Jak ustalić, które wersje aplikacji Adobe są zainstalowane

Czasami konieczne jest uzyskanie jasnego i zwięzłego raportu pokazującego wersje aplikacji Adobe, które są zainstalowane na komputerze z systemem macOS lub Windows. Można to zrobić ręcznie, ale może być również konieczne uzyskanie tych informacji w formacie tekstowym w celu przetworzenia za pomocą skryptu lub centralnego zbierania danych. W tym artykule opisano sposoby zbierania tych danych.

Windows

Uruchom następujące polecenie w powłoce PowerShell, aby wyświetlić listę aplikacji Adobe i ich numery wersji:

Get-ItemProperty HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate | Format-Table –AutoSize | findstr Adobe

macOS

Uruchom następujące polecenie w terminalu, aby wyświetlić listę; może nastąpić przekierowanie do pliku lub do innej aplikacji w celu dalszego przetwarzania; możliwe jest również uzyskanie danych wyjściowych w formacie XML:

system_profiler SPApplicationsDataType

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?