Problem z uruchomieniem programu Lightroom Classic 8.2 na licencji FRL

Problem (tylko system Windows)

Jeśli program Lightroom Classic 8.2 zainstalowano na komputerze przy użyciu opcji Ograniczenia licencyjne funkcji (FRL), program Lightroom nie uruchamia się i wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

Uwaga:

Ten problem występuje na nowym komputerze, na którym nie instalowano wcześniej pakietów FRL.

Rozwiązanie

  1. Uruchom dowolną inną aplikację Creative Cloud, która była wcześniej zainstalowana na komputerze użytkownika końcowego przy użyciu pakietu FRL. W razie potrzeby wdróż nowy pakiet FRL, który zawiera dowolną inną aplikację Creative Cloud.
  2. Uruchom program Lightroom Classic 8.2.

Program Lightroom uruchomi się pomyślnie.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?