Błąd przesyłania lub pobierania plików w programie Dreamweaver

Błąd przesyłania lub pobierania plików

Gdy próbujesz przesyłać do serwera sieci Web (umieścić na serwerze sieci Web) lub pobierać z serwera sieci Web przy użyciu programu Adobe Dreamweaver, operacja kończy się niepowodzeniem i występuje błąd. W oknie Aktywność pliku w tle może być wyświetlany komunikat „Operacja pliku nie została zakończona” lub możesz natknąć się na inny błąd wskazujący na to, że próba wykonania operacji zakończyła się niepowodzeniem.

Rozwiązanie 1: Sprawdź, czy możesz połączyć się z serwerem sieci Web

Jeśli nie możesz pomyślnie połączyć się z serwerem sieci Web, nie będzie możliwości przesłania plików do serwera lub pobrania z niego plików.

W przypadku większości typów połączeń do testowania swojego połączenia możesz używać programu Dreamweaver. W tym celu otwórz ustawienia swojego serwera w oknie dialogowym Konfiguracja witryny w programie Dreamweaver, a następnie kliknij przycisk Testuj.

Jeśli program Dreamweaver nie może połączyć się z serwerem, jest prawdopodobne, że brakuje ustawień serwera lub że są one nieprawidłowe. Zobacz dokumentację programu Dreamweaver, aby przejść przez proces konfiguracji witryny i sprawdzić ustawienia. Jeśli używasz programu Dreamweaver CS4 lub jego wcześniejszej wersji, sprawdź informacje w dokumentacji programu Dreamweaver CS4.

Rozwiązanie 2: Sprawdź ustawienie katalogu głównego w programie Dreamweaver

W przypadku połączeń FTP, SFTP i FTPS/FTPeS nie można określić katalogu głównego dla poszczególnych serwerów w oknie dialogowym Konfiguracja witryny. W przypadku większości serwerów sieci Web wymagane jest określenie katalogu głównego w celu przesłania lub pobrania plików

Katalog główny to ścieżka folderu na serwerze sieci Web, na którym przechowywany jest indeks (np. index.html, index.php, itp.) oraz inne publicznie dostępne pliki i foldery. Zasadniczo ścieżka ta powinna być podana względem katalogu głównego serwera sieci Web (powinna rozpoczynać się ukośnikiem). Na przykład:

 • /wwwroot
 • /inetpub/wwwroot
 • /www/users/USERNAME/wwwroot
 • /public_html
 • /usr/home/USERNAME/public_html
 • /www/users/USERNAME/public_html

Czasami jednak katalog główny może być rzeczywistą nazwą domeny witryny sieci Web. Dzieje się tak często w przypadku użytkowników, którzy mają własne nazwy domeny. Np. witryna o nazwie www.mywebsite.com może mieć katalog główny witryny mywebsite.com/ (bez ukośnika na początku).

Dokładna nazwa i lokalizacja katalogu głównego jest różna w przypadku różnych firm zapewniających hosting sieci Web. Jeśli masz problem z ustaleniem, gdzie jest katalog główny, w celu uzyskania pomocy skontaktuj się z firmą zapewniającą hosting sieci Web.

Rozwiązanie 3: Przenieś lub usuń wszystkie symboliczne łącza z odpowiednich katalogów na serwerze  (tylko program Dreamweaver CS5.5) 

Jeśli używasz programu Dreamweaver CS5.5, powodem błędu przesyłania/pobierania może być istnienie łącza symbolicznego (czasami zwanego symlink lub soft link) w tym samym folderze, do którego próbujesz przesłać. Łącza symboliczne to w praktyce skróty lub aliasy, które wskazują na plik istniejący w innej lokalizacji, ale mogą być używane tak, jak gdyby plik istniał w tej lokalizacji. Program Dreamweaver CS5.5 w sposób mylny interpretuje te łącza symboliczne tak jak gdyby były one katalogami i ze względu na to, że nie można ich prawidłowo wyliczyć, każda próba przesłania lub pobrania plików w tym samym katalogu w formie łącza symbolicznego zakończy się niepowodzeniem.

Ten problem może wystąpić, jeśli w Dzienniku FTP w programie Dreamweaver wyświetlany jest błąd podobny do następującego:
„Wystąpił błąd FTP — nie można umieścić ‘/index.html’. Odmowa dostępu.”

Aby zidentyfikować łącze symboliczne, wyszukaj w Dziennik FTP w programie Dreamweaver (Okno > Wyniki > Dziennik FTP) wiersz, który wydaje się podobny do następującego:
 < lrwxr-xr-x   1 username  users           66 Jun 30 18:20 webformmailer.php -> /usr/www/stats/mailer.php

O tym, że jest to łącze symboliczne świadczą dwa czynniki. Pierwszą literą jest l (jak w lrwxr-xr-x), co oznacza, że jest to łącze symboliczne. Ponadto nazwa pliku, która pojawia się w lokalnym lub zdalnym panelu Pliki w programie Dreamweaver (w tym przypadku webformmailer.php), wskazuje na plik (->) w innej lokalizacji (w tym przypadku /usr/www/stats/mailer.php).

