Odblokowywanie dostępu aplikacji Dreamweaver do innych aplikacji w systemie MacOS X 10.14 i 10.15

Problem 1: Aplikacja Dreamweaver nie ma zezwolenia na dostęp do innych aplikacji w systemie macOS X 10.15

Po użyciu opcji Nie zezwalaj w wyskakującym okienku dialogowym, aplikacja Dreamweaver ma zablokowany dostęp do innych aplikacji w systemie Mac OS X 10.15.

Środowisko

macOS X 10.15

Sytuacje, w których pojawia się wyskakujące okienko dialogowe

Wersja aplikacji Dreamweaver 19.0 i nowsza

 • Po kliknięciu przycisku zakraplacza z próbnika kolorów można wybrać dowolny kolor.
Okno dialogowe kontroli dostępu, aby uzyskać dostęp do Nagrywania ekranu
Okno dialogowe kontroli dostępu, aby uzyskać dostęp do Nagrywania ekranu

Sposób obejścia problemu

Po kliknięciu przycisku Odmów, zakraplacz nie wybiera poprawnej wartości koloru w próbniku. Aby odblokować próbnik kolorów,  wykonaj poniższe kroki:

 1. Otwórz menu Preferencje systemowe > Zabezpieczenia i ochrona prywatności > Nagrywanie ekranu.

 2. Kliknij pole wyboru wskazane na poniższym zrzucie ekranu i ponownie uruchom program Dreamweaver.

  Okno dialogowe Zabezpieczeń i ochrony prywatności dla uzyskania dostępu do Nagrywania ekranu

 • Gdy program Dreamweaver jest uruchamiany po instalacji, żąda uprawnień dostępu do plików na pulpicie.
Okno dialogowe kontroli dostępu do pulpitu
Okno dialogowe kontroli dostępu do pulpitu

Sposób obejścia problemu

Jeśli klikniesz przycisk Nie zezwalaj, program Dreamweaver nie będzie miał dostępu do plików w folderze Pulpit. Aby odblokować kontrolę nad aplikacjami, można wykonać poniższe kroki:

 1. Otwórz menu Preferencje systemowe > Zabezpieczenia i ochrona prywatności > Pliki i foldery.

 2. Aby zezwolić na dostęp do każdej z aplikacji, kliknij pole wyboru, jak wskazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Okno dialogowe Zabezpieczeń i ochrony prywatności dla uzyskania dostępu do Plików i folderów

Problem 2: Aplikacja Dreamweaver nie ma zezwolenia na dostęp do innych aplikacji w systemie macOS X 10.14 i 10.15

Po użyciu opcji Nie zezwalaj w wyskakującym okienku dialogowym, aplikacja Dreamweaver ma zablokowany dostęp do innych aplikacji w systemie Mac OS X 10.14 i 10.15. 

Środowisko

macOS X 10.14 i 10.15

Sytuacje, w których pojawia się wyskakujące okienko dialogowe

Wersja aplikacji Dreamweaver 19.0 i nowsza

 • Po kliknięciu terminalu GIT w panelu Pliki lub panelu GIT podczas inicjalizacji GIT. 
Okno dialogowe kontroli dostępu do terminala
Okno dialogowe kontroli dostępu do terminala

Okno dialogowe kontroli dostępu do programu Finder
Okno dialogowe kontroli dostępu do programu Finder

Okno dialogowe kontroli dostępu do zdarzeń systemowych
Okno dialogowe kontroli dostępu do zdarzeń systemowych

Starsze wersje programu Dreamweaver 19.0 

 • Po wybraniu opcji Otwórz w przeglądarce w menu kontekstowym pliku w panelu Pliki lub kliknięciu przycisku Podgląd w przeglądarce w prawym dolnym rogu aplikacji.
Okno dialogowe kontroli dostępu do przeglądarki Safari
Okno dialogowe kontroli dostępu do przeglądarki Safari

 • Po kliknięciu terminalu  GIT w panelu Pliki lub panelu GIT podczas inicjalizacji GIT.
 • Po kliknięciu opcji Zarządzanie kontem w menu Preferencje > Ustawienia synchronizacji
 • Po kliknięciu na niektóre z hiperłącz w programie Dreamweaver. Na przykład,
  • Po kliknięciu łącza Warunki użytkowania w oknie dialogowym Narzędzia > Zarządzaj czcionkami.
  • Po kliknięciu przycisku Co to jest? w oknie dialogowym Zarządzanie czcionkami > Lokalne czcionki internetowe 
  • Po kliknięciu przycisku Pobierz więcej motywów w bibliotece jQuery, w kategorii Próbki mobilne.
 • Po kliknięciu łącza Fora firmy Adobe oraz Zgłoś błąd w menu Pomoc dla programu.

Sposób obejścia problemu 2

W wszystkich wymienionych wyżej sytuacjach, kliknięcie przycisku OK pozwala aplikacji Dreamweaver na dostęp do wszystkich aplikacji w systemie.

Jeśli klikniesz przycisk Nie zezwalaj, aplikacja Dreamweaver nie będzie miała dostępu do innych aplikacji. Aby odblokować kontrolę nad aplikacjami, można wykonać poniższe kroki:

 1. Otwórz menu Preferencje systemowe > Zabezpieczenia i ochrona prywatności > Automatyzacja.

 2. Aby zezwolić na dostęp do każdej z aplikacji, kliknij pole wyboru, jak wskazano na poniższym zrzucie ekranu:

  Zabezpieczenia i ochrona prywatności – Okno dialogowe dostępu do aplikacji
  Zabezpieczenia i ochrona prywatności – Okno dialogowe dostępu do aplikacji

  Uwaga:

  Jeśli przeglądarka jest otwarta, zamknij ją przed użyciem opcji Podgląd w przeglądarce.

Problem 3: Podczas podglądu w przeglądarce Safari w systemie macOS X 10.14 pojawia się okno dialogowe wymagające potwierdzenia plików

Wyskakujące okienko dialogowe wymagające potwierdzenia otwarcia pojawia się przy podglądzie strony w przeglądarce Safari, tylko po wybraniu opcji Podgląd za pomocą plików tymczasowych w oknie dialogowym Preferencje

Sposób obejścia problemu 3

 1. Kliknij przycisk Anuluj, by potwierdzić okno dialogowe i zamknąć przeglądarkę Safari.

 2. Ponownie kliknij przycisk Podgląd w przeglądarce, by wyświetlić stronę w przeglądarce

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online