Importowanie animowanych kompozycji do programu Dreamweaver

Informacje o importowaniu animowanych kompozycji do programu Dreamweaver i ustawianiu lokalizacji wyodrębnianych plików.

Do programu Dreamweaver można importować kompozycje z programu Animate (pliki OAM). Kompozycja jest wstawiana w miejscu, w którym znajduje się kursor.

Program Dreamweaver domyślnie wyodrębnia zawartość z pliku OAM do folderu o nazwie animation_assets. To domyślne położenie można zmienić w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu (Serwis > Nowy serwis).

Uwaga:

Nie są obsługiwane nazwy plików zawierające znaki dwubajtowe.

 1. Upewnij się, że kursor znajduje się w miejscu, w którym ma zostać wstawiona kompozycja Animate.

 2. Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Kompozycja animowana.

 3. Przejdź do folderu na komputerze lokalnym, który zawiera plik OAM. Otwórz ten plik. Animacja zostanie wstawiona w wybranym miejscu.

  Zawartość pliku OAM jest domyślnie wyodrębniana do folderu animation_assets. Tworzony jest podfolder o nazwie odpowiadającej nazwie pliku. Zawartość pliku OAM jest umieszczana w folderze Assets w tej lokalizacji.

  Aby zmienić domyślną lokalizację, w sekcji Serwis > Nowy serwis > Ustawienia zaawansowane wybierz opcję Zasoby Animate. W sekcji Folder zasobów zmień położenie wyodrębnianych plików.

  Uwaga:

  Kompozycje Animate można umieszczać na osobnych stronach niestanowiących części żadnego serwisu. Pliki zostaną wyodrębnione w lokalizacji danej strony.

  Uwaga:

  Jeśli plik OAM o nazwie manifest.xml zawiera specjalne znaki (np. znak „&”), takich kompozycji nie można umieścić w programie Dreamweaver. Upewnij się, że plik OAM o nazwie manifest.xml pomyślnie przechodzi walidację W3C.

 4. Aby otoczyć wstawiony plik OAM znacznikiem, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij plik w widoku Projekt prawym przyciskiem myszy. 

  2. Wybierz polecenie Otocz znacznikiem.

  3. W oknie dialogowym Otocz znacznikiem wybierz znacznik, który ma zostać użyty do otoczenia pliku.

 5. Podgląd wstawionej kompozycji Animate można wyświetlić w przeglądarce albo w widoku aktywnym.

Jeśli kompozycja Animate jest ma elastyczny układ, program Dreamweaver automatycznie zachowuje tę właściwość. 

Uwaga:

Nie można wstawić tych reagujących plików OAM więcej niż jeden raz na tej samej stronie HTML.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto