Włączanie logowania z przeglądarki

Gdy administrator utworzy i wdroży pakiety, użytkownicy końcowi będą musieli uruchomić program Creative Cloud Desktop, aby rozpocząć korzystanie z produktów i usług Adobe. Po uruchomieniu tego programu użytkownicy muszą się zalogować.

Domyślnie użytkownik loguje się w programie Creative Cloud Desktop, administrator może jednak skierować swoich użytkowników na stronę logowania w przeglądarce.

Aby to zrobić, należy wybrać opcję Włącz logowanie z przeglądarki.

Włącz logowanie z przeglądarki

Środowisko pracy użytkownika końcowego

Jeśli użytkownik końcowy nie jest jeszcze zalogowany, uruchomienie programu Creative Cloud Desktop automatycznie skieruje go do strony logowania w domyślnej przeglądarce.

Po zalogowaniu zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Logowanie w przeglądarce przebiegło pomyślnie

Po powrocie do programu Creative Cloud Desktop zostanie wyświetlony panel domyślny.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?