Przewodnik po programie VIP: VIP Select

Uczestnicy programu VIP mogą uzyskać dodatkowy rabat, jeśli uzyskają status VIP Select, kupując w okresie subskrypcji co najmniej 10 licencji**. Kolejne, jeszcze wyższe poziomy rabatów można uzyskać po zakupie co najmniej 50 lub 100 licencji.

Piramida VIP

Poziomy rabatów

Uzgadnianie stanu licencji jako sposób na uzyskanie statusu VIP Select

UZYSKANIE POZIOMU RABATU VIP SELECT W RAMACH POJEDYNCZEGO ZAKUPU

Uczestnicy programu VIP kwalifikują się do poziomu rabatu VIP Select w wyniku złożenia pojedynczego zamówienia na co najmniej 10 licencji. Wystarczy złożyć jedno zamówienie na minimalną wymaganą liczbę licencji, a poziom konta zostanie automatycznie podniesiony do poziomu rabatu VIP Select wraz ze związanymi z tym korzyściami.

KWALIFIKACJA DO POZIOMU RABATU VIP SELECT PODCZAS ODNAWIANIA

Jeśli klient chce zamówić 10 lub więcej licencji w całym okresie subskrypcji, to może zakwalifikować się do poziomu rabatu VIP Select przed odnowieniem, dzięki funkcji automatycznego uzgadniania stanu konta. 31 dni przed datą rocznicy firma Adobe podsumowuje łączną liczbę licencji zakupionych w bieżącym okresie subskrypcji. Ta suma określi poziom rabatu VIP Select przy następnym odnowieniu. Jeśli przekracza ona 10 licencji, kolejne odnowienia o dowolnej wielkości kwalifikują się do odpowiedniego poziomu rabatu VIP Select.

Podsumowanie VIP Select

Uwaga:

 

** Dotyczy wyłącznie kwalifikujących się licencji. Zakupy materiałów eksploatacyjnych, subskrypcji Adobe Acrobat Sign Solutions dla administracji publicznej oraz Adobe Express dla sektora edukacji nie liczą się przy kwalifikacji do poziomów rabatu VIP Select ani minimalnych poziomów licencji wymaganych przy zobowiązaniu trzyletnim. 

Uczestnicy o statusie VIP Select kwalifikują się do umowy ze zobowiązaniem trzyletnim

Po uzyskaniu statusu VIP Select organizacja może uzyskać gwarancję stałej ceny* przez maksymalnie trzy lata, jeśli zobowiąże się do nabywania ponad 10 licencji przed Datą Rocznicy przez trzy lata.

Umowa na 3 lata umożliwia PLANOWANIE BUDŻETU W DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE I WIELOLETNIE OSZCZĘDNOŚCI NA WSZYSTKICH ZAKUPACH

Uczestnik VIP zgadza się zamówić i odnawiać określoną liczbę licencji przed Datą Rocznicy przez okres maksymalnie trzech lat. Ponadto w przypadku migracji do VIP Marketplace taki Uczestnik zgadza się, że ustalona liczba licencji zostanie automatycznie odnowiona w jego Dniu Rocznicy w VIP Marketplace. W zamian firma Adobe zgadza się oferować niezmienne ceny* z rabatem w trakcie 3-letniego okresu zobowiązania Uczestnika. Umowa trzyletnia umożliwia zaplanowanie budżetu na okres maksymalnie 3 lat. W przypadku umowy na 2 lata Uczestnik jest uprawniony do określonego poziomu rabatu na wszystkie zakupy VIP w okresie jej obowiązywania (maksymalnie 3 lata, czyli 2 okresy odnowienia). Można również dodawać kolejne licencje lub transakcje Sign. Jedynym wymaganiem jest utrzymanie liczby licencji określonej w zobowiązaniu trzyletnim.

Uwaga:

 

* Konkretne ceny są zawsze ustalane przez opiekuna konta i uczestnika programu VIP. Jeśli klient dokonuje zakupu za pośrednictwem sprzedawcy (resellera), to jego opiekunem konta jest ten sprzedawca. Podczas 3-letniego okresu obowiązywania firma Adobe będzie oferować swojemu bezpośredniemu partnerowi dystrybucyjnemu tę samą cenę.  Wahania kursów mogą mieć wpływ na ceny w niektórych walutach.

Dodatkowe rabaty przy zobowiązaniu trzyletnim (klienci z sektora komercyjnego i instytucji rządowych):

Porównanie dodatkowych upustów

U klientów z sektora komercyjnego i instytucji administracji publicznej zawarcie umowy na 3 lata wiąże się z jeszcze większym rabatem niż w przypadku subskrypcji rocznych. Gdy Uczestnicy VIP Select zaakceptują zobowiązanie trzyletnie, przysługujący im poziom rabatu zostanie przeniesiony do odpowiedniego poziomu rabatu umowy trzyletniej, który obejmuje dodatkowe upusty. Na przykład, jeśli Uczestnik VIP, który osiągnął 2 poziom rabatu, zaakceptuje zobowiązanie trzyletnie, wówczas jego Umowa VIP zostanie przeniesiona na 12 poziom rabatu. Podobnie, jeśli Uczestnik VIP osiągnął 3 lub 4 poziom rabatu i zaakceptuje zobowiązanie trzyletnie, jego Umowa VIP zostanie przeniesiona odpowiednio na 13 lub 14 poziom rabatu.

Więcej informacji o konkretnych rabatach na każdy z produktów Adobe można uzyskać od opiekuna konta, który objaśni również możliwości uzyskania kolejnych rabatów przy zakupie większej liczby licencji lub przy zawarciu umowy na 3 lata.

Uwaga:

Po pierwsze, zakupy materiałów eksploatacyjnych, subskrypcji Adobe Acrobat Sign Solutions dla administracji publicznej oraz Adobe Express dla sektora edukacji nie wliczają się do poziomów VIP Select ani minimalnej liczby licencji wymaganej przy zobowiązaniu trzyletnim.

Po drugie, materiały eksploatacyjne (w tym transakcje Acrobat Sign), subskrypcje Adobe Acrobat Sign Solutions dla instytucji administracji publicznej oraz Adobe Express dla instytucji edukacyjnych można dodać do umowy VIP z istniejącym zobowiązaniem trzyletnim. Mimo to takie oferty nie będą korzystały z poziomu rabatu Umowy VIP.

Jak rozpocząć korzystanie z umowy na trzy lata

 1. Zarejestruj się w programie VIP

  Skontaktuj się z opiekunem konta — przedstawicielem firmy Adobe albo autoryzowanym sprzedawcą produktów Adobe. Można jednocześnie zarejestrować się i złożyć pierwsze zamówienie.

 2. Zakwalifikuj się do statusu VIP Select

  Poziomy rabatu VIP Select automatycznie uzyskują Uczestnicy, którzy nabyli co najmniej 10 licencji — czy to w ramach jednego zamówienia, czy w podsumowaniu okresu dokonywanym w ramach procedury uzgadniania stanu konta.

 3. Zaakceptuj zobowiązanie trzyletnie

  Po uzyskaniu kwalifikacji do rabatu VIP Select klient otrzyma powitalną wiadomość e-mail z zaproszeniem do przyjęcia umowy na trzy lata.

  Informacje o tym, jak podpisać umowę trzyletnią, podano w pomocy programu VIP Select.

 4. W dowolnym momencie można dodawać licencje o stałej cenie*

  Nowe licencje lub transakcje Sign można nabywać po cenach* zaoferowanych przez Adobe z chwilą zaakceptowania przez klienta dodatku o zobowiązaniu trzyletnim — nawet w sytuacji, gdy klient nie kupował wcześniej danego produktu.

Uwaga:

 

* Konkretne ceny są zawsze ustalane przez opiekuna konta i uczestnika programu VIP. Jeśli klient dokonuje zakupu za pośrednictwem sprzedawcy (resellera), to jego opiekunem konta jest ten sprzedawca. Podczas 3-letniego okresu obowiązywania firma Adobe będzie oferować swojemu bezpośredniemu partnerowi dystrybucyjnemu tę samą cenę.  Wahania kursów mogą mieć wpływ na ceny w niektórych walutach.

Przykłady umów ze zobowiązaniem trzyletnim

Akceptując zobowiązanie trzyletnie, klient zgadza się zamówić i odnawiać określoną liczbę licencji przed Datą Rocznicy w trzyletnim okresie obowiązywania umowy. Jeśli klient przeprowadził migrację do programu VIP Marketplace, zgadza się również, że ustalona liczba licencji zostanie automatycznie odnowiona z Datą Rocznicy klienta w VIP Marketplace. W zamian firma Adobe zgadza się oferować klientowi stałe ceny* z rabatem z w trakcie 3-letniego okresu obowiązywania. Ta stała liczba licencji zostanie odnowiona dwukrotnie (w odstępach rocznych), co razem daje 3-letni okres umowy. Oto dwa przykłady:

Przykład A: Zespół szkół lub firma kwalifikuje się do statusu VIP Select, gdyż ma 120 licencji. Organizacja ta od razu akceptuje zobowiązanie 3-letnie, zgadzając się na utrzymanie co najmniej 120 licencji przez cały ten okres trzech lat. Po zaakceptowaniu umowy trzyletniej nie ma obowiązku utrzymywania więcej niż 120 licencji. Uczestnik VIP może zakupić 150 licencji w drugim roku, ale w trzecim roku jest zobowiązany do zakupu tylko 120 licencji.

Przykład B: Wydział uniwersytecki lub organ administracji publicznej kwalifikuje się do programu VIP Select, gdyż ma 100 licencji. Później dodaje kolejne 20 licencji, a następnie akceptuje zobowiązanie 3-letnie, zgadzając się utrzymywać co najmniej 120 licencji przez cały trzyletni okres umowy. Uczestnik VIP może zakupić 150 licencji w drugim roku, ale w trzecim roku jest zobowiązany do zakupu tylko 120 licencji.

Uwaga:

 

* Konkretne ceny są zawsze ustalane przez opiekuna konta i uczestnika programu VIP. Jeśli klient dokonuje zakupu za pośrednictwem sprzedawcy (resellera), to jego opiekunem konta jest ten sprzedawca. Podczas 3-letniego okresu obowiązywania firma Adobe będzie oferować swojemu bezpośredniemu partnerowi dystrybucyjnemu tę samą cenę. Wahania kursów mogą mieć wpływ na ceny w niektórych walutach.

Co roku w ciągu 3-letniego okresu obowiązywania umowy klient musi odnawiać minimalne zobowiązanie licencyjne nie później niż z Datą Rocznicy. Klient i obsługujący go opiekun konta otrzymają powiadomienia, że liczba licencji odpowiadająca zobowiązaniu musi zostać odnowiona przed końcem okresu odnawiania. Jeśli wymagana liczba licencji nie zostanie odnowiona przed upływem Daty Rocznicy, wszystkie aktywne licencje nabyte z rabatem wynikającym z umowy trzyletniej zostaną zwrócone, a status uczestnika VIP zostanie obniżony do poziomu 1. Wszystkie rabaty uzyskane w ramach umowy trzyletniej staną się nieważne. Jeśli klient nadal będzie potrzebował licencji Adobe, będzie musiał kupić je po aktualnych cenach i według rabatów dla aktualnych transakcji, a następnie ponownie wdrożyć te licencje u użytkowników.

Niedotrzymanie zobowiązania licencyjnego w ramach kontraktu trzyletniego

Ceny promocyjne są dostępne tylko w odniesieniu do początkowego, zakwalifikowanego zamówienia. W ramach kontraktu trzyletniego licencje w cenach promocyjnych wracają z chwilą odnowienia do cen standardowych. Dodatkowe licencje i odnowienia można nabywać za pośrednictwem sprzedawcy tylko w cenie standardowej.

Jeśli przedsiębiorstwo zakwalifikowało się do udziału w promocji wieloletniej i ma licencje, które będą odnawiane w okresie umowy na trzy lata, to można je będzie odnowić po cenach promocyjnych — tak długo, dopóki nie zakończy się okres promocji powiązanej z tymi licencjami. Gdy promocja wygaśnie, licencje te będą odnawiane w ramach kontraktu trzyletniego po cenach standardowych, określonych w chwili akceptacji tego kontraktu.

Ceny promocyjne przy kontrakcie trzyletnim

Firma Adobe prowadzi stale prace nad innowacjami i może wprowadzać nowe produkty, które będą udostępniane do zakupu w ramach programu VIP. Jeśli taki nowy produkt zostanie wydany i udostępniony do zakupu w programie VIP już po zawarciu przez uczestnika umowy ze zobowiązaniem trzyletnim, to cena początkowa tego produktu również będzie podlegać warunkom umowy trzyletniej uczestnika.

Firma Adobe może w dowolnym momencie wycofać produkt z oferty. Jeśli nastąpi to w okresie umowy ze zobowiązaniem na trzy lata, uczestnik nie będzie już mógł nabywać tego produktu po dacie zakończenia jego sprzedaży.

Dostępność produktów w okresie subskrypcji przy umowie ze zobowiązaniem trzyletnim

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?