Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/incopy_systemreqs_pl.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/pl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Oprogramowanie w wersji próbnej

Wersje próbne pakietu Creative Cloud są dostępne w systemie „wypróbuj i kup”, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych produktów lub wydań, a następnie przekształcenie wersji próbnej w wersję pełną. Wersję próbną można przekształcić w pełną w dowolnej chwili. Aby to zrobić, należy wykupić subskrypcję. Jeśli wykupisz subskrypcję, połącz się Internetem, a następnie w celu rozpoczęcia korzystania z wersji pełnej zaloguj się na stronie Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Umowa licencyjna

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego wymagane są: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców lub zezwalać na dostęp do nich. Usługi Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników w wieku 13 lat lub starszych i wymagają zgody na dodatkowe warunki użytkowania i politykę prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/pl/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i językach oraz mogą podlegać zmianom, a ich świadczenie może zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty lub składki członkowskie.

Instalacja czcionek

Niektóre programy instalujące produkty Adobe instalują czcionki w domyślnym katalogu systemowym. W przypadku znalezienia starszych wersji czcionek w domyślnym folderze systemowym instalator odinstaluje starsze wersje i zapisze je w nowym folderze. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Aby dowiedzieć się, jak zainstalować dodatkowe czcionki, odwiedź stronę dotyczącą instalacji http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_pl.

Rozwiązane problemy

Najnowsze wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Cloud można znaleźć na stronie Pomoc i obsługa techniczna pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Dotyczy wyłącznie programu InCopy

 • Program InCopy ulega awarii w momencie otwierania pliku ICMA stworzonego z dokumentu za pomocą metodą konwersji Internet lub Publikacja cyfrowa. (#3555519)
 • Windows: program InCopy ulega awarii po kliknięciu ikony Drukuj na pasku narzędzi. (#3559135)

Dotyczy programów InDesign i InCopy

 • Mac: program InDesign ulega awarii po kliknięciu dowolnego widżetu w panelu rozszerzeń CSXS, gdy inny panel jest przełączony w tryb edycji w wierszu. (#3554318)
 • Znaki specjalne, takie jak „?” lub „=” w hiperłączach są konwertowane na nieprawidłowe znaki. W efekcie łącza zawarte w eksportowanym pliku PDF są popsute. (#3554342)
 • Po zaznaczeniu myszą tekstu znajdującego się stopce lewej kolumny zawartej w dwukolumnowym polu tekstowym, zaznaczony element znika. (#3554333)
 • Jeśli zaznaczono opcję „Pokaż tylko ulubione czcionki”, wyniki wyszukiwania czcionek są niepoprawne. (#3554337)
 • Jeśli w menu Czcionki zaznaczono opcję „Pokaż tylko ulubione czcionki”, program InDesign ulega awarii w momencie zamykania dokumentu zawierającego czcionki dokumentowe. (#3554334)
 • Program InDesign ulega awarii w momencie wybrania narzędzia tekstu, jeśli w systemie są zainstalowane konkretne czcionki. (#3567444)
 • Program InDesign ulega awarii w momencie wybrania wiersza lub kolumny, w których zastosowano efekt cienia. (#3577944)
 • Czcionki, których nazwy zawierają nieprawidłowe znaki PostScript, wywołują awarię aplikacji. (#3585880)
 • Użytkownik nie jest w stanie łatwo rozpoznać, czy uruchomiona wersja programu InDesign CC dla systemu Windows jest wersją 32-bitową, czy też 64-bitową. (#3554339)
 • Po użyciu funkcji przeciągania i upuszczania tekstu i utworzenia nowego pola wyświetlany jest nieprawidłowy kursor. (#3574244)
 • Obiekt odtwarzacza Flash nie wczytuje się w ScriptUI. (#3590770)
 • Windows: użytkownik nie może wprowadzić tekstu w polu tekstowym makro panelu Makra tekstowe. (#3580114)

Zasoby internetowe

Zapraszamy na fora dyskusyjne Adobe Forums pod adresem http://www.adobe.com/go/forums_pl.

Aby uzyskać pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz pierwszych kroków, należy odwiedzić fora pod adresem http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz zdobyć instrukcje użytkowników, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać informacje o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych zagadnieniach, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Aby skontaktować się z działem obsługi klienta, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online