Zmiany zasad wystawiania faktur w ramach umowy ETLA (Enterprise Term License Agreement) — często zadawane pytania

W ramach ciągłego procesu poprawiania i maksymalizowania jakości obsługi klientów korzystających z umowy Enterprise Term License Agreement (ETLA) w dniu 6 października 2017 r. zostanie wprowadzony nowy proces fakturowania, zmieniający sposób wystawiania faktur za produkty inne niż produkty z numerami seryjnymi.

Zamówienia na produkty bez numerów seryjnych będą przetwarzane w ramach nowego procesu, co zmieni wygląd faktur i sposób ich dostarczania.

Nowe faktury za produkty bez numerów seryjnych będą dostarczane w formacie PDF. Nowy format faktury prezentuje informacje w układzie wygodnym dla użytkownika, z podsumowaniem kwot podatku i wyszczególnieniem należnych podatków dla każdej pozycji na fakturze.

Będą to produkty bez numerów seryjnych, w tym Acrobat, aplikacje Creative Cloud (zarówno w ramach planu Wszystkie aplikacje, jak i Pojedyncza aplikacja), Adobe Stock oraz Adobe Acrobat Sign. Natomiast przebieg procesu dla produktów z numerami seryjnymi nie ulegnie zmianie.

Nie. Te zmiany nie dotyczą produktów z numerami seryjnymi, takich jak Acrobat, aplikacje Creative Cloud (plany Wszystkie aplikacje oraz Pojedyncza aplikacja), Cold Fusion oraz produkty PPBU (Captivate, FrameMaker, RoboHelp).

Zamówienia na produkty bez numerów seryjnych są teraz przetwarzane w ramach nowego obiegu pracy i nie będą wyświetlane w serwisie LWS. Faktury za wszystkie zamówienia ETLA można wyświetlić w serwisie ACIS (Adobe Customer Information Site).

Jeśli nie masz dostępu do serwisu ACIS lub jeśli musisz udzielić dostępu dodatkowym osobom kontaktowym, wyślij zgłoszenie na adres acis@adobe.com.

Osoba kontaktowa ds. wdrożeń wymieniona w umowie Adobe ETLA otrzymuje powiadomienie z podsumowaniem dokonanego zakupu. Kopie takich powiadomień są przekazywane do partnerów handlowych i resellerów.

W takiej sytuacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta korporacyjnego (ECS) w celu dodania nowej osoby kontaktowej. Można także skorzystać z karty Pomoc techniczna w serwisie Adobe Admin Console, aby uzyskać pomoc przy dodawaniu nowego administratora dla klienta.

Wiadomości e-mail z potwierdzeniem nie mogą być ponownie aktywowane. Jeżeli klient nie otrzymał takiej wiadomości, powinien sprawdzić foldery z niepożądaną pocztą, przejrzeć reguły lub filtry oraz wyszukać pocztę z adresu message@adobe.com.

Klient może w takiej sytuacji otrzymać dwie faktury (na produkty z numerem seryjnym i bez numeru seryjnego), nawet jeśli zakup jest realizowany w ramach tej samej transakcji ETLA.

Tak. Faktury na produkty bez numeru seryjnego będą przesyłane w formacie PDF do osoby kontaktowej ds. zobowiązań do czasu pełnego przetestowania tej funkcji przez zespół EDI Partnera. Warunki płatności pozostaną bez zmian. Faktury na produkty z numerami seryjnymi nadal będą dostarczane w ramach systemu EDI.

Nie. Jest to zmiana dotycząca wyłącznie umowy ETLA.

Zamówienia VIP, CLP, TLP oraz FLP nie są objęte tą zmianą.

  • Jeśli zamówienie wyrównujące w ramach umowy ETLA wpłynie przed datą rocznicy, Adobe dołoży wszelkich starań, aby wysłać jedną fakturę (dwie, jeśli kupione zostały zarówno produkty z licencjami opartymi na numerach seryjnych, jak i zwykłe) z tytułu dodatkowych licencji wdrożonych z przekroczeniem wcześniej nabytej ilości. 
    • W niektórych przypadkach Adobe wyśle natomiast dwie faktury: za ubiegły rok i za pozostałe lata okresu obowiązywania umowy ETLA.
  • Jeśli zamówienie wyrównujące wpłynie z datą rocznicy lub po tej dacie, Adobe wyśle jedną fakturę (lub dwie faktury, jeśli kupiono zarówno produkty z numerem seryjnym, jak i zwykłe).

Serwis LWS (Adobe Licensing Website) nie wyświetla zamówień ani certyfikatów licencji na produkty bez numeru seryjnego, które są przetwarzane w ramach nowego obiegu pracy.

Certyfikaty licencji są wystawiane tylko dla produktów z licencją bezterminową opartą na numerze seryjnym. Klienci korzystający z umowy ETLA podpisują dokument umowy zawierający warunki subskrypcji.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?