Konwertowanie katalogów Photoshop Elements na potrzeby wersji 64-bitowych

 • Wersja 13 i nowsze programu Elements Organizer nie wyświetla katalogów z wersji starszych niż Photoshop Elements 6.
 • Podczas przywracania kopii zapasowych katalogów Organizer z wersji starszych niż Photoshop Elements 6 konwersja katalogu kończy się niepowodzeniem.

Rozwiązanie: Użyj narzędzia Catalog Conversion

Uwaga:

Aby skonwertować starszy katalog na katalog programu Photoshop Elements 14, najpierw skonwertuj katalog na katalog Photoshop 13, a dopiero później na katalog Photoshop Elements 14. Więcej informacji można znaleźć w artykule Konwertowanie katalogów Photoshop Elements w wersji 5 lub starszej na katalog Photoshop Elements 14.

 1. Pobieranie narzędzia Catalog Conversion:

  Pobierz

 2. Wypakuj zawartość pobranego pliku archiwum do folderu na dysku twardym. 

 3. Kliknij dwukrotnie plik PSACatalogConverter.exe.

  Uwaga:

  Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie i nie można uruchomić aplikacji, możesz pobrać pakiet redystrybucyjny platformy Microsoft Visual C++ 2010 (x86) z tego miejsca. Po zainstalowaniu tego narzędzi ponownie uruchom plik PSACatalogConverter.exe.

 4. Kliknij przycisk Przeglądaj i znajdź źródłowy plik bazy danych katalogu .psa. Alternatywnie wpisz ścieżkę do źródłowego pliku katalogu.

  Uwaga:

  Aby znaleźć lokalizację katalogu, kliknij polecenie Pomoc w menu Informacje o systemie w programie Elements Organizer.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby określić folder docelowy skonwertowanego katalogu. Alternatywnie wpisz ścieżkę do folderu docelowego.

  Uwaga:

  Upewnij się, czy masz uprawnienia zapisu w folderze docelowym.

 6. Kliknij przycisk Konwertuj.

 7. Po zakończeniu procesu konwersji w folderze docelowym zostaną zapisane plik .pse13db oraz pamięć podręczna miniatur.

 8. Uruchom program Elements Organizer, wybierz polecenia Plik > Zarządzaj katalogami > wybierz pozycję Lokalizacja własna i przejdź do nowej lokalizacji, aby otworzyć skonwertowany katalog.

Uwaga:

Jeżeli konwersja nie powiedzie się, otwórz katalog w wersji programu Elements Organizer, w której został utworzony, i wybierz polecenia Plik > Zarządzaj katalogami > Napraw/optymalizuj.

Konwertowanie katalogów Photoshop Elements w wersji 5 lub starszej na katalog Photoshop Elements w wersji 14 lub nowszej

 1. Pobierz program Photoshop Elements 13. Można pobrać wersję próbną, używając tego łącza

 2. Skonwertuj katalog na katalog Photoshop Elements 13, jak przedstawiono w części Rozwiązanie: Użyj narzędzia Catalog Conversion.

 3. W programie Photoshop Elements w wersji 14 lub nowszej wybierz polecenia Plik > Zarządzaj katalogami > Konwertuj.

  Znajdź katalog Photoshop Elements 13 i kliknij przycisk Konwertuj. Katalog można teraz otworzyć w bieżącej wersji programu Photoshop Elements. 

Konwertowanie kopii zapasowych katalogów

Użyj programu Photoshop Elements, aby pracować z kopiami zapasowymi katalogów z programu Photoshop w wersji 5 lub starszej.  

 1. Przywróć kopię zapasową w programie Photoshop Elements.

 2. Zamknij program Elements Organizer i przejdź do lokalizacji katalogu przywróconego w punkcie 1. W tym folderze jest plik bazy danych katalogu .psa.

 3. Uruchom narzędzie Catalog Conversion i jako plik źródłowy wybierz lokalizację przywróconego pliku .psa.

 4. Wybierz folder docelowy konwersji.

 5. W folderze docelowym zostanie utworzony plik .pse13db. Skopiuj zawartość folderu docelowego. Wklej ją w folderze, w którym przywrócony został katalog programu Photoshop Elements (ścieżka taka sama jak w punkcie 2).

 6. Uruchom program Elements Organizer i wybierz polecenia Plik > Zarządzaj katalogami > Lokalizacja własna, aby wybrać skonwertowany katalog.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online