Informacje o licencjach urządzeń współużytkowanych | Znane problemy

W tym dokumencie opisano znane problemy, z którymi mogą się spotkać administratorzy lub użytkownicy końcowi korzystający z licencji urządzeń współużytkowanych (licencji SDL) na produkty Adobe.

Tam, gdzie ma to zastosowanie podano rozwiązanie lub obejście problemu.

Uwaga:

Adobe pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem zarówno tych, jak i wszelkich innych problemów. Dziękujemy za cierpliwość i mamy nadzieję, że niezwłocznie uda się znaleźć rozwiązania.

Adobe Express — problemy z identyfikatorami Enterprise ID / Federated ID

  • Jeśli użytkownik korzysta z subskrypcji Adobe Express dla sektora edukacji (Adobe Express dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych lub Adobe Express dla uczelni) i loguje się na komputerze z licencją urządzeń współużytkowanych (licencją SDL), program Lightroom się nie uruchamia. W związku z tym zalecamy korzystanie z aplikacji Lightroom Classic.
  • Użytkownicy Adobe Express mający identyfikator Enterprise ID lub Federated ID mogą korzystać tylko z planu startowego XD, ale nie z pełnego planu płatnego.

Użytkownicy mający licencję imienną na plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud i pełny dostęp do płatnych wersji produktów na każdym urządzeniu — także na urządzeniach współużytkowanych — nie spotkają się z opisanym powyżej problemem w produkcie Adobe Express.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online