Błąd przy uruchomieniu: „Licencja tego produktu wygasła”

Problem

Począwszy od 1 stycznia 2013, na komputerach użytkowników programu FrameMaker 10 wyświetlany jest komunikat o błędzie „Licencja tego produktu wygasła”. Ten błąd uniemożliwia uruchomienie programu FrameMaker 10.

Rozwiązanie

Dostępne są dwie aktualizacje. Aby określić, która aktualizacja dotyczy danego użytkownika, znajdź na liście Nazwa produktu i Wersja pozycje odpowiednie dla programu FrameMaker. Następnie sprawdź, czy program jest zainstalowany jako część pakietu Technical Communication Suite.

  • Przejdź do narzędzia Dodaj lub usuń programy (aby wyświetlić narzędzie Dodaj lub usuń programy, wybierz Start > Uruchom, a następnie wpisz tekst „appwiz.cpl”).
  • Zaznacz pozycję Nazw produktu w kolumnie Nazwa i Numer wersji w kolumnie Wersja.
  • W zależności od zainstalowanego produktu w kolumnie nazwa będzie widoczny tekst FrameMaker lub Technical Communication Suite (patrz poniższe zrzuty ekranu).

Przykład 1

Przykład 2

Wersja programu Adobe FrameMaker 10

Przykład 3

Wersja pakietu TCS 3

Przykład 4

Wersja pakietu TCS 3.5

Jeżeli program FrameMaker jest zainstalowany jako samodzielny produkt (bez pakietu):

  • Jeżeli Nazwa produktu to FrameMaker 10, a Wersja to 10.0.0.388, 10.0.1.402 lub 10.0.2.419, zainstaluj aktualizację 1 (TCS3Update.zip).
  • Jeżeli Nazwa produktu to FrameMaker 10.0.1, a Wersja to 10.0.1.408 lub 10.0.2.419, zainstaluj aktualizację 2 (TCS3_5Update.zip).

Jeżeli program FrameMaker jest zainstalowany jako część pakietu Technical Communication Suite:

  • W przypadku pakietu Technical Communication Suite 3.0 zainstaluj aktualizację 1 (TCS3Update.zip).
  • W przypadku pakietu Technical Communication Suite 3.5 zainstaluj aktualizację 2 (TCS3_5Update.zip).

Pobierz

Pobierz

Sprawdzanie, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aby określić, czy aktualizacja (1 lub 2) jest zainstalowana, sprawdź informacje w kolumnie Wersja w narzędziu Dodaj lub usuń programy. Jeżeli aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, wersja programu FrameMaker będzie zaktualizowana do 10.0.3.X.

Uwaga: Po zainstalowaniu jednej z tych aktualizacji wersja produktu na ekranie FrameMaker — informacje NIE jest aktualizowana. (Pomoc > FrameMaker — informacje.)

Wersja programu FrameMaker 10

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?