Rozwiązywanie problemów z synchronizacją w programie Dreamweaver (systemy macOS i Windows)

Znajdź rozwiązania problemów z synchronizacją lub przesyłaniem plików na serwer.

Podczas synchronizacji plików lub przesyłania plików na serwer występują problemy z synchronizacją.

Podczas korzystania z funkcji synchronizacji programu Dreamweaver lub przesyłania plików na serwerze mogą wystąpić następujące problemy:

 • Podczas umieszczania plików program Dreamweaver ostrzega, że nastąpiły zmiany w pliku zdalnym na serwerze: „nastąpiły zmiany w pliku mój_plik.htm na serwerze zdalnym od ostatniej operacji pobierania lub umieszczania. Jego umieszczenie może spowodować zastąpienie zmian w pliku. Czy mimo to chcesz umieścić plik?” Masz jednak pewność, że zmiany w plikach zdalnych nie nastąpiły.
 • Okno dialogowe Podgląd synchronizacji nie wyświetla prawidłowo plików, które powinny być zsynchronizowane.
 • W oknie dialogowym podglądu synchronizacji wyświetlana jest informacja, że synchronizacja nie jest konieczna, ale wiesz, że w niektórych plikach nastąpiły zmiany.

Uwaga: Te kwestie mają zastosowanie wyłącznie do programu Dreamweaver 8 i nowszego. W programie Dreamweaver 8 funkcja synchronizacji została przebudowana. Oznacza to, że przedstawiona tutaj procedura rozwiązywania problemów nie dotyczy programu Dreamweaver MX 2004 ani starszego.

Przyczyny problemów

W programie Dreamweaver 8 i nowszym pobranie lub umieszczenie pliku powoduje zapisanie przez program Dreamweaver lokalnego i zdalnego znacznika daty i godziny w plikach dwsync.xml umieszczonych w folderze ukrytym _notes zapisanym w folderze z przesyłanymi plikami. Czasami pliki dwsync.xml mogą zostać uszkodzone.

Uwaga:

Jeśli problemy z synchronizacją zachodzą tylko w kilku plikach, spróbuj użyć rozwiązania 1. Jeśli dużo plików lub wszystkie z nich mają problemy z synchronizacją, spróbuj użyć rozwiązania 2.

Rozwiązanie 1: Usuń określony plik dwsync.xml

Jeśli problemy z synchronizacją występują przy zaledwie kilku plikach, spróbuj usunąć konkretne pliki dwsync.xml (tak, aby uniknąć tworzenia wszystkich informacji synchronizacyjnych dla witryny):

 1. Zamknij program Dreamweaver.

 2. W Eksploratorze Windows lub programie Finder przejdź do folderu głównego witryny lokalnej oraz do folder zawierającego pliki, w których zachodzą problemy z synchronizacją. Dla każdego folderu zawierającego problematyczne pliki otwórz folder _notes i usuń z niego plik dwsync.xml.

  Pliki dwsync.xml są przechowywane wyłącznie lokalnie. Program Dreamweaver nigdy nie przekazuje plików dwsync.xml do serwera i nie ma powodu przekazywania ich do serwera.

 3. Uruchom ponownie program Dreamweaver i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Rozwiązanie 2: Tymczasowo wyłącz ustawienie „Utrzymywanie informacji o synchronizacji”

Jeśli występują szerokie problemy z synchronizacją, można tymczasowo wyłączyć ustawienie „Utrzymanie informacji o synchronizacji”. Spowoduje to odtworzenie przez program Dreamweaver wszystkich informacji o synchronizacji witryny:

 1. W oknie dialogowym Definicja witryny kliknij kartę Zaawansowane, a następnie z listy Kategoria wybierz opcję Informacje zdalne. Wyłącz opcję „Utrzymanie informacji o synchronizacji” i kliknij przycisk OK.

  Akcja ta usuwa wszystkie istniejące pliki dwsync.xml.

 2. Zamknij program Dreamweaver.

 3. Sprawdź, czy wszystkie pliki dwsync.xml zostały usunięte z lokalnego folderu głównego i wszystkich jego podfolderów.

  Pliki dwsync.xml znajdują się w folderach _notes, które w programie Dreamweaver są domyślnie ukryte. Pliki dwsync.xml są przechowywane wyłącznie lokalnie. Program Dreamweaver nigdy nie przekazuje plików dwsync.xml do serwera i nie ma powodu przekazywania ich do serwera.

 4. Otwórz ponownie program Dreamweaver W oknie dialogowym Definicja witryny włącz opcję „Utrzymanie informacji o synchronizacji” i kliknij przycisk OK. W trakcie transmisji plików między komputerem i serwerem program Dreamweaver odtworzy plik dwsync.xml. Sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto