Rozwiązywanie problemów z programem Dreamweaver w systemie Macintosh OS X

Wprowadzenie

Ten artykuł TechNote sugeruje ogólne techniki rozwiązywania problemów lub nieoczekiwanych zachowań w programie Macromedia Dreamweaver MX, Dreamweaver MX 2004 i Dreamweaver 8 uruchomionych w systemie Apple Macintosh OS X. Na końcu artykułu znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania i dodatkowe informacje.

Uwaga: Artykuł TechNote zawiera informacje dotyczące programu Dreamweaver. Użytkownicy powinni korzystać z tego artykułu w połączeniu z ogólnymi technikami rozwiązywania problemów w systemie Macintosh (artykuł TechNote tn_3500), które opisują kroki stosowane we wszystkich produktach w systemie Macintosh OS X.

Informacje są podzielone na trzy główne sekcje:

Zbieranie informacji

Szczegółowe informacje i warunki pozwalające odtworzyć problem pomagają w rozwiązywaniu problemów z programem Dreamweaver. Informacje pozwalające sprecyzować problem można znaleźć, odpowiadając na poniższe pytania.

Czy komputer spełnia minimalne wymagania systemowe programu Dreamweaver?

Upewnij się, że system spełnia wymagania minimalne. Uruchamianie oprogramowania bez spełnienia zalecanych minimalnych wymagań może powodować awarie.

 • Dreamweaver 8:
  600 MHz PowerPC G3 i nowsze wersje
  Macintosh OS X 10.3 i nowsze wersje
  256 MB RAM
  300 MB dostępnego miejsca na dysku
  Wymagany jest monitor o rozdzielczości 1024 x 768 z paletą tysięcy kolorów, jednak zalecane są miliony kolorów.
  Uwaga: Produkt należy aktywować przez Internet przed użyciem. Informacje na temat aktywacji można znaleźć w Centrum aktywacji produktów.
 • Dreamweaver MX 2004:
  Procesor 500 MHz PowerPC G3
  Macintosh OS X 10.2.6 i nowsze wersje, 10.3
  128 MB RAM (zalecane jest 256 MB)
  275 MB dostępnego miejsca na dysku
  Wymagany jest monitor o rozdzielczości 800 x 600 z paletą tysięcy kolorów, jednak zalecane są miliony kolorów i rozdzielczość 1024 x 768.
  Uwaga: Przed użyciem należy aktywować produkt przez Internet lub telefon. Informacje na temat aktywacji można znaleźć w Centrum aktywacji produktów.
 • Dreamweaver MX:
  Power Macintosh G3 lub lepszy
  Macintosh OS 9.1 i nowsze wersje lub Macintosh OS X 10.1 i nowsze wersje
  96 MB RAM (zalecane jest 128 MB)
  275 MB dostępnego miejsca na dysku
  Wymagany jest monitor o rozdzielczości 800 x 600 z paletą tysięcy kolorów, jednak zalecane są miliony kolorów i rozdzielczość 1024 x 768.

Uwaga: System plików Unix (UFS) nie jest obsługiwanym formatem systemu plików, który można stosować w programie Dreamweaver w systemie Macintosh OS X 10.x. Użyj formatowania HFS Macintosh OS Extended (Journaled) na dyskach twardych.

Czy zadania konserwacji w tle są uruchamiane regularnie?

Niektórzy programiści zgłaszają, że uruchomienie zadań konserwacji w tle poprawia nieprawidłowe zachowania i polepsza wydajność aplikacji. Zaleca się regularne uruchamianie tych zadań. Więcej informacji można znaleźć W artykule pomocy firmy Apple ID 107388.

Izolowanie problemu

Po potwierdzeniu spełnienia wymagań systemowych i zebraniu informacji o aplikacjach działających w tym samym czasie co program Dreamweaver można rozpocząć izolację problemu.

Czy występuje konflikt z inną aplikacją?

Zamknij wszystkie inne aplikacje i sprawdź, czy problem wciąż występuje, jeśli program Dreamweaver jest jedyną uruchomioną aplikacją. Listę uruchomionych aplikacji można wyświetlić w oknie Wymuś zamknięcie aplikacji, naciskając klawisze Option-Apple-Escape. Narzędzie ProcessViewer (w katalogu /Applications/Utilities) dostarcza zaawansowanym użytkownikom informacji na temat obecnie uruchomionych aplikacji.

Więcej informacji można znaleźć, uruchamiając narzędzie top systemu Unix w oknie terminala. Pokazuje ono nazwę aplikacji. Więcej informacji na temat procesów i demonów można znaleźć w artykułach Serwer Mac OS X: Procesy i Mac OS X: Czym są te procesy?.

Czy problemem może być plik preferencji?

Ponieważ plik preferencji programu Dreamweaver jest zwykle aktualizowany częściej niż inne pliki programu Dreamweaver, prawdopodobieństwo jego uszkodzenia jest większe. Aby przetestować plik preferencji Dreamweaver, przenieś go lub zmień jego nazwę, gdy program nie jest uruchomiony, a następnie ponownie uruchom program Dreamweaver i spróbuj odtworzyć błąd. Program Dreamweaver utworzy nowy plik preferencji, który powinien wyeliminować problemy związane z uszkodzonym plikiem.

Uwaga: Definicje witryn programu Dreamweaver są przechowywane w pliku preferencji, dlatego przed wykonaniem tego testu użyj funkcji eksportu/importu wbudowanej w okno dialogowe Witryny. Plik preferencji Dreamweaver znajduje się w folderze HD:Users:[nazwa użytkownika]:Library:Preferences o jednej z poniższych nazw:

 • Dreamweaver 8 Prefs
 • Dreamweaver MX 2004 Prefs
 • Dreamweaver MX Prefs

Nowe okno znika na drugim monitorze?

Kilku klientów zgłosiło problemy podczas otwierania nowych plików na drugim monitorze. Nowe okno pojawi się jako mały prostokąt, rozmiaru około pięciu do dziesięciu pikseli, z boku drugiego ekranu wyświetlacza. Obejściem tego problemu jest przeniesienie paska tytułu na pierwszy ekran wyświetlacza i zmiana rozmiaru okna poprzez przeciągnięcie prawego dolnego rogu.

Czy sprawdzono dysk twardy pod kątem uszkodzeń?

Istnieje kilka narzędzi, które sprawdzają uszkodzenia dysku i naprawiają je. Użycie tych narzędzi opisano w dokumencie bazy wiedzy: Mac OS X: Informacje o korzystaniu z Narzędzi dyskowych i fsck do konserwacji plików systemowych. Istnieją również narzędzia innych firm pozwalające naprawiać niektóre rodzaje uszkodzeń dysku.

Czy można odtworzyć problem w systemie Macintosh OS 9?

Uwaga: Jest to przydatny krok dla użytkowników programu Dreamweaver MX, ale programy Dreamweaver 8 i Dreamweaver MX 2004 nie działają w trybie klasycznym. Dreamweaver 8 i MX 2004 wymagają systemu Macintosh OS X.

Przydać się również może informacja, czy problem można odtworzyć w systemie Macintosh OS 9.x. Należy pamiętać, że to nie to samo, co uruchomienie go w trybie klasycznym. Aby uruchomić aplikacje w systemie Macintosh OS 9.x, należy ponownie uruchomić komputer. Dokument bazy wiedzy Apple, Przełączanie między Mac OS 9 a Mac OS X, opisuje przełączanie między systemem Macintosh OS 9.x a Macintosh OC X.

Jeśli problemu nie można odtworzyć w systemie Macintosh OS 9.x, dalsze dochodzenie powinno ustalić, czy problem dotyczy instalacji programu Dreamweaver MX. Należy użyć nowego konta z uprawnieniami administratora i sprawdzić, czy problem można odtworzyć.

Wyszukiwanie sposobu obejścia problemu

Większość problemów z programem Dreamweaver można naprawić po rozpoznaniu problemu, ale niektóre problemy mogą wymagać ponownej instalacji problemu Dreamweaver lub wyłączenia uszkodzonej czcionki.

Jak odinstalować program Dreamweaver?

Instrukcje dezinstalacji programu Dreamweaver można znaleźć w artykule Dezinstalacja aplikacji Studio 8 w systemie Macintosh OS X (TechNote 8f101099). Przed dezinstalacją wykonaj kopię zapasową ważnych witryn i niestandardowych ustawień, jak opisano w artykule Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie ustawień programu Dreamweaver (TechNote tn_18736).

Jak ponownie zainstalować program Dreamweaver?

 1. Skopiuj instalator programu Dreamweaver z płyty CD na pulpit. (Odszukaj lokalizację FSCOMMAND > DW_client_installer na dysku CD.
 2. Zamknij wersję 10.x (Menu Apple > Zamknij)
 3. Włącz urządzenie i przytrzymaj klawisz Shift, aby rozpocząć Bezpieczny rozruch (nazywany także trybem awaryjnym).
 4. Uruchom instalator Dreamweaver w trybie awaryjnym.
 5. Uruchom ponownie urządzenie, aby wylogować się z trybu awaryjnego.

Jak wyłączyć czcionkę?

Błąd systemu Mac OS X podczas uruchamiania programu Fireworks (Artykuł TechNote tn_16404) opisuje, jak wyłączyć czcionki. Aby dodać lub usunąć klasyczne czcionki z folderu Czcionki, zapoznaj się z dokumentem bazy wiedzy Apple, Jak dodać lub usunąć klasyczne czcionki. Inny zasób na temat czcionek to dokument z bazy wiedzy, Lokalizacje czcionek i ich przeznaczenie.

Rozwiązywanie innych problemów związanych z systemem Macintosh OS X 10.x

 • Uruchom poprawkę dla instalatorów Macromedia

  Należy zapoznać się z artykułem Niektóre aplikacje nie działają po aktualizacji wersji systemu Macintosh OS X.(ServiceNote tn_18933). Uwaga: ten krok nie dotyczy programu Dreamweaver 8.

