.
 2. Z menu wybierz polecenie Pomoc > Zaloguj się.

Jeśli uruchomiono aplikację Creative Cloud na komputer:

 1. Kliknij swój profil w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij polecenie Wyloguj się.
 3. Wprowadź swoje dane uwierzytelniające i ponownie się zaloguj.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto