Nie można użyć przeglądarki Microsoft Edge do podglądu | Windows 10

Problem

Nie można podglądać stron internetowych w przeglądarce Microsoft Edge za pomocą opcji Podgląd w przeglądarce w programie Dreamweaver dla systemu Windows 10.

Rozwiązanie

Aby użyć przeglądarki Microsoft Edge do podglądu stron internetowych, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że przeglądarkę Microsoft Edge skonfigurowano jako domyślną przeglądarkę w systemie Windows.

 2. Wykonaj następujące czynności w programie Dreamweaver:

  1. Przejdź do menu Edycja > Preferencje i kliknij opcję Podgląd w przeglądarce na liście Kategoria.

   Preferencje (Podgląd w przeglądarce)

  2. Kliknij przycisk +, aby dodać nową przeglądarkę do listy przeglądarek wyświetlanych w opcji Podgląd w przeglądarce.

   Kliknij przycisk +, aby dodać nową przeglądarkę

  3. W oknie dialogowym Dodaj przeglądarkę podaj odpowiednią nazwę przeglądarki, na przykład Edge. Następnie określ C:/Windows/explorer.ex jako ścieżkę aplikacji.

   Okno dialogowe dodaj przeglądarkę

  4. Wybierz odpowiednią opcję w zależności od tego, czy chcesz użyć przeglądarki Microsoft Edge jako głównej czy dodatkowej przeglądarki.

  5. Kliknij przycisk OK. Następnie kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować zmiany i przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Preferencje.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto