Hasła SSH nie są obsługiwane podczas powielania repozytoriów Git.

Dowiedz się, w jaki sposób obejść problem z hasłem SSH podczas powielania zdalnego repozytorium Git w programie Dreamweaver.

Problem

Podczas powielania repozytorium Git dla strony Dreamweaver i wybraniu SSH URL, pojawia się następujący komunikat o błędzie:

Błąd podczas powielania repozytorium Git z SSH URL.
Błąd podczas powielania repozytorium Git z SSH URL.

Program Dreamweaver nie obsługuje kluczy SSH podczas obsługi hasła. W przypadku kontynuowania i powielenia repozytorium Git, wystąpi błąd klonowania.

Sposób rozwiązania problemu

Otwórz wiersz poleceń interfejsu i wygeneruj klucze SSH za pomocą hasła. Aby dowiedzieć się jak pracować z kluczami SSH w Git, zobacz Łączenie z Git za pomocą SSH.

W przypadku użycia hasła do wygenerowania kluczy SSH przy użyciu protokołu CLI, nie można wykonać operacji Git Pull lub Git Push, ani korzystać ze zdalnych repozytoriów przy użyciu interfejsu użytkownika. W przypadku próby wykonania tych operacji system wyświetli komunikatu o błędzie.

Korzystanie z repozytoriów zdalnych enterprise.

W przypadku wskazania zdalnego repozytorium enterprise, nie można połączyć się przy użyciu protokołu https. Jeśli skorzystasz z protokołu https, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie.

Błąd klonowania podczas korzystania z protokołu https dla zdalnego repozytorium Git enterprise
Błąd klonowania podczas korzystania z protokołu https dla zdalnego repozytorium Git enterprise

Rozwiązanie polega na zastosowaniu SSH URL po wskazaniu zdalnego repozytorium enterprise. Hasło nie jest obsługiwane podczas generowania kluczy SSH do klonowania repozytorium Git.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?