W ramach ciągłego procesu poprawiania i maksymalizowania jakości obsługi klientów korzystających z umowy Enterprise Term License Agreement (ETLA) w dniu 6 października 2017 r. zostanie wprowadzony nowy proces fakturowania, zmieniający sposób wystawiania faktur za produkty inne niż produkty z numerami seryjnymi.

Co ulegnie zmianie?

Zamówienia na produkty bez numerów seryjnych będą przetwarzane w ramach nowego procesu, co zmieni wygląd faktur i sposób ich dostarczania.

Jakie będą różnice w nowych fakturach?

Nowe faktury za produkty bez numerów seryjnych będą dostarczane w formacie PDF. Nowy format faktury prezentuje informacje w układzie wygodnym dla użytkownika, z podsumowaniem kwot podatku i wyszczególnieniem należnych podatków dla każdej pozycji na fakturze.

Które produkty ETLA będą uwzględniane na nowych fakturach?

Będą to produkty bez numerów seryjnych, w tym Acrobat DC, aplikacje Creative Cloud (zarówno w ramach planu Wszystkie aplikacje, jak i Pojedyncza aplikacja), Adobe Stock oraz Adobe Sign. Natomiast przebieg procesu dla produktów z numerami seryjnymi nie ulegnie zmianie.

Czy te zmiany mają wpływ na produkty ETLA z numerami seryjnymi?

Nie. Te zmiany nie dotyczą produktów z numerami seryjnymi, takich jak Acrobat DC, aplikacje Creative Cloud (plany Wszystkie aplikacje oraz Pojedyncza aplikacja), Cold Fusion oraz produkty PPBU (Captivate, FrameMaker, RoboHelp).

Dlaczego w serwisie LWS nie widać zamówienia ETLA?

Zamówienia na produkty bez numerów seryjnych są teraz przetwarzane w ramach nowego obiegu pracy i nie będą wyświetlane w serwisie LWS. Faktury za wszystkie zamówienia ETLA można wyświetlić w serwisie ACIS (Adobe Customer Information Site).

W jaki sposób można uzyskać dostęp do serwisu ACIS?

Jeśli nie masz dostępu do serwisu ACIS lub jeśli musisz udzielić dostępu dodatkowym osobom kontaktowym, wyślij zgłoszenie na adres acis@adobe.com.

Kto będzie otrzymywać wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia?

Osoba kontaktowa ds. wdrożeń wymieniona w umowie Adobe ETLA otrzymuje powiadomienie z podsumowaniem dokonanego zakupu. Kopie takich powiadomień są przekazywane do partnerów handlowych i resellerów.

Co zrobić, jeśli administrator odejdzie z przedsiębiorstwa?

W takiej sytuacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta korporacyjnego (ECS) w celu dodania nowej osoby kontaktowej. Można także skorzystać z karty Pomoc techniczna w serwisie Adobe Admin Console, aby uzyskać pomoc przy dodawaniu nowego administratora dla klienta.

Jeśli klient nie może znaleźć wiadomości e-mail z potwierdzeniem, to czy można ponownie aktywować jej wysyłanie?

Wiadomości e-mail z potwierdzeniem nie mogą być ponownie aktywowane. Jeżeli klient nie otrzymał takiej wiadomości, powinien sprawdzić foldery z niepożądaną pocztą, przejrzeć reguły lub filtry oraz wyszukać pocztę z adresu message@adobe.com.

Co się stanie, jeśli zamówienie będzie obejmować zarówno produkty z numerem seryjnym, jak i bez numeru seryjnego?

Klient może w takiej sytuacji otrzymać dwie faktury (na produkty z numerem seryjnym i bez numeru seryjnego), nawet jeśli zakup jest realizowany w ramach tej samej transakcji ETLA.

Czy zmiany faktur na produkty bez numeru seryjnego będą dotyczyć użytkowników korzystających z systemu EDI?

Tak. Faktury na produkty bez numeru seryjnego będą przesyłane w formacie PDF do osoby kontaktowej ds. zobowiązań do czasu pełnego przetestowania tej funkcji przez zespół EDI Partnera. Warunki płatności pozostaną bez zmian. Faktury na produkty z numerami seryjnymi nadal będą dostarczane w ramach systemu EDI.

Czy te zmiany dotyczą zamówień innych niż zamówienia ETLA?

Nie. Jest to zmiana dotycząca wyłącznie umowy ETLA.

Zamówienia VIP, CLP, TLP oraz FLP nie są objęte tą zmianą.

W jaki sposób zmiany te wpływają na faktury z tytułu zamówień wyrównujących?

  • Jeśli zamówienie wyrównujące w ramach umowy ETLA wpłynie przed datą rocznicy, Adobe dołoży wszelkich starań, aby wysłać jedną fakturę (dwie, jeśli kupione zostały zarówno produkty z licencjami opartymi na numerach seryjnych, jak i zwykłe) z tytułu dodatkowych licencji wdrożonych z przekroczeniem wcześniej nabytej ilości. 
    • W niektórych przypadkach Adobe wyśle natomiast dwie faktury: za ubiegły rok i za pozostałe lata okresu obowiązywania umowy ETLA.
  • Jeśli zamówienie wyrównujące wpłynie z datą rocznicy lub po tej dacie, Adobe wyśle jedną fakturę (lub dwie faktury, jeśli kupiono zarówno produkty z numerem seryjnym, jak i zwykłe).

Nie widać certyfikatu licencji na produkt w ramach umowy ETLA

Serwis LWS (Adobe Licensing Website) nie wyświetla zamówień ani certyfikatów licencji na produkty bez numeru seryjnego, które są przetwarzane w ramach nowego obiegu pracy.

Certyfikaty licencji są wystawiane tylko dla produktów z licencją bezterminową opartą na numerze seryjnym. Klienci korzystający z umowy ETLA podpisują dokument umowy zawierający warunki subskrypcji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online