Program Dreamweaver na urządzenia Apple Silicon

Program Dreamweaver może działać szybciej w trybie natywnym na komputerach firmy Apple z układem Apple Silicon M1.

Program Dreamweaver działa teraz w trybie natywnym na komputerach Apple z układem Apple Silicon M1. W takim trybie program może pracować szybciej niż podobnie skonfigurowane systemy poprzedniej generacji.  

Znane różnice i ograniczenia

Funkcje niedostępne w trybie natywnym

Funkcja Obejście problemu
Starsze wtyczki innych firm (tylko Intel)
Wtyczki przeznaczone na urządzenia z procesorem Intel nie będą działać w trybie natywnym ARM w programie Dreamweaver. Aby korzystać z wtyczek na urządzenia Intel, należy uruchomić program Dreamweaver w trybie emulacji Rosetta lub zaczekać, aż dostawca takiej wtyczki dostarczy jej wersję na urządzenia Apple Silicon.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?