Aktualizacja certyfikatu SSO

Jeśli w serwisie Adobe Admin Console skonfigurowano funkcję logowania jednokrotnego na potrzeby usługi IdP, ale użytkownicy końcowi nie mogą się zalogować do aplikacji i usług Adobe, certyfikat SAML mógł wygasnąć.

Problem

Występuje jeden z następujących problemów:

  • Użytkownicy zostali wylogowani i nie mogą się zalogować do aplikacji internetowych, mobilnych ani stacjonarnych Adobe Creative Cloud
  • Podczas próby logowania użytkownicy widzą błędy
  • Administrator nie może dodawać ani usuwać użytkowników lub profilów produktowych ani zarządzać nimi
  • Organizacja chce odnowić certyfikat SAML, który wkrótce wygaśnie

Komunikat o błędzie

Podczas próby logowania użytkownicy końcowi widzą komunikaty o błędach podobne do następujących:
  • Niepowodzenie sprawdzania poprawności certyfikatu SAML
  • Podpis cyfrowy w odpowiedzi SAML nie został zweryfikowany za pomocą certyfikatu usługi IdP

Rozwiązanie

Jeśli certyfikaty wygasły lub wkrótce wygasną, można zaktualizować konfigurację federacji bezpośrednio za pomocą serwisu Admin Console. Certyfikaty SAML zostaną zaktualizowane wraz z konfiguracją SAML.

Zaloguj się w serwisie Adobe Admin Console i wykonaj procedurę migracji na nową usługę uwierzytelniania.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto