Nieprawidłowy komunikat o błędzie „Program Dreamweaver współpracuje w tej chwili z serwerem...”

Komunikat „Program Dreamweaver współpracuje w tej chwili z serwerem...” wciąż się pojawia, chociaż witryny i serwery są w sieci lokalnej.

Rozwiązanie

Dodaj następujące wpisy rejestru:

Windows

W „Edytorze rejestru” (regedit.exe) dodaj następujące informacje w sekcji „HKEY_CURRENT_USER Software Adobe Dreamweaver CC Site OnIdle”:

  • Type = "String Value" (REG_SZ) | Name = short wait | Value = 6000
  • Type = "String Value" (REG_SZ) | Name = medium wait | Value = 45000
  • Type = "String Value" (REG_SZ) | Name = long wait | Value = 300000

Mac OS

Edytuj plik „Adobe Dreamweaver Prefs” w lokalizacji „~/Library/Preferences” i dodaj następujące wpisy w sekcji [SITE ONIDLE]

  • short wait=6000
  • medium wait=45000
  • long wait=300000

Uwaga: Powyższe obejście nie powstrzymuje komunikatu przed pojawianiem się, ale zmniejsza częstotliwość, z jaką się pojawia.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto