Usługi chmury i aplikacje dla pojedynczych użytkowników

Pomoc i rozwiązywanie problemów

Często zadawane pytania

Jakie opcje licencjonowania zbiorowego są dostępne przy zakupie produktów Adobe?

Programy zakupowe firmy Adobe umożliwiają zakup i wdrażanie produktów firmy Adobe w ramach organizacji oraz zarządzanie tym produktami.

  • Adobe Value Incentive Plan udostępnia opłacalny, prosty sposób wdrażania zawsze aktualnych wersji subskrypcji Creative Cloud i Acrobat DC w całym przedsiębiorstwie. Uzyskanie statusu VIP Select pozwala w pełni wykorzystać korzyści z udziału w programie VIP.
  • Firma Adobe oferuje globalne upusty cenowe dla organizacji non-profit w ramach programów VIP (Value Incentive Plan) oraz TLP (Transactional Licensing Program).  Sprawdź, czy Twoja organizacja może skorzystać ze specjalnych cen dla organizacji non-profit oferowanych przez firmę Adobe. 
  • Osoby przebywające w Chińskiej Republice Ludowej mogą zapoznać się z listą popularnych pytań dotyczących subskrypcji licencji w ramach programu Value Incentive Plan (VIP).

Co to jest Creative Cloud dla przedsiębiorstw?

Ten dokument zawiera omówienie oferty Adobe Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Czy w serwisie Admin Console można tworzyć administratorów o różnych rolach?

Dzięki Adobe Admin Console przedsiębiorstwa mogą definiować elastyczną hierarchię administracyjną w celu precyzyjnego zarządzania dostępem do produktów Adobe i korzystaniem z nich.

Czy do produktów i usług Adobe można się logować z użyciem mechanizmów SSO (Single Sign-On)?

Serwis Admin Console udostępnia użytkownikom planów dla przedsiębiorstw opcję uwierzytelniania się w produktach Adobe objętych ich subskrypcją z użyciem istniejącego już w przedsiębiorstwie systemu zarządzania identyfikatorami z obsługą pojedynczego logowania (SSO). Tu można znaleźć informacje o planowaniu i konfigurowaniu logowania SSO w przedsiębiorstwie.

Czy pliki przedsiębiorstwa są zabezpieczone i szyfrowane?

Wszystkie pliki i zasoby w ramach usług Creative Cloud i Document Cloud są szyfrowane. Można wprowadzić również dodatkowe warstwy kontroli i bezpieczeństwa, uzyskując od Adobe dedykowany klucz szyfrowania dla wszystkich lub tylko niektórych domen w przedsiębiorstwie.

Admin Console

Jak rozpocząć pracę w serwisie Admin Console?

Admin Console to miejsce, w którym wykonuje się wszystkie działania administracyjne. Mogą z niego korzystać osoby, które otrzymały wiadomość e-mail z zaproszeniem do pełnienia roli administratora dla swojej organizacji. Zaproszenie to trzeba zaakceptować, zanim będzie można uzyskać dostęp do serwisu Admin Console. Jeśli zostało już zaakceptowane, można rozpocząć pracę. Nie jesteś administratorem subskrypcji przedsiębiorstwa? Tu znajdziesz informacje o logowaniu się za pomocą identyfikatora Enterprise ID.

Jakie role administracyjne są dostępne w serwisie Admin Console?

Za pomocą serwisu Adobe Admin Console przedsiębiorstwo może definiować elastyczną hierarchię administracyjną w celu precyzyjnego zarządzania dostępem do produktów Adobe i korzystaniem z nich.

W jaki sposób zarządza się użytkownikami i produktami za pomocą serwisu Admin Console?

Funkcje zarządzania użytkownikami umożliwiają tworzenie, wyszukiwanie, aktualizowanie i usuwanie kont użytkowników. Konta te uprawniają użytkowników końcowych w przedsiębiorstwie do korzystania z produktów i usług Adobe.

Przedsiębiorstwo nabywa plany subskrypcyjne Adobe, które umożliwiają dostęp do różnych produktów i usług. Tu można znaleźć szczegółowe informacje o optymalizacji wykorzystania tych planów i usług.

Czy można monitorować status usług Adobe i sprawdzać informacje o planowanych pracach serwisowych?

Tutaj są dostępne aktualne i historyczne dane na temat dostępności i wydajności usług Adobe.

Identyfikatory

Jakie są obsługiwane typy identyfikatorów?

Adobe stosuje bazowy system zarządzania identyfikatorami, który służy do uwierzytelniania użytkowników i potwierdzania ich uprawnień. Identyfikatory użytkowników należy zaplanować i skonfigurować zgodnie z wymaganiami przedsiębiorstwa. Dostępne typy identyfikatorów to Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID.

Jak tworzy się identyfikatory Enterprise ID?

Użytkownicy końcowi nie mogą sami tworzyć identyfikatorów Enterprise ID. Tylko administratorzy mogą dodawać użytkowników do zarządzanej przez siebie struktury organizacyjnej (organizacji).

Czy serwis Admin Console obsługuje jednokrotne logowanie (SSO)?

Admin Console oferuje wyjątkowe funkcje obsługi różnych metod identyfikacji użytkownika, w tym identyfikatorów Federated ID / identyfikatorów jednokrotnego logowania (Single Sign-On). Obsługa ta obejmuje integrację z szeregiem usług IdP (dostawcy tożsamości) w standardzie SAML2.0.

Użytkownicy planów dla przedsiębiorstw mogą uwierzytelniać się w produktach Adobe objętych ich subskrypcją z użyciem istniejącego już w przedsiębiorstwie systemu zarządzania identyfikatorami z obsługą pojedynczego logowania (SSO) — tu można znaleźć więcej informacji na ten temat.

Czy można zautomatyzować czynności związane z zarządzaniem użytkownikami?

Narzędzie Synchronizacja użytkowników umożliwia łatwe synchronizowanie użytkowników w Adobe Admin Console na podstawie istniejących schematów kont w usługach katalogowych (np. Microsoft Active Directory). Pobierz lub forkuj proste narzędzie open source w języku Python: narzędzie Synchronizacja użytkowników (User Sync) w serwisie github.

Interfejs User Management API zapewnia dostęp do kont użytkowników Adobe, które są powiązane z przedsiębiorstwem. Funkcje dostarczane przez ten interfejs API można zintegrować z aplikacjami i procesami w przedsiębiorstwie.

Użytkownicy i grupy

Jak zaprasza się użytkowników do serwisu Admin Console?

Administratorzy działu informatycznego mogą korzystać z funkcji zarządzania użytkownikami, aby tworzyć, wyszukiwać, aktualizować i usuwać konta użytkowników. Konta te uprawniają użytkowników końcowych w przedsiębiorstwie do korzystania z produktów i usług Adobe.

W jaki sposób przypisuje się użytkownikom licencje?

Nabywając produkt od Adobe, uzyskujesz na niego licencję. Licencja to prawo do używania oprogramowania i usług Adobe. Na podstawie licencji uwierzytelnia się i aktywuje produkty na komputerach użytkowników.

Co należy zrobić w przypadku przejścia z subskrypcji zespołowej (VIP) na umowę ETLA?

Aby uniknąć przerwy w dostępie użytkowników końcowych do produktów w przypadku migracji z subskrypcji zespołowej (VIP) na umowę ETLA, należy przypisać im licencje w serwisie Adobe Admin Console przed upływem bieżącego okresu obowiązywania subskrypcji VIP.