Problem 1: Aplikacja Dreamweaver nie ma zezwolenia na dostęp do innych aplikacji w systemie macOS X 10.14

Po użyciu opcji Nie zezwalaj w wyskakującym okienku dialogowym, aplikacja Dreamweaver ma zablokowany dostęp do innych aplikacji w systemie Mac OS X 10.14.

Środowisko

MacOS X 10.14.

Sytuacje, w których pojawia się wyskakujące okienko dialogowe

Wersja aplikacji Dreamweaver 19.0 i nowsza

Gdy użytkownik kliknie terminal GIT w panelu Pliki lub panelu GIT podczas inicjalizacji GIT.

Okno dialogowe kontroli dostępu do terminala
Okno dialogowe kontroli dostępu do terminala
Okno dialogowe kontroli dostępu do programu Finder
Okno dialogowe kontroli dostępu do programu Finder

Okno dialogowe kontroli dostępu do zdarzeń systemowych
Okno dialogowe kontroli dostępu do zdarzeń systemowych

Starsze wersje programu Dreamweaver 19.0 

 • Po wybraniu opcji Otwórz w przeglądarce w menu kontekstowym pliku w panelu Pliki lub kliknięciu przycisku Podgląd w przeglądarce w prawym dolnym rogu aplikacji.
Okno dialogowe kontroli dostępu do przeglądarki Safari
Okno dialogowe kontroli dostępu do przeglądarki Safari
 • Po kliknięciu terminalu  GIT w panelu Pliki lub panelu GIT podczas inicjalizacji GIT.
 • Po kliknięciu opcji Zarządzanie kontem w menu Preferencje > Ustawienia synchronizacji
 • Po kliknięciu na niektóre z hiperłącz w programie Dreamweaver. Na przykład,
  • Po kliknięciu łącza Warunki użytkowania w oknie dialogowym Narzędzia > Zarządzaj czcionkami.
  • Po kliknięciu przycisku Co to jest? w oknie dialogowym Zarządzanie czcionkami > Lokalne czcionki internetowe 
  • Po kliknięciu przycisku Pobierz więcej motywów w bibliotece jQuery, w kategorii Próbki mobilne.
 • Po kliknięciu łącza Fora firmy Adobe oraz Zgłoś błąd w menu Pomoc dla programu.

Sposób obejścia problemu 1

W wszystkich wymienionych wyżej sytuacjach, kliknięcie przycisku OK pozwala aplikacji Dreamweaver na dostęp do wszystkich aplikacji w systemie.

Jeśli klikniesz przycisk Nie zezwalaj, aplikacja Dreamweaver nie będzie miała dostępu do innych aplikacji. Aby odblokować kontrolę nad aplikacjami, można wykonać poniższe kroki:

 1. Otwórz menu Preferencje systemowe > Zabezpieczenia i ochrona prywatności > Automatyzacja.

 2. Aby zezwolić na dostęp do każdej z aplikacji, kliknij pole wyboru, jak wskazano na poniższym zrzucie ekranu,

  Zabezpieczenia i ochrona prywatności – Okno dialogowe dostępu do aplikacji
  Zabezpieczenia i ochrona prywatności – Okno dialogowe dostępu do aplikacji

  Uwaga:

  Jeśli przeglądarka jest otwarta, zamknij ją przed użyciem opcji Podgląd w przeglądarce.

Problem 2: Podczas podglądu w przeglądarce Safari pojawia się okno dialogowe wymagające potwierdzenia plików.

Wyskakujące okienko dialogowe wymagające potwierdzenia otwarcia pojawia się przy podglądzie strony w przeglądarce Safari, tylko po wybraniu opcji Podgląd za pomocą plików tymczasowych w oknie dialogowym Preferencje

Sposób obejścia problemu 2

 1. Kliknij przycisk Anuluj, by potwierdzić okno dialogowe i zamknąć przeglądarkę Safari.

 2. Ponownie kliknij przycisk Podgląd w przeglądarce, by wyświetlić stronę w przeglądarce

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online