Używanie folderów udostępnianych sieciowo w Definicji witryny

W sekcji Informacje zdalne okna dialogowego Definicja witryny znajduje się kilka opcji dostępu zdalnego, w tym Lokalny/Sieć. W przypadku tego typu dostępu konieczne będzie również wyznaczenie folderu zdalnego, w którym pliki witryny będą przechowywane na serwerze sieciowego. Serwer sieciowy zostanie zainstalowany na dysku sieciowym lub uruchomiony na komputerze lokalnym (do celów testowych). Jeśli jednak nie włączono udostępniania zdalnego folderu, może nie być możliwe przeniesienie do niego plików.

W niniejszym artykule TechNote przedstawiono kroki konfiguracji dostępu zdalnego/sieciowego. Kroki zakładają, że na komputerze działa produkt Internet Information Server (IIS) w systemie Windows NT lub Windows 2000.

Konfiguracja folderu zdalnego jako folderu udostępnianego w systemie Windows

Należy włączyć udostępnianie folderu zdalnego na komputerze, na którym znajduje się folder zdalny.

 1. W systemie Windows przejdź do folderu Inetpub.  Spowoduje to konfigurację uprawnień do udostępniania folderu Inetpub i wszystkich podfolderów w folderze Inetpub (w tym folderu wwwroot). Możesz także skonfigurować uprawnienia udostępniania folderu wwwroot w folderze Inetpub.  Uwaga:
  W tym przykładzie użyto folderu Inetpub zainstalowanego z programem IIS lub Personal Web Server i założono, że masz dostęp do tego zdalnego folderu. Jeśli nie masz dostępu do tego folderu, musisz skontaktować się z administratorem sieci odpowiedzialnym za strukturę folderów serwera zdalnego, aby skonfigurować odpowiednie uprawnienia udostępniania.


 2. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Udostępnianie w menu kontekstowym. Pojawi się okno dialogowe podobne do okna dialogowego Właściwości Inetpub.

 3. Wybierz opcję Udostępnij ten folder. Ten wybór aktywuje inne ustawienia w oknie dialogowym.
 4. Pole tekstowe Nazwa udostępnienia zostanie wypełnione nazwą folderu. Możesz tutaj wpisać dowolną nazwę. W tym przykładzie udostępnianiu nadano nazwę „moz”.
 5. Kliknij kartę Uprawnienia. Pojawi się okno dialogowe Uprawnienia.

 6. Wartość Wszyscy w sekcji Nazwa wskazuje, że folder będzie dostępny dla każdego, kto spróbuje uzyskać dostęp. Nie trzeba dawać grupie Wszyscy pełnej kontroli. W sekcji Uprawnienia w oknie dialogowym można ograniczyć uprawnienia grupy wszyscy do Zmiany lub Odczytu.

  Można również ograniczyć dostęp do udostępnionego folderu do określonej liczby nazw.

 7. Kliknij Zastosuj.
 8. Kliknij przycisk OK.

Definiowanie witryny z dostępem lokalnym/sieciowym do udostępnionego folderu w programie Dreamweaver

Witrynę definiuje się na komputerze z uruchomionym programem Dreamweaver.

 1. Wybierz opcję Witryna > Nowa witryna  Dla istniejącej witryny wybierz opcję Witryna > Zdefiniuj witryny, wybierz istniejącą witrynę i kliknij przycisk Edytuj.
 2. Wprowadź odpowiednie informacje w kategorii Informacje lokalne okna dialogowego Definicja witryny.
 3. Kliknij kartę Informacje zdalne.
 4. W wyskakującym menu Dostęp wybierz opcję Lokalny/Sieciowy.
 5. W polu tekstowym Folder zdalny wpisz nazwę sieciową komputera, na którym znajduje się folder udostępniany (poprzedzony dwoma ukośnikami „\\”) i nazwę folderu udostępnianego, a następnie ścieżkę do folderu głównego witryny. Tutaj wybiera się domyślny folder wwwroot.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk OK w oknie komunikatu wskazującym, że program Dreamweaver utworzy początkową pamięć podręczną witryny, jeśli się pojawi.
 8. W oknie Witryna kliknij ikonę Odśwież.

Rozwiązywanie problemów z dostępem

Powinno zostać nawiązane połączenie ze zdalnym folderem sieciowym. Jeśli nie skonfigurowano poprawnie definicji, prawdopodobnie pojawi się komunikat o błędzie wskazujący, że program Dreamweaver nie może wyświetlić folderu zdalnego dla bieżącej witryny, jak pokazano poniżej:

Jeśli ten komunikat się pojawi, sprawdź, czy wszystkie powyższe ustawienia zostały poprawnie wykonane na komputerze. Upewnij się również, że poprawnie skonfigurowano uprawnienia zdalnego folderu.

Więcej informacji na temat zezwoleń sieci i plików można znaleźć w dokumentacji systemu Windows.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji można znaleźć w artykule Jak zdefiniować witrynę w programie Dreamweaver (Technote 14028) i Definiowanie witryny używającej PAS/IIS lokalnie i FTP zdalnie (TechNote 15571).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?