W powyższym przykładzie, aby rozwiązać problem, należy zlokalizować łącze symboliczne o nazwie webformmailer.php w panelu Pliki w programie Dreamweaver, a następnie je usunąć. Jeśli musisz użyć tego pliku do jakiegoś składnika swojej witryny sieci Web, skopiuj również plik mailer.php z jego lokalizacji w /usr/www/stats/ do odpowiedniego katalogu.

Rozwiązanie 4: Użyj pasywnego protokołu FTP (tylko protokoły FTP i FTPS/FTPeS)

Niektóre zapory lub inne oprogramowanie zabezpieczające na komputerze mogą blokować w programie Dreamweaver operacje przesyłania lub pobierania plików.

W większości sytuacji możesz konfigurować oprogramowanie zabezpieczające do zezwalania na komunikację sieciową pomiędzy programem Dreamweaver, a serwerem sieci Web (zarówno „wejściową” jak i „wyjściową”) i to rozwiąże problem. Jest to lepsza i częściej zalecana metoda rozwiązania tego problemu.

Jeśli nie wiesz, jak skonfigurować oprogramowanie zabezpieczające lub chcesz użyć szybszej metody rozwiązania problemu, włącz pasywny protokół FTP w programie Dreamweaver. W tym celu wybierz Użyj pasywnego protokołu FTP w opcjach okna dialogowego Konfiguracja witryny. W programie Dreamweaver CS5 i jego nowszych wersjach opcja ta jest wyświetlana w obszarze sekcji Więcej opcji na karcie Podstawowe (na dole okna jest ona wyświetlana po wybraniu serwera do edycji).

Zobacz dokumentację programu Dreamweaver , aby przejść przez proces konfiguracji witryny i zlokalizować opcję Pasywny protokół FTP. (Jeśli używasz programu Dreamweaver CS4 lub jego starszych wersji, sprawdź informacje w dokumentacji programu Dreamweaver CS4.)

Rozwiązanie 5: Użyj alternatywnego klienta

Jeśli możesz łączyć się z serwerem w programie Dreamweaver, ale nie możesz przesyłać lub pobierać, połącz się z serwerem przy użyciu alternatywnego klienta i spróbuj przesłać lub pobrać te same pliki.

Np. jeśli łączysz się z serwerem za pośrednictwem protokołu FTP lub FTPS/FTPeS, użyj klienta FTP jak np. FileZilla lub CyberDuck. Jeśli używasz protokołu SFTP, użyj takiego klienta jak PSFTP (PuTTY). W przypadku połączeń WebDAV spróbuj użyć takiego klienta jak DAV Explorer, Goliath lub CyberDuck.

Jeśli nie udaje się rozwiązać problemu przez użycie alternatywnego klienta, skontaktuj się z firmą zapewniającą hosting sieci Web, administratorem sieci lub działem informatycznym, aby uzyskać dodatkową pomoc. Być może na serwerze występują tymczasowe problemy, konto nie zostało prawidłowo skonfigurowane, trzeba zmienić ustawienia uprawnień dostępu na serwerze lub występuje inny problem z serwerem lub konfiguracją komputera/sieci, który należy rozwiązać.

Rozwiązanie 6: Spróbuj użyć dodatkowych opcji ustawień Witryny (tylko protokoły FTP i FTPS/FTPeS)

Niektóre serwery sieci Web nie są zgodne z domyślnymi ustawieniami w programie Dreamweaver. Najlepszym sposobem, by ustalić, których ustawień użyć, jest sprawdzenie dokumentacji dostarczonej przez firmę zapewniającą hosting sieci Web lub skontaktowanie się z nią, aby uzyskać informacje na temat tych ustawień.

Możesz również ustalić, które ustawienia są najbardziej zgodne z serwerem na zasadzie eliminacji. W tym celu spróbuj następujących rozwiązań:

 1. Otwórz ustawienia serwera w oknie dialogowym Konfiguracja witryny. (Zobacz dokumentację programu Dreamweaver , aby przejść interfejs użytkownika. Jeśli używasz programu Dreamweaver CS4 lub jego starszych wersji, sprawdź informacje w dokumentacji programu Dreamweaver CS4.)

 2. Na karcie Podstawy w trybie edycji serwera rozwiń sekcję Więcej opcji na dole.
 3. Zaznacz jedną podaną opcję lub usuń jej zaznaczenie. Np. usuń zaznaczenie opcji Użyj optymalizacji wydajności FTP.

  UWAGA: Użyj serwera proxy jest ustawieniem, które jest właściwe dla połączenia sieciowego komputera i nie jest powiązane z serwerem sieci Web. Wybieraj opcję Użyj serwera proxy tylko wtedy, jeśli przeważnie musisz używać serwera proxy do łączenia z Internetem lub do łączenia z pewnymi typami zasobów sieciowych. Uzyskaj informacje u administratora sieci lub w dziale informatycznym, jeśli nie masz pewności, czy musisz używać serwera proxy.

   

 4. Spróbuj ponownie przesłać lub pobrać te same pliki.
 5. Powtarzaj te kroki, dopóki nie rozwiążesz problemu lub dopóki nie spróbujesz użyć wszystkich kombinacji opcji.

Dodatkowe informacje

Protokół SFTP jest również nazywany protokołem FTP przez SSH.

Protokół FTPS jest również nazywany protokołem FTP przez SSL/TLS z szyfrowaniem niejawnym.

Protokół FTPeS jest również nazywany protokołem FTP przez SSL/TLS z szyfrowaniem niejawnym.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto