Problem (Tylko dla systemu Windows)

Jeśli program Lightroom Classic 8.2 jest zainstalowany na komputerze używającym Licencjonowania ograniczonego do funkcji (FRL), program nie uruchamia się i wyświetla następujący komunikat o błędzie:

Produkt nie ma licencji

Uwaga:

Problem występuje na nowym komputerze, na którym nie zainstalowano wcześniej pakietów licencji typu FRL.

Rozwiązanie

  1. Uruchom inną aplikację Creative Cloud, którą zainstalowano na komputerze użytkownika końcowego za pomocą pakietu FRL. W razie potrzeby należy wdrożyć nowy pakiet FRL, zawierający dowolną inną aplikację Creative Cloud.
  2. Uruchom program Lightroom Classic 8.2.

Program Lightroom uruchomi się pomyślnie.