Zachowania serwerowe, bazy danych i wiązania w programie Dreamweaver

W tym dokumencie udzielono odpowiedzi na pytania dotyczące zachowań serwerowych, panelu wiązań i baz danych w programie Dreamweaver wydanym dnia 18 czerwca 2013.

W programie Dreamweaver zachowania serwerowe są dostępne jako rozszerzenie Deprecated_ServerBehaviorsPanel_Support.zxp. Po zainstalowaniu rozszerzenia funkcja zachowań serwerowych zostanie włączona, a zależne od niej rozszerzenia będą działały tak jak wcześniej.

W wydaniu, właściwym dla danego systemu operacyjnego, rozszerzenia znajdują się w wymienionych poniżej lokalizacjach:

  •  Vista/Windows 7: C:/Pliki programów (x86)/Adobe/Adobe Dreamweaver CC/Configuration/DisabledFeatures
  •  Mac OS X: /Applications/Adobe Dreamweaver CC/Configuration/DisabledFeatures
Uwaga:

Rozszerzenia typu MXP nie są obsługiwane w programie Extension Manager. Format MXP zastąpiono formatem rozszerzenia ZXP.

Rozszerzenie MXP można przekonwertować na ZXP za pomocą narzędzia „Przekonwertuj rozszerzenie MXP na ZXP” zlokalizowanego w menu Narzędzia w Extension Manager for CS6.

Przywracanie zachowań serwerowych, baz danych i wiązań w programie Dreamweaver

Silas Norbu Lepcha

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?