Podręcznik interfejsu API programu Dreamweaver — informacje

Podręcznik interfejsu API programu Dreamweaver — informacje

Podręcznik interfejsu API programu Adobe Dreamweaver zawiera opis dostępnych interfejsów programistycznych (API). Interfejsy API umożliwiają wykonywanie wielu zadań związanych z programowaniem rozszerzeń programu Adobe® Dreamweaver i dodawaniem kodu do serwisów WWW w tym programie. Są to między innymi główne interfejsy API JavaScript, które zapewniają dostęp do podstawowych funkcji programu Dreamweaver. Termin „podstawowe funkcje” oznacza między innymi wszelkie zadania, które można wykonywać za pomocą pasków menu programu Dreamweaver. Dostępne są również narzędziowe interfejsy API do realizacji takich typowych zadań, jak odczytywanie i zapisywanie plików, przesyłanie informacji w protokole HTTP i komunikacja z programami Fireworks i Flash.

Ten rozbudowany zestaw interfejsów API w języku JavaScript umożliwia także realizowanie szerokiej gamy drobnych funkcji, które użytkownicy wykorzystują podczas tworzenia i edytowania dokumentów w programie Dreamweaver. Poszczególne funkcje API są pogrupowane według odpowiadającej im sekcji interfejsu programu Dreamweaver. Są to na przykład funkcje z sekcji Przestrzeń robocza, Dokument, Projekt itd. Oto kilka przykładów zadań, które można wykonywać z użyciem tych funkcji API:

  • otwieranie nowego dokumentu,
  • pobieranie lub ustawianie rozmiaru czcionki,
  • znajdowanie wystąpienia wyszukiwanego ciągu znaków w kodzie HTML,
  • włączanie widoczności paska narzędziowego.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?