 • Wyłącz stronę startową:

  Niektórzy użytkownicy zauważyli, że strona startowa aplikacji Dreamweaver powoduje znaczne zużycie przez nią pamięci lub problemy z uruchamianiem. Ten problem został po raz pierwszy zgłoszony w systemie Macintosh OS X 10.3.9. Wyłączenie strony startowej rozwiązało problem w większości przypadków.
  1. Przejdź do katalogu HD:Users:[nazwa użytkownika]:Library:Preferences:Dreamweaver 8 Prefs.
  2. Otwórz plik preferencji w Edycji tekstu (Control + Wybierz plik preferencji i wybierz opcję Otwórz za pomocą > Edycja tekstu).
  3. W Edycji tekstu wybierz opcję Edytuj > Znajdź > Znajdź (Apple Command + F) i odszukaj GENERAL PREFERENCES.
  4. Zmień wiersz show start page=True na show start page=False.
  5. Zapisz plik (Plik > Zapisz).
  6. Przetestuj program Dreamweaver 8.

   Uwaga: Usunięcie lub dezinstalacja / ponowna instalacja programu Dreamweaver 8 przywróci plik preferencji do ustawień domyślnych.

 • Utwórz nowe konto użytkownika w systemie Macintosh OS X 10.x z uprawnieniami administratora (jest to omówione w Ogólnym artykule TechNote)

  1. Przejdź do menu Apple > Preferencje systemowe.
  2. Uruchom okno dialogowe Konta w kategorii System.
  3. Kliknij przycisk plus (+) dla nowego użytkownika
  4. Wypełnij wszystkie pola w oknie dialogowym Nowy użytkownik i zaznacz (wybierz) opcję „Zezwalaj użytkownikowi na administrowanie tym komputerem” na karcie Zabezpieczenia.

  Uwaga: Jeśli ta opcja jest niedostępna, możesz nie być administratorem komputera i może być konieczne poproszenie administratora o wykonanie tego kroku.

  5. Zaloguj się na konto nowego użytkownika (Menu Apple > Wyloguj się jako [nazwa użytkownika]).
  6. Przetestuj program Dreamweaver.

  Uwaga: jeśli problem zniknie, może być związany z oryginalnym kontem. Można rozważyć naprawę uprawnień do dysku.

 • Napraw uprawnienia systemu Mac OS X

  Naprawa uprawnień w systemie Mac OS X 10.2 lub nowszym oznacza zwiększenie szybkości uruchamiania, wydajności i stabilności systemu operacyjnego. Dobrze jest co jakiś czas naprawić uprawnienia. Uprawnienia to zezwolenia nadawane plikom, folderom i strukturom katalogów w systemie Mac OS X. Gdy pliki pochodzą z innego systemu operacyjnego lub są instalowane bez odpowiednich uprawnień, mogą wystąpić problemy.

  Więcej informacji o narzędziu naprawy dysku w systemie Macintosh OS X można znaleźć w dokumencie bazy wiedzy firmy Apple, Rozwiązywanie problemów z pozwoleniami w systemie Mac OS X.

  Uwaga: Może być konieczne sprawdzenie, czy zainstalowano najnowszą aktualizację systemu operacyjnego. Odwiedź witrynę Apple, aby sprawdzić najnowszą aktualizację systemu operacyjnego.

Odpowiedzi na często spotykane pytania

 • Jeśli program Dreamweaver MX jest zainstalowany w systemie Macintosh OS 9, czy będzie działał w systemie Macintosh OS X?

  Tak
 • Jeśli program Dreamweaver MX jest zainstalowany w systemie Macintosh OS X, czy będzie działał w systemie Macintosh OS 9?

  Tak
 • Jak włączyć konto główne w systemie Macintosh OS X?

  Firma Apple opisuje, jak włączyć dostęp do katalogu głównego w dokumencie bazy wiedzy Włączanie i korzystanie z użytkownika „głównego” w systemie Mac OS X
  .
 • Gdzie są zainstalowane rozszerzenia Dreamweaver?

  Rozszerzenia instalowane przez użytkowników są przechowywane w katalogu /Users/USERNAME
  /Library/Application Support/Macromedia Dreamweaver 8/Configuration.

Dodatkowe informacje

Poniżej znajdują się dodatkowe artykuły TechNotes dotyczące rozwiązywania problemów i łącza do innych zasobów:

Artykuły TechNotes dotyczące określonych problemów z komputerami Macintosh

Artykuły TechNote dotyczące problemów z czcionkami

Zasoby innych firm

Chociaż łącza do zewnętrznych witryn są dostarczane jako zasób, strony te nie są częścią usług Macromedia. Należy zapoznać się z zasadami firmy Macromedia dotyczącymi łącz do witryn innych firm w sekcji Informacje prawne. Łącza do zewnętrznych witryn zostaną otwarte w nowym oknie przeglądarki.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?