Tworzenie pakietu aplikacji mobilnych przy użyciu usługi PhoneGap Build oraz programu Dreamweaver

Bezpośrednia integracja programu Dreamweaver z PhoneGap Build w celu tworzenia pakietów aplikacji mobilnych nie jest już obsługiwana we wszystkich wersjach. Wprowadzane na bieżąco zmiany zestawu funkcji API, zabezpieczeń i funkcji programu PhoneGap wyprzedziły aktualizacje programu Dreamweaver. Aby uzyskać optymalną wydajność PhoneGap Build, użyj usługi Adobe PhoneGap Build w chmurze w celu utworzenia pakietu aplikacji mobilnych.

Poniżej przedstawiamy kroki, które należy wykonać, aby utworzyć pakiet aplikacji mobilnych za pomocą usługi Adobe PhoneGap Build:

  1. Zaloguj się do usługi PhoneGap Build. Nadal możesz używać swojego obecnego identyfikatora Adobe ID.

  2. Po zalogowaniu serwis przekieruje Cię do sekcji aplikacji „Apps”. Prześlij swoje zasoby WWW w archiwum ZIP zawierającym pliki HTML, CSS i JavaScript, albo wybierz repozytorium Git lub SVN.

    Strona docelowa usługi PhoneGap Build
    Strona docelowa usługi PhoneGap Build

  3. Usługa PhoneGap Build w ciągu kilku minut skompiluje zawartość i utworzy pakiet, po czym udostępni łącza pobrania na wszystkie platformy mobilne.

Aby uzyskać pomoc w zakresie usług PhoneGap Build, odwiedź stronę pomocy technicznej lub forum społeczności.

Adobe nadal wspiera i rozwija usługę PhoneGap Build. Aby optymalnie wykorzystać wszystkie najnowsze funkcje i aktualizacje, użyj bezpośrednio usługi PhoneGap Build. Prosimy o pozostawienie opinii i komentarzy.

— Zespół Dreamweaver

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto