Ogólne warunki użytkowania Adobe: Aktualizacje i szczegóły

Zmiana Ogólnych warunków użytkowania Adobe

Dla klientów Document Cloud i Creative Cloud

Ta aktualizacja Ogólnych warunków użytkowania Adobe (Warunki) wyjaśnia, że zawartość przechowywana przez użytkowników w Document Cloud i Creative Cloud dla zespołów lub przestrzeń dyskowa dla przedsiębiorstw może być kontrolowana przez Firmę udostępniającą plan (Warunki biznesowe).

  • Jeśli otrzymano usługę Document Cloud, Creative Cloud dla zespołów lub plan dla przedsiębiorstw od Firmy (np. organizacja, taka jak firma, jednostka rządowa lub instytucja edukacyjna), wówczas repozytorium przestrzeni dyskowej powiązane z takim planem jest Profilem biznesowym. Taka Firma może kontrolować Twój Profil Firmy i całą zawartość, którą w nim przechowujesz.
  • Twoja zawartość przechowywana w przestrzeni dyskowej dla firm pozostanie niedostępna dla innych członków Twojego zespołu, chyba że im ją udostępnisz.
  • Zawartość i pliki przechowywane poza przestrzenią dyskową dla firm, takie jak dysk twardy lub inne usługi przestrzeni dyskowej w chmurze (na przykład.Dropbox, Google Drive, OneDrive) nie są objęte aktualizacją Warunków.
  • Jeśli jesteś użytkownikiem Document Cloud, zasoby Adobe Acrobat Sign pozostaną częścią profilu, któremu przyznano uprawnienie Acrobat Sign, i nie można ich przenieść w inny sposób.
Uwaga:

Aby nadal korzystać z aplikacji i usług Creative Cloud lub Document Cloud, musisz zaakceptować zaktualizowane Warunki.

Dla klientów usługi Adobe Stock

Jeśli jesteś użytkownikiem Creative Cloud dla zespołów, który ma indywidualny plan z usługą Stock (na przykład subskrypcję lub pakiety punktów), nie przeniesiemy żadnego z Twoich istniejących limitów, punktów ani historii licencji z Twojego profilu osobistego do profilu biznesowego, chyba że o to poprosisz lub to zatwierdzisz. Możesz przejść na stronę stock.adobe.com/migrate, aby rozpocząć proces przenoszenia, gdy będzie on dostępny.

Uwaga:

Jeśli zdecydujesz się przenieść zawartość usługi Stock z profilu osobistego do profilu biznesowego, musisz również przenieść swój limit i punkty. Podobnie jeśli zdecydujesz się przenieść limity i punkty usługi Stock, musisz również przenieść do profilu biznesowego Twoją historię licencji. Więcej informacji podano w następującym artykule: (https://helpx.adobe.com/stock/help/business-profiles-adobe-stock.html).

Częste pytania

Tak. Pod warunkiem, że masz plan biznesowy Creative Cloud i Document Cloud dla zespołów lub przestrzeń dyskową dla przedsiębiorstw.

W przypadku korzystania wyłącznie z usługi Experience Cloud Warunki biznesowe nie mają zastosowania.

Tak. Po zaakceptowaniu zmienionych Warunków można w dowolnym momencie usunąć osobistą zawartość z konta Creative Cloud lub Document Cloud dla zespołów lub przedsiębiorstw. Do czasu usunięcia tej zawartości będzie ona dostępna dla firmy, która dostarczyła Ci licencję. 

Oto często zadawane pytania (https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/update-terms-of-use.html#export-assets), które pomogą Ci przenieść zawartość osobistą z przestrzeni dyskowej dla zespołów lub przedsiębiorstw, odpowiednio Creative Cloud lub Document Cloud.

Jeśli niepokoi Cię, że organizacja dostarczająca plan może mieć dostęp do Twojej zawartości przechowywanej w przestrzeni dyskowej Creative Cloud lub Document Cloud dla zespołów lub przedsiębiorstw oraz mieć kontrolę nad tą zawartością, masz do dyspozycji następujące dwie opcje:

  • Możesz przenieść całą zawartość osobistą z przestrzeni dyskowej Creative Cloud lub Document Cloud dla zespołów lub przedsiębiorstw, jak opisano powyżej; lub
  • Jeśli obecnie masz osobisty adres e-mail powiązany z kontem Creative Cloud lub Document Cloud dla zespołów lub przedsiębiorstw, możesz poprosić administratora zespołu lub przedsiębiorstwa o przeniesienie przypisania planu na służbowy adres e-mail. W ten sposób, tylko dla Creative Cloud, Twój obecny (osobisty) adres e-mail zostanie powiązany z bezpłatnym kontem Creative Cloud lub płatnym planem osobistym (jeśli go posiadasz). Obecna zawartość pozostanie na tym koncie osobistym.

Tak. Zawartość osobistą można usunąć z przestrzeni dyskowej Creative Cloud dla zespołów lub przedsiębiorstw (https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/delete-files-permanently.html). Zawartość osobistą można również usunąć z przestrzeni dyskowej Document Cloud dla zespołów lub przedsiębiorstw (https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/delete-files-permanently.html#permanently-delete-dc-files).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?