Usługi chmury i aplikacje dla pojedynczych użytkowników

Pomoc i rozwiązywanie problemów

Programy zakupowe firmy Adobe umożliwiają zakup i wdrażanie produktów Adobe oraz zarządzanie tym produktami w przedsiębiorstwie.

  • Program Adobe Value Incentive Plan udostępnia opłacalny, prosty sposób wdrażania zawsze aktualnych wersji subskrypcji Creative Cloud i Acrobat DC w całym przedsiębiorstwie. Uzyskanie statusu VIP Select pozwala w pełni wykorzystać korzyści z udziału w programie VIP.
  • Firma Adobe oferuje globalne upusty cenowe dla organizacji non-profit w ramach programów VIP (Value Incentive Plan) oraz TLP (Transactional Licensing Program).  Sprawdź, czy Twoja organizacja może skorzystać ze specjalnych cen dla organizacji non-profit oferowanych przez firmę Adobe. 
  • Osoby przebywające w Chińskiej Republice Ludowej mogą zapoznać się z listą popularnych pytań dotyczących subskrypcji licencji w ramach programu Value Incentive Plan (VIP).

Ten dokument zawiera omówienie oferty Adobe Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Dzięki serwisowi Admin Console przedsiębiorstwa mogą definiować elastyczną hierarchię administracyjną w celu precyzyjnego zarządzania dostępem do produktów Adobe i korzystaniem z nich.

Serwis Admin Console udostępnia użytkownikom planów dla przedsiębiorstw opcję uwierzytelniania się w produktach Adobe objętych ich subskrypcją z użyciem istniejącego już w przedsiębiorstwie systemu zarządzania identyfikatorami z obsługą pojedynczego logowania (SSO). Tu można znaleźć informacje o planowaniu i konfigurowaniu logowania SSO w przedsiębiorstwie.

Wszystkie pliki i zasoby w ramach usług Creative Cloud i Document Cloud są szyfrowane. Można wprowadzić również dodatkowe warstwy kontroli i bezpieczeństwa, uzyskując od Adobe dedykowany klucz szyfrowania dla wszystkich lub tylko niektórych domen w przedsiębiorstwie.

Admin Console to miejsce, w którym wykonuje się wszystkie działania administracyjne. Mogą z niego korzystać osoby, które otrzymały wiadomość e-mail z zaproszeniem do pełnienia roli administratora dla swojej organizacji. Zaproszenie to trzeba zaakceptować, zanim będzie można uzyskać dostęp do serwisu Admin Console. Jeśli zostało już zaakceptowane, można rozpocząć pracę. Nie jesteś administratorem subskrypcji przedsiębiorstwa? Tu podano informacje o logowaniu się za pomocą identyfikatora Enterprise ID.

Za pomocą serwisu Adobe Admin Console przedsiębiorstwo może definiować elastyczną hierarchię administracyjną w celu precyzyjnego zarządzania dostępem do produktów Adobe i korzystaniem z nich.

Funkcje zarządzania użytkownikami umożliwiają tworzenie, wyszukiwanie, aktualizowanie i usuwanie kont użytkowników. Dzięki tym kontom użytkownicy końcowi w Twoim przedsiębiorstwie mają uprawnienia do korzystania z produktów i usług Adobe.

Przedsiębiorstwo nabywa plany subskrypcyjne Adobe, które umożliwiają dostęp do różnych produktów i usług. Tu można znaleźć szczegółowe informacje o optymalizacji wykorzystania tych planów i usług.

Tutaj są dostępne aktualne i historyczne dane na temat dostępności i wydajności usług Adobe.

Adobe stosuje bazowy system zarządzania identyfikatorami, który służy do uwierzytelniania użytkowników i potwierdzania ich uprawnień. Identyfikatory użytkowników należy zaplanować i skonfigurować zgodnie z wymaganiami przedsiębiorstwa. Dostępne typy identyfikatorów to Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID.

Użytkownicy końcowi nie mogą sami tworzyć identyfikatorów Enterprise ID. Tylko administratorzy mogą dodawać użytkowników do zarządzanej przez siebie struktury organizacyjnej (organizacji).

Admin Console oferuje wyjątkowe funkcje obsługi różnych metod identyfikacji użytkownika, w tym identyfikatorów Federated ID / identyfikatorów jednokrotnego logowania (Single Sign-On). Obsługa ta obejmuje integrację z szeregiem usług IdP (dostawcy tożsamości) w standardzie SAML2.0.

Użytkownicy planów dla przedsiębiorstw mogą uwierzytelniać się w produktach Adobe objętych ich subskrypcją z użyciem istniejącego już w przedsiębiorstwie systemu zarządzania identyfikatorami z obsługą pojedynczego logowania (SSO) — tu można znaleźć więcej informacji na ten temat.

Narzędzie Synchronizacja użytkowników umożliwia łatwe synchronizowanie użytkowników w Adobe Admin Console na podstawie istniejących schematów kont w usługach katalogowych (np. Microsoft Active Directory). Informacje o automatyzacji procesu zarządzania użytkownikami w organizacji podano w artykule Konfigurowanie narzędzia Synchronizacja użytkowników.

Interfejs User Management API zapewnia dostęp do kont użytkowników Adobe, które są powiązane z przedsiębiorstwem. Funkcje dostarczane przez ten interfejs API można zintegrować z aplikacjami i procesami w przedsiębiorstwie.

Administratorzy działu informatycznego mogą korzystać z funkcji zarządzania użytkownikami, aby tworzyć, wyszukiwać, aktualizować i usuwać konta użytkowników. Dzięki tym kontom użytkownicy końcowi w Twoim przedsiębiorstwie mają uprawnienia do korzystania z produktów i usług Adobe. 

Nabywając produkt od Adobe, uzyskujesz na niego licencję. Licencja to prawo do używania oprogramowania i usług Adobe. Na podstawie licencji uwierzytelnia się i aktywuje produkty na komputerach użytkowników.

Aby uniknąć przerwy w dostępie użytkowników końcowych do produktów w przypadku migracji z subskrypcji zespołowej (VIP) na umowę ETLA, należy przypisać im licencje w serwisie Adobe Admin Console przed upływem bieżącego okresu obowiązywania subskrypcji VIP.

Forum

Forum dla administratorów subskrypcji dla przedsiębiorstw i zespołów.