Ogólne warunki użytkowania Adobe: Synchronizacja i proces

Adobe wprowadza zmiany w Warunkach użytkowania zmierzające do usprawnienia sposobu, w jaki pojedynczy użytkownicy i organizacje będą w przyszłości przechowywać, zabezpieczać zawartość, zarządzać nią i prowadzić współpracę nad projektami kreatywnymi. Pełną wersję podglądu zmienionych Warunków użytkowania można znaleźć tutaj. Firma Adobe dodała wyjaśnienie, że dostęp do zawartości przechowywanej w ramach planów Creative Cloud dla zespołów i przedsiębiorstw oraz kontrolę nad nią ma organizacja (co może oznaczać przedsiębiorstwo komercyjne albo instytucję, np. edukacyjną lub administracji publicznej), która udostępnia użytkownikowi taki plan.

W ciągu kilku miesięcy po wejściu w życie zaktualizowanych Warunków planujemy wprowadzić kilka zmian w produktach, aby poprawić kontrolę biznesową zawartości przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności wykorzystania przestrzeni dyskowej Creative Cloud przez Twój zespół. Aktualizacje produktów mogą obejmować nowe funkcje w Adobe Admin Console:

  • Ułatwienie firmom odzyskiwania zasobów przechowywanych w przestrzeni dyskowej Creative Cloud dla zespołów i przedsiębiorstw, gdy pracownicy opuszczają organizację.
  • Łączenie pojemności przestrzeni dyskowej użytkowników w połączoną przestrzeń dyskową dla firmy.
  • Zapewnienie każdemu aktywnemu użytkownikowi przeglądu wykorzystania przestrzeni dyskowej firmy.

Częste pytania

Zaktualizowane Warunki wchodzą w życie 16 kwietnia 2020 r., a użytkownicy zostaną poproszeni o zaakceptowanie ich w celu dalszego korzystania z aplikacji i usług Creative Cloud.

Aktualizacje Warunków użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników posiadających konto Adobe ID, co oznacza:

  • Wszyscy użytkownicy korzystający z planu Creative Cloud dla zespołów.
  • Niektórzy użytkownicy korzystający z planu Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Użytkownicy, którzy mają tylko identyfikatory Federated lub Enterprise ID na kontach Creative Cloud dla przedsiębiorstw ETLA lub VIP, są wyłączeni z aktualizacji Warunków użytkowania i nie muszą akceptować żadnych zaktualizowanych Warunków.

Przed zaakceptowaniem zaktualizowanych Warunków 16 kwietnia 2020 r. Adobe wyśle wiadomości e-mail do wszystkich zespołów i przedsiębiorstw, których dotyczą zmiany (w tym administratorów). Wiadomości e-mail będą zawierały najważniejsze zmiany w Warunkach użytkowania związane z usługą Creative Cloud dla zespołów lub pamięcią masową dla przedsiębiorstw; oraz poinformują użytkowników, że przed zaakceptowaniem zaktualizowanych Warunków mogą chcieć przenieść zawartość osobistą z usługi Creative Cloud dla zespołów lub pamięci korporacyjnej, wraz z instrukcjami, jak to zrobić.

Ponieważ jesteś administratorem, chcemy mieć pewność, że masz pełny kontekst nadchodzących zmian, abyś mógł skutecznie odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości użytkowników. Sugerujemy również, aby aktywnie informować zespół o znaczeniu zaakceptowania zaktualizowanych Warunków.

Gdy zaktualizowane Warunki wejdą w życie 16 kwietnia 2020 r., administratorzy zostaną również poproszeni o ich zaakceptowanie.

Jeśli użytkownicy mają wątpliwości, mogą przenieść swoje osobiste treści z przestrzeni dyskowej Creative Cloud dla zespołów lub przedsiębiorstw. Oto Często zadawane pytania, dzięki którym dowiesz się więcej. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy większość ich treści jest osobista i nie chcą oni ich przenosić, mogą zmienić swój adres e-mail (na osobisty) powiązany z ich kontem Adobe i poprosić administratora o ponowne przypisanie ich uprawnień pod innym firmowym adresem e-mail. W takim przypadku ważne jest, aby wiedzieć, że cała ich zawartość pozostanie na ich koncie osobistym, na którym mogą nie mieć osobistego planu Creative Cloud. Nowe konto firmowe zostanie przypisane ponownie bez żadnej istniejącej zawartości.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online