Znane problemy | Aktualizacja do wersji Dreamweaver 2014

Artykuł wymienia znane problemy i ograniczenia najnowszej aktualizacji wydania programu Dreamweaver z roku 2014.

Nowy ekran powitalny

Nowy ekran powitalny programu Dreamweaver 2014.1.1 wyświetla komunikat o błędzie, jeśli wychodzące i przychodzące połączenia internetowe są zablokowane, lub ograniczone tylko do bezpiecznych połączeń.

Narzędzie Extract w programie Dreamweaver

 • Po dwukrotnym kliknięciu pliku PSD w panelu Extract pojawia się komunikat informujący o błędzie, który wystąpił podczas generowania danych narzędzia Extract dla pliku.

Sposób obejścia problemu: Otwórz pliki PSD w panelu Extract za pomocą pojedynczego kliknięcia.

 • Panel Extract bardzo spowalnia, gdy plik PSD na duże warstwy tła (> 3000px).

Sposób obejścia problemu: Ukryj warstwę tła za pomocą karty Warstwy w panelu Extract i kontynuuj używanie panelu Extract.
 

 • Prefiks -webkit sprzedawcy  nie jest dodawany w Widoku Kodu po skopiowaniu właściwości box-shadow CSS w panelu Extract.
 • Po wylogowaniu się z programu Dreamweaver i zalogowaniu się za pomocą innego identyfikatora Adobe ID, panel Extract nie odświeża się i nie pokazuje plików PDF odpowiednich dla drugiego identyfikatora Adobe ID.
 • Podczas wydzielania obrazu na komputerze Mac, jeśli do nawy pliku obrazu zostanie dodany ukośnik odwrotny, nowy folder nie jest tworzony poprawnie. Ukośnik odwrotny staje się zamiast tego częścią nazwy pliku. 
 • Po skopiowaniu CSS gradientu radialnego z pliku PSD w panelu Extract i wklejeniu go na stronę, nie jest dodawany odpowiedni prefiks sprzedawcy. Uwaga: program Dreamweaver nie obsługuje gradientów radialnych również w programie CSS Designer.
 • Po wydzieleniu zasobów poprzez przeciągnięcie i upuszczenie ich w Podglądzie na żywo, kod HTML jest dodawany do pliku HTML, nawet jeśli wydzielenie zasobów zakończy się niepowodzeniem.
 • Po wstawieniu obrazu z panelu Wstaw w obszarze roboczym Extract pojawia się okno dialogowe Wybierz plik, ale znika ono po wybraniu pliku lub przejściu do folderu.
 • Pliki PSD, których nazwa zawiera znak „+” nie są renderowane w panelu Extract.
 • Panel Extract jest pusty i nie działa na komputerze Mac, jeśli nazwa dysku twardego zawiera znaki takie, jak %, # lub &.
 • Nie można załadować panelu Extract po uruchomieniu programu Dreamweaver jako użytkownik próbny. Zaloguj się do usługi Creative Cloud za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID, podaj datę urodzenia i uruchom ponownie program Dreamweaver, aby użyć panelu Extract.

Edytowanie w widoku aktywnym

 • Podczas edycji tekstu w trybie Podgląd na żywo, przy naciśnięciu klawisza Enter po znaczniku <h1>, wstawiany jest znacznik <div> z <br> zamiast znacznika <p>.
 • Zmiany tekstu w trybie Podgląd na żywo mogą nie zostać zastosowane, jeśli dokument zabiera błędy weryfikacji W3C.

Sposób obejścia problemu: Sprawdź, czy w pliku nie ma błędów składni (Plik > Zweryfikuj) i napraw je przed edycją w trybie Podgląd na żywo.

 • Program Dreamweaver nie ładuje plików SWF ani filmów FLV w trybie Podgląd na żywo.
 • Nie można dodać selektorów typu pseudo i złożonych za pomocą Monitora elementu. Program Dreamweaver wyświetla okno źródłowe, choć nie ma ono zastosowania przy dodawaniu selektorów typu pseudo.
 • Przy użyciu opcji Przejdź do kodu w trybie Podgląd na żywo, znaczniki <style> na stronie są czasami przenoszone do innych elementów.
 • Znaczniki są usuwane lub wymieniane po usunięciu całego tekstu w zagnieżdżonych znacznikach wbudowanych w trybie podglądu na żywo.

Inne problemy

 • W wersjach systemu Mac 10.7.5, 10.9.5 i 10.10, pliki przeciągane i upuszczane do widoku Projektu z programu Finder są umieszczane w nieprawidłowej ścieżce pliku. W systemie Mac 10.9.5 and 10.10, po przeciągnięciu i upuszczeniu pliku z programu Finder do widoku Projektu, id= <number> jest wstawiane jako tekst zakotwiczenia, a nie nazwa pliku.

Sposób obejścia problemu: Przeciągnij i upuść pliki z panelu Pliki w programie Dreamweaver.

 • Po kliknięciu przycisku Zarządzaj witryną w programie Contribute w systemie Mac, program Contribute uruchamia się poprawnie, ale pojawia się okno dialogowe z komunikatem „Program Contribute nie może połączyć się z serwerem”.

Sposób obejścia problemu: Utwórz najpierw połączenie w programie Contribute, a następnie utwórz witrynę w programie Dreamweaver. Program Dreamweaver uruchamia okno dialogowe Hasła administratora dla istniejących połączeń.

 • Program Dreamweaver wyświetla komunikat o błędzie: „Program Dreamweaver nawiązał interakcję z serwerem...” nawet po pomyślnym połączeniu ze zdalnym serwerem FTP.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?