Zbieranie danych dzienników Charles Proxy w celu debugowania problemów z logowaniem jednokrotnym w aplikacjach mobilnych Creative Cloud

Dowiedz się, jak zbierać dane dziennika Charles Proxy, aby debugować problemy z tożsamością w aplikacjach mobilnych Creative Cloud.

Omówienie

Dzienniki aplikacji analizatora pakietów Charles Web Debugging Proxy umożliwiają debugowanie problemów z tożsamością w aplikacjach mobilnych Adobe Creative Cloud.

Procedura zbierania danych dzienników Charles Proxy

Aby zebrać dane dzienników Charles Proxy, wykonaj poniższe kroki.

Pobierz i zainstaluj program Charles Proxy. 

 1. Podłącz laptopa do sieci przewodowej.
 2. Otwórz ustawienia udostępniania dla urządzenia.
 3. Wybierz opcję Udostępnianie Internetu.

 1. Znajdź sieć, którą udostępniasz.
 2. Wprowadź hasło (jeśli konfigurujesz uwierzytelnianie)
  1. W systemie Android:
   1. Zaznacz pole wyboru Opcje zaawansowane.

b. W polu Serwer proxy wybierz opcję Ręcznie.

c. W polu Nazwa hosta serwera proxy wpisz adres IP swojego komputera;

d. W polu Port serwera proxy wprowadź wartość 8888.

 

e. Kliknij przycisk Zapisz.

b. W systemie iOS:

a. Przejdź do ustawienia Ustawienia > Wi-Fi.

           b. Połącz się ze swoją siecią.

c. Po nawiązaniu połączenia kliknij połączenie.

d. W polu Serwer proxy HTTP wybierz opcję Ręcznie.

e. W polu Serwer wprowadź adres IP swojego komputera.

f. W polu Port wprowadź wartość 8888.

 1. Upewnij się, że zaufany certyfikat Charles Proxy nie jest jeszcze zainstalowany. Jeśli jest zainstalowany, lecz przesyłanie SSL przez serwer proxy nie działa, usuń istniejący certyfikat. Następnie wykonaj poniższe czynności.
 2. Na komputerze przejdź do opcji Help > SSL Proxying > Install Charles Root Certificate, aby zainstalować certyfikat główny Charles na urządzeniu mobilnym lub zdalnej przeglądarce.

3. W przeglądarce urządzenia otwórz link wskazany w oknie dialogowym (chls.pro/ssl) i pomiń konfigurację serwera proxy.

4. Zezwól na pobranie certyfikatu i zainstaluj certyfikat.

 1. Otwórz program Charles Proxy, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
 2. Otwórz przeglądarkę urządzenia mobilnego i przejdź do jakiejś witryny.
 3. Udziel dostępu po wyświetleniu informacji, że urządzenie próbuje połączyć się z siecią.
 4. Ruch urządzenia mobilnego powinien być teraz widoczny w dzienniku Charles Sequence.
 1. Otwórz aplikację.
 2. Przejdź do ekranu logowania.
 3. W programie Charles Proxy określ hosta IMS używanego przez aplikację.

4. Przejdź do ustawienia Proxy > SSL Proxying Setting i dodaj określonego hosta (ims-na1.adobelogin.com) przy użyciu portu 443.

5. Powinna istnieć możliwość wyświetlenia niezaszyfrowanych żądań dla punktu końcowego.

 1. Przejdź do opcji Tools > Rewrite.
 2. Wykonaj następującą konfigurację:

 1. Otwórz aplikację mobilną.
 2. Przejdź do ekranu logowania. Sprawdź, czy pojawi się monit o zalogowanie się przy użyciu lokalnej instancji IMS.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?