Informacje o rozszerzeniach

Informacje o rozszerzeniach programu Dreamweaver.

Większość rozszerzeń programu Dreamweaver to programy w języku HTML i JavaScript. Ten podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników, którzy znają program Dreamweaver oraz języki programowania HTML, XML i JavaScript. Jeśli chodzi o implementację rozszerzeń w języku C, użytkownicy niniejszego podręcznika powinni wiedzieć, jak tworzyć i wykorzystywać biblioteki DLL tego języka. Użytkownicy tworzący rozszerzenia służące do budowy aplikacji internetowych powinni również umieć programować skrypty serwerowe dla co najmniej jednej platformy, np. ASP (Active Server Page), ASP.NET, PHP: preprocesor hipertekstowy (PHP), Adobe® ColdFusion® lub JSP (JavaServer Page).

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto