Podręcznik użytkownika Anuluj

Przewodnik po programie VIP: VIP Select

Uczestnicy programu VIP mogą uzyskać dodatkowy rabat, jeśli uzyskają status VIP Select, kupując w okresie subskrypcji co najmniej 10 licencji**. Kolejne, jeszcze wyższe poziomy rabatów można uzyskać po zakupie co najmniej 50 lub 100 licencji.

Piramida VIP

Poziomy rabatów

Uzgadnianie stanu licencji jako sposób na uzyskanie statusu VIP Select

Uzyskanie statusu VIP Select w ramach pojedynczego zakupu

Uczestnicy programu VIP, którzy mają mniej niż 10 licencji, automatycznie uzyskają status VIP Select po złożeniu pojedynczego zamówienia na 10 lub więcej licencji. Wystarczy złożyć zamówienie na minimalną wymaganą liczbę licencji, a poziom konta zostanie automatycznie zaktualizowany do statusu VIP Select wraz ze związanymi z tym korzyściami.

Kwalifikacja do statusu VIP Select podczas odnawiania

Jeśli chcesz zamówić 10 lub więcej licencji w całym okresie subskrypcji, możesz zakwalifikować się do statusu VIP Select dzięki funkcji automatycznego uzgadniania stanu konta. 31 dni przed datą rocznicy firma Adobe podsumowuje łączną liczbę licencji zakupionych w bieżącym okresie subskrypcji. Jeśli przekracza ona 10 licencji, kolejne zamówienia o dowolnej wielkości kwalifikują się do pierwszego poziomu rabatów VIP Select. Kolejne poziomy 50 i 100 licencji oferują oczywiście jeszcze większe rabaty.

Podsumowanie VIP Select

Uczestnicy o statusie VIP Select kwalifikują się do umowy ze zobowiązaniem trzyletnim

Po uzyskaniu statusu VIP Select przedsiębiorstwo lub instytucja edukacyjna może uzyskać gwarancję stałej ceny przez maksymalnie trzy lata, jeśli zobowiąże się do utrzymywania ponad 10 licencji:

Planowanie budżetu w dłuższej perspektywie i wieloletnie oszczędności na wszystkich zakupach

Status VIP Select ze zobowiązaniem trzyletnim umożliwia planowanie budżetu przez dłuższy okres (maksymalnie 3 lata w przypadku instytucji edukacyjnych) z gwarancją stałej ceny* w odniesieniu do zdefiniowanej liczby licencji. W okresie tym uczestnik jest uprawniony do korzystania z rabatów na wszystkie zakupy w ramach programu VIP. Maksymalna długość okresu to 3 lata, w tym 2 odnowienia. Można również dodawać kolejne licencje lub transakcje Sign. Jedynym wymaganiem jest utrzymanie pierwotnie ustalonej liczby licencji.

Dodatkowe rabaty przy zobowiązaniu trzyletnim (klienci z sektora komercyjnego i instytucji rządowych):

Porównanie dodatkowych upustów

Dla klientów z sektora komercyjnego i instytucji rządowych: przyjęcie zobowiązania na 3 lata wiąże się z jeszcze większym rabatem niż w przypadku subskrypcji rocznych. Gdy uczestnik VIP Select przyjmie zobowiązanie 3-letnie, przechodzi ze swoimi licencjami na kolejny poziom rabatu.

Więcej informacji o konkretnych zniżkach na każdy z produktów Adobe można uzyskać od opiekuna konta, który zaprezentuje również opcje uzyskania kolejnych rabatów przy zakupie większej liczby licencji lub — jeszcze wyższych — przy zawarciu umowy na 3 lata.

Uwaga:

Zakupy materiałów eksploatacyjnych oraz subskrypcji „Rozwiązania Adobe Acrobat Sign dla administracji publicznej” nie wliczają się do poziomów VIP Select ani minimalnych poziomów licencji wymaganych przy zobowiązaniu trzyletnim. Można jednak dodać transakcje Acrobat Sign do planu z istniejącym zobowiązaniem trzyletnim, aby skorzystać z ustalonego harmonogramu cenowego.

Jak rozpocząć korzystanie z umowy na trzy lata

 1. Zarejestruj się w programie VIP

  Skontaktuj się z opiekunem konta — przedstawicielem firmy Adobe albo sprzedawcą produktów Adobe. Można jednocześnie zarejestrować się i złożyć pierwsze zamówienie.

 2. Zakwalifikuj się do statusu VIP Select

  Status VIP Select automatycznie uzyskują uczestnicy, którzy nabyli co najmniej 10 licencji — czy to w ramach jednego zamówienia, czy w podsumowaniu okresu dokonywanym w ramach procedury uzgadniania stanu konta.

 3. Zaakceptuj zobowiązanie trzyletnie

  Po uzyskaniu statusu VIP Select otrzymasz powitalną wiadomość e-mail z zaproszeniem do przyjęcia umowy na trzy lata.

 4. W dowolnym momencie można dodawać licencje o stałej cenie*

  Nowe licencje na transakcje Sign można nabywać po cenach określonych w zaakceptowanej umowie trzyletniej nawet w sytuacji, gdy uczestnik nie kupował wcześniej danego produktu.

Przykłady umów ze zobowiązaniem trzyletnim

Akceptując zobowiązanie trzyletnie, uczestnik zgadza się utrzymywać stałą liczbę licencji — nabywanych z rabatem. Ta stała liczba licencji zostanie odnowiona dwukrotnie (w odstępach rocznych), co razem daje 3-letni okres umowy. Oto dwa przykłady:

Przykład A: Zespół szkół lub firma kwalifikuje się do statusu VIP Select, gdyż ma 120 licencji. Organizacja ta od razu akceptuje zobowiązanie 3-letnie, zgadzając się na utrzymanie co najmniej 120 licencji przez cały okres tej umowy. Nie ma obowiązku utrzymywania kolejnych licencji, dodanych już po zaakceptowaniu umowy.

Przykład B: Wydział uniwersytecki lub organ rządowy kwalifikuje się do programu VIP Select, gdyż ma 100 licencji. Później dodaje kolejne 20 licencji, a następnie akceptuje zobowiązanie 3-letnie, zgadzając się utrzymywać co najmniej 120 licencji przez cały okres umowy.

Dostępność produktów w okresie subskrypcji przy umowie ze zobowiązaniem trzyletnim

Firma Adobe prowadzi stale prace nad innowacjami i może wprowadzać nowe produkty, które będą udostępniane do zakupu w ramach programu VIP. Jeśli taki nowy produkt zostanie wydany i udostępniony do zakupu w programie VIP już po zawarciu przez uczestnika umowy ze zobowiązaniem trzyletnim, to cena początkowa tego produktu również będzie podlegać warunkom umowy trzyletniej uczestnika.

Firma Adobe może w dowolnym momencie wycofać produkt z oferty. Jeśli nastąpi to w okresie umowy ze zobowiązaniem na trzy lata, uczestnik nie będzie już mógł nabywać tego produktu po dacie zakończenia jego sprzedaży.

Uwaga:

* Konkretne ceny są zawsze negocjowane przez uczestnika VIP Select oraz przedstawiciela lub sprzedawcę Adobe.

** Zakupy materiałów eksploatacyjnych oraz subskrypcji „Rozwiązania Adobe Acrobat Sign dla administracji publicznej” nie wliczają się do poziomów VIP Select ani minimalnych poziomów licencji wymaganych przy zobowiązaniu trzyletnim. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto

[Feedback V2 Badge]