Usuwanie plików .DS_Store z systemu Mac OS X

Pliki DS_Store są tworzone automatycznie w narzędziu Mac OS X Finder w przeglądanych katalogach. Pliki te zawierają informacje dotyczące konfiguracji systemu. W przypadku przekazania ich razem z innymi plikami, pliki mogą zostać wykorzystane do uzyskania informacji na temat komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Aktualizacje zabezpieczeń firmy Apple.

Usuń wszystkie pliki DS_Store

 1. Wybierz kolejno opcje Aplikacje > Narzędzia do uruchamiania Terminalu.

 2. Wprowadź następujące polecenie UNIX:

  sudo find / -name ".DS_Store" -depth -exec rm {} \;

 3. Po wyświetleniu monitu o podanie hasła wprowadź hasło administratora dla systemu Mac OS X.

Okresowo usuwaj automatycznie pliki DS_Store

 1. Wybierz kolejno opcje Aplikacje > Narzędzia do uruchamiania Terminalu.

 2. Wprowadź następujące polecenie UNIX:

  sudo crontab -e

 3. Po wyświetleniu monitu o podanie hasła wprowadź hasło administratora dla systemu Mac OS X.

 4. W edytorze vi naciśnij jeden raz literę I na klawiaturze i wprowadź następujące polecenie:

  15 1 * * * root find / -name ".DS_Store" -depth -exec rm {} \;

  Ten wpis crontab ma następujący format:

  <Minuta> <Godzina> <DzieńMiesiąca> <Miesiąc> <DzieńTygodnia> <Polecenie użytkownika>.

  System automatycznie uruchamia polecenie codziennie o godz. 1:15 w nocy. Aby skonfigurować polecenie na inną godzinę, użyj innych wartości.

  Uwaga:

  To polecenie nie jest uruchamiane, jeśli komputer jest w zaplanowanym czasie wyłączony.

 5. Aby zapisać wpis, naciśnij jeden raz klawisz Esc, następnie naciśnij równocześnie klawisze Shift+Z+Z.

Dodatkowe informacje

Aby poznać więcej szczegółów, zobacz temat Ukryte pliki i katalogi w systemie Mac OS X.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?