Platforma uniwersalna systemu Windows (UWP) to platforma programistyczna firmy Microsoft dla aplikacji systemu Windows 10. Platforma jest stale ulepszana przez firmę Microsoft. Obejmuje to szereg ulepszeń wprowadzonych dla systemu Windows Redstone 2 (Creators Update: 15063) nad Redstone 1 (Anniversary Update: 14393). Podczas wdrażania pakietów zawierających aplikacje UWP dla użytkowników w organizacji mogą wystąpić pewne problemy z instalacją i deinstalacją.

Ten dokument zawiera listę problemów, które mogą wystąpić podczas wdrażania pakietów zawierających program Adobe XD zbudowany na platformie UWP. Te problemy nie uniemożliwią użytkownikom korzystania z programu Adobe XD, ale warto wiedzieć o potencjalnych problemach i sposobach ich obejścia, aby zapewnić użytkownikom bezproblemowe działanie.

Zalecamy również zapoznanie się z wymaganiami systemowymi.

Uwaga:

Program Adobe XD for Enterprises jest obsługiwany w systemie Windows Redstone 2 (Creators Update: 15063) i nowszych.

Instalacja

Ta sekcja omawia znane problemy z instalacją i ograniczenia, które można napotkać podczas wdrażania pakietów zawierających program Adobe XD.

Aplikacja nie jest instalowana w lokalizacji niestandardowej

Podczas wdrażania pakietu na komputerze hosta można określić lokalizację, w której mają być instalowane aplikacje zawarte w pakiecie. Jednak jeśli program Adobe XD jest dołączony do pakietu, jest on instalowany we wstępnie zdefiniowanej lokalizacji na komputerze hosta. Nie można wybrać lokalizacji katalogu do zainstalowania programu Adobe XD.

Jeśli podczas instalowania pakietu wybierzesz dysk inny niż dysk C, zostanie również utworzone połączenie z tym folderem w następującej lokalizacji:

C:\Program Files\WindowsApps

Nie można użyć programu Remote Update Manager do aktualizacji aplikacji

Nie można zaktualizować programu Adobe XD za pomocą narzędzia Remote Update Manager.

Błąd podczas instalacji starszej wersji aplikacji

Nie można zainstalować lub przywrócić starszej wersji programu Adobe XD, jeśli na komputerze użytkownika końcowego jest już zainstalowana nowsza wersja aplikacji. W tym przypadku proces instalacji zwraca ogólny błąd 191 dla błędu instalacji programu Adobe XD. Aby sprawdzić szczegóły błędu, należy użyć Podglądu zdarzeń systemu Windows.

Z tego powodu zaleca się, aby nie używać wielu wersji programu Adobe XD w tym samym pakiecie podczas korzystania z programu Creative Cloud Packager.

Aby obejść ten problem, jeśli chcesz zainstalować starszą wersję programu Adobe XD na komputerze użytkownika końcowego, musisz najpierw odinstalować nowszą wersję.

Aplikacja nie jest zainstalowana w określonym języku

Podczas tworzenia pakietu można wybrać język, w którym pakiet jest wdrażany. Jeśli jednak pakiet zawiera program Adobe XD, gdy użytkownik uruchamia aplikację, język aplikacji jest wybierany podczas uruchamiania z ustawień regionalnych komputera hosta. Dzieje się tak, ponieważ aplikacje UWP nie są zainstalowane w określonym języku.

Aplikacja nie uruchamia się, jeśli pakiet jest zainstalowany na dyskach innych niż NTFS

Jeśli pakiet zawierający program Adobe XD jest wdrożony na dysku innym niż NTFS (FAT32, exFAT), zainstalowana aplikacja nie uruchamia się.

Program Adobe XD nie jest dostępny we wszystkich profilach Windows

Jeśli Twoja organizacja tworzy obrazy z komputera z systemem Windows (używając SysPrep lub Norton Ghost) po zainstalowaniu programu XD na tym komputerze, nie będzie on dostępny we wszystkich profilach Windows. W przypadku Norton Ghost program XD będzie dostępny tylko dla pierwszego użytkownika, który zaloguje się do komputera. W przypadku SysPrep program XD będzie dostępny tylko dla konta użytkownika, które zostało użyte do jego instalacji.

Dezinstalacja

Ta sekcja omawia znane problemy i ograniczenia, które można napotkać podczas odinstalowywania programu Adobe XD.

Użytkownicy nie mogą odinstalować aplikacji zainstalowanej przy użyciu narzędzia SCCM

Po tym, jak administrator użyje narzędzia SCCM do zainstalowania pakietu, użytkownik odinstaluje program Adobe XD, który został zainstalowany jako część pakietu. Jeśli użytkownik wyloguje się z komputera, a następnie zaloguje się ponownie, program Adobe XD jest nadal dostępny. Użytkownik nie może odinstalować aplikacji.

Aby obejść ten problem, administrator musi odinstalować pakiet za pomocą narzędzia SCCM.

Problem z odinstalowaniem tego samego pakietu przez wielu użytkowników

Na przykład instalujesz pakiet zawierający program Adobe XD na komputerze dla wielu użytkowników. Jeśli jeden użytkownik odinstaluje pakiet, inni użytkownicy na tym komputerze nie będą mogli odinstalować tego pakietu.

W celu obejścia problemu:

  • Użyj funkcji Odinstaluj pakiet, aby odinstalować pakiet.
  • Administrator odinstalowuje pakiet za pomocą narzędzia SCCM.